50 år!

I lördags fyllde jag 50 år.

Den närmaste familjen kom och firade, men det mer ”offentliga” firandet kommer ske i sommar, den 15 juli.

Då firar Marie och jag också vårt Silverbröllop, så vi tänkte att vi slår ihop det till en fest.

Tänk, 25 år har gått. Det har gått fort. Men tänkt vad mycket jag, och vi har fått vara med om under dessa 25 (50) år!

Med våra 7 barn är vi rikt välsignade, även om det inte varit lätt, och vi har fått kämpa på många plan.

Jag ser med stor spänning och positiv förväntan på nästa 25 år, som jag räknar kommer att bli lika innehållsrika som de senaste 25 (50)!

Du som vill ge en gåva: Ge den till FHI-Sverige, De hungrandes vänner, Bankgiro 5228-7109. Du kan läsa mer om FHI-Sverige här.

Vi arbetar med bistånd och utvecklingshjälp på kristen grund, med ett wholistiskt tänkande, och den svenska avdelningen stödjer ett projekt för föräldralösa barn i Rwanda. Läs mer om CHH-projektet på vår webb.

Vi är en förening, så du kan bli medlem om du vill stödja oss och få mer information om vårt arbete.

Utöver gåvor till FHI-Sverige fick jag också en kurs i Hebreiska, som jag genomför via internetuppkoppling till Israel. Det är för att fräscha upp mina kunskaper i modern hebreiska, speciellt tal och hör-förståelsen.

Sexualitet utan normer

I dagens sexualiserade samhälle har sexuliteten kopplats bort från normer och värderingar.

Sex är något fritt – att ha när man vill, och med vem man vill.

Detta är något nytt i människans historia – och farligt.

En sexualitet utan normer innebär att människovärdet degraderas – människan blir ett objekt. ”Sex är till för mig, jag använder vem jag vill”.

I ett sådant samhälle lär sig människor – oftast män – att det är Ok att ta för sig. Det leder till att spärrarna släpper och gör det lättare att i en viss situation kränka genom våldtäkt eller utnyttjande.

Det måste finnas gränser – det gäller i alla områden i livet. Det måste finnas normer som talar om var gränserna går.

Ett samhälle utan normer och värderingar, som enbart grundar sig på vad majoriteten, eller vad media, eller makten vill, leder till ett samhälle där människovärdet degraderas och kränks.

Ett sådan samhälle vill inte jag ha.

Debatt mot vänsterpartiet

I torsdags förra veckan var jag inbjuden till Kunskapens Hus (Gymnasiet) i Mark för att hålla en debatt mot vänsterpartiet, som representerades av Emil Persson.

Vi hade fått uppgiften att försöka tala om moral, skola, ungdomsarbeten mm, och förstod att just moral var en viktig fråga att ta upp.

Det blev en intressant debatt.

Jag inledde med att lyfta fram FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, och Europakonventionen. Samtliga dokument har Sverige skrivit på är och bunden av.

Dessa tre dokument förkroppsligar i mångt och mycket en kristdemokratisk ideologi. Människovärdet står i centrum, och betraktas som något okränkbart.

I debatten kom vi in på centrala frågor utifrån detta: om vad som är rätt och fel, om det finns något rätt och fel, om det finns värden över huvudtaget.

Vi kristdemokrater menar att utifrån en judisk-kristen tradition, och utifrån den grekiska filosofin, och den romerska rätten så kan vi argumentera för att värden finns, och oavsett majoritetsförhållanden kan man motivera människovärdets okränkbarhet.

Det stod också klart att för en vänsterpartist finns bara en mätare av vad som är rätt (eller fel): majoriteten.

Eftersom debatten blev livfull, och uppskattade av gymnasisterna, så vill jag i kommande upplägg mer nogrannt gå igenom den kristdemokratiska ideologin, och peka på vad som gör den så unik bland de poliska partierna i Sverige idag.

Det är på det ideologiska, grundläggande planet, som vi särskilt utmärker oss, och har något att tillföra, som saknas bland samtliga andra partier.

Jag kommer gå igenom vårt partis historiska bakgrund, grunderna till vår ideologi, samt beskriva ideologins centrala delar. Utifrån detta lyfter jag sedan fram några viktiga sak-politiska frågor som vi driver – och pekar på hur detta grundas i just vår ideologi.

Så häng med…