Dokument Inifrån = Skräpfaktor

I programmet Dokument Inifrån granskades idag Kristdemokraterna. Men det blev ingen granskning av partiet, våra företrädare eller vår politik, utan snarare en granskning av vissa kristna grupper som inte har med partiet att göra.

Programmet var av låg kvalitet, och handade mer om olika kristna grupper i samhället än om Kristdemokraterna som parti.

Möjligtvis var det ett avancerat försök till ”Guilt by association”, dvs man pratar om sådant som folk vill ta avstånd ifrån, och hoppas att folk skall sammanknippa dessa med partiet. Men åtminstone de som såg programmet i sin helhet genomskådade säkert detta. Det är tydligt att partiet inte har med dessa grupper att göra.

Göran Hägglund, vår partiledare, tydligjorde att Kristdemokraterna inte är ett konfessionellt parti, dvs partiet har ingen uppfattning i religiösa frågor, och man behöver inte vara troende för att vara aktiv eller för att rösta på partiet.

Kristdemokraterna grundar sin politik på den filosofi som kallas Personalism och som i sin tur är baserad på judisk-kristen filosofi och värderingar, t.ex vad gäller människovärde, familjen som basenhet i samhället, mm.

Vi har medlemmar och röstande som är sekulära (inte har någon religiös tro) och sådana som har det, t.ex muslimer, judar och kristna.

Distriktsstämma

Idag har vi haft stämma i distriktet Västra Götaland, Södra. Det är området som består av kommunerna Borås, Mark, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo och Bollebygd.

På förmiddagen hade vi en utbildningssession med Jonas Wikman, Den nya välfärden, som utbildade oss i konsten att tala och argumentera (Retorik). Det var bra, konstruktivt och basic. Mer om det senare.

Vid distriktsstämman fick jag det stora förtroendet att väljas till ordförande för distriktet. När jag flyttade hit till Marks kommun för ett och ett halvt år sedan hade jag inte en tanke på att hamna på någon av posterna.

Men med de två tydliga förfrågningarna som kom från förra årets valberedning i lokalavdelningen, och årets valberedning inom distriktet uppfattade jag det som en tydlig kallelse att gå in och ta ansvar för något som jag tycker är viktigt.

Och om man får en kallelse så måste man fundera ordentligt över det.

En förtroendepost inom ett parti, eller ett politiskt förtroendeuppdrag över huvud taget är inget som man själv kan åstunda (trakta efter, söka) utan man kan bara låta sig väljas av andra utifrån att de har förtroende för en.

Förhoppningsvis finns det samordningsvinster (det man kallar synergieffekter) mellan de två ordförandeposterna, och jag kommer att avträda några andra engagemang för att hinna med.

Hur reducerar man konflikt

När uppkommer konflikt

Konflikter uppstår när problem som vi försöker lösa blir så allvarliga att stress övergår i ”distress”. Vi övergår från stress (som är något positivt och naturligt) till distress när vår självkänsla hotas (se tidigare inlägg).

Man kan vara mer eller mindre i konflikt. Det är olika vid olika tidpunkter i livet – ibland är man mer utsatt och kommer lättare i konflikt, t.ex när själkänslan samtidigt är hotad på fler sätt, både hemma, på jobbet och i politiken. Olika människor har olika lätt/svårt för att komma i konflikt.

När vi hamnar i distress och konflikt så upphör vi att lösa problem, och övergår till att försvara sin självskänsla.

Konflikt kan uppkomma när vi är fysiskt hotade – vår primitiva reflexbaserade hjärnbark tar över och förnuftet har inte längre något inflytade över våra reaktioner och beslut.

Det kan också ske när vår egen förmåga inte räcker till. Vi misslyckas och bryter ihop. Vi har hamnat i konflikt – kanske utan att någon annan människa varit involverad i händelseförloppet. Ett exempel är när man koncentrerar sig på något svårt, och man misslyckas. Då är det lätt at låta sina känslor gå ut över andra – som inte har med saken att göra.

Men ofta kommer konflikten utifrån andra människors handlingar eller ord, även om de andra människorna inte haft någon negativ avsikt, utan det är vår egen reaktion som skapat konflikten inom oss.

Sätt att reducera en konflikt
Det finns tre metoder/sätt att reducera en konflikt.

  • Kombat – strid
  • Konventionell – psykologisk
  • Kristen – andlig

Metod
1. Kombat

Vad är problemet/vad har hänt
Förkastelse

Lösning/Vad gör man
Försvar – Självförsvar återställer självskänslan, Lita inte på någon

Metod
2. Konventionell

Vad är problemet/vad har hänt
Missförstånd

Lösning/Vad gör man
Rättvisa – samsförstånd

Metod
2. Kristen

Vad är problemet/vad har hänt
Glömska – Vi har glömt vår rätta indentitet och var vårt värde och trygghet finns

Lösning/Vad gör man
Komma ihåg var vårt värde finns – acceptera den vi är


Vad kännetecknar de tre metoderna?

Kombat: Jag är Ok, Du är inte Ok, och jag kommer försvara mina rättigheter. Lita inte på någon. Låt ingen trampa på dig. Var redo!

Konventionell: Jag är Ok, Du är Ok, och vi tillsammans kommer vi få detta att fungera. Kan vi träffas för att prata igenom situationen? Rättvisa och hederlighet! Var lugn och lita på processen.

Kristen: Jag är inte Ok, Du är inte Ok, men det är Ok. Varför glömmer jag bort vem jag verkligen är. Kom ihåg: Jag är värdefull. Var glad: det finns någon som övervunnit ondskan/världen!

Är alla metoder bra? Fungerar de?

Ja, alla fungerar, konflikten inombords reduceras – åtminstone en tid.

Men alla sätt är inte alltid bra.

Alla sätt leder inte till att man kan lösa problemen som man ursprungligen behövde jobba med.

När konflikten är reducerad kan man börja arbeta igen. (Hur man bäst gör att det blir arbetsglädje och resultat i en arbetsgrupp är något som motiverar ett eget inlägg senare).

Kombatmetoden ökar risken att man då återigen hamnar i konflikt när man tar sig an det ursprungliga problemet.

Fortsättning följer …