Bra motioner på rikstinget som gick igenom

Det var många bra motioner på rikstinget. Några gick igenom.

Ett område som jag brinner för är friskolornas villkor. Vi har en genomgång just nu i Marks kommun av detta och därför var det särskilt intressant att finna denna motion:

Motion om Barn i behov av särskilt stöd som går i friskolor.

Många kommuner fördelar pengarna till några stora rektorsområden och har då i elevpengen ”bakat in” resurserna för elever med särskilda behov. — Problemet för den lilla friskolan blir då ofta att den sammanlagda delen av skolans elevpeng som skall täcka extra resurser för elever med särskilda behov inte räcker för de behov som finns. —

Vi yrkar att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag
att — att fram ett förslag som på ett rättvist sätt gör det möjligt också för mindre friskolor att välkomna barn i behov av särskilt stöd.

Denna motion gick igenom.

Några andra motioner som gick igenom (oftast med yrkande att partistyrelsen skall verka för eller ta fram förslag att…:

Beräknandet av dagsböter skall göras utifrån taxerad inkomst.

att Sverige skall följa andra EU-medlemsstaters exempel och ratifiera EU-direktivet mot åldersdiskriminering.

Någon forrm av energimärkning av produkter skall komma till stånd i Sverige och inom EU.

Verka för att Stand-by knappar på apparater skall tas bort

En översyn av regelverket för F-/FA-skatt skall göras i syfte att ge stundenter och andra möjlighet att ha F-skatt även om de har kortare uppdrag och bara en uppdragsgivare.

Möjlighet för barn under 18 år i företagarfamiljer att få lön för sina arbetsinsatser.

Rikstinget uttalade också ett tydligt ställningstagande för äktenskapet i dess nuvarande form – att det är en relation mellan man och kvinna, samt att vi skall förbättra ålderspensionärernas ekonomiska villkor.

Pedofili i ett nötskal

Citat från http://www.pedofil.se/:

”Barn är fyllda av en idealistisk tilltro till livet och de är redo att älska utan gränser och förbehåll, de ser världen utan alla de normativa filter som vi vuxna har och de är fyllda med inneboende nyfikenhet på livet. Deras kroppar speglar deras sinnen, barns estetiska skönhet utstrålar femininnitet, deras hy är utan motsvarighet; deras figur är slank och saknar de reproduktionsformer som vuxna kvinnor har. De innehar en estetisk renhet vilken kan jämföras med vår bild av änglar, barn är estetiskt sett de närmaste gudomliga varelser som vi har. Ängellika till utseendet men hedonistiska i sin natur, barn ser njutning som ett ändamål i sig själv och om de vore fria så skulle de uttrycka sin sexualitet på det sättet som naturen ämnade.”

”Det är naturligt för barn och vuxna att röra varandra, kramas, pussas och att smeka varandra, det stärker bandet mellan dem och tar relationen till en helt ny nivå. Sexuell njutning, mental tillfredställelse, orgasm, vänskap och kärlek är komponenter vilka alla bidrar till meningsfulla relationer mellan barn och vuxna. Det finns inget fel i att två älskande personer möts och njuter av varandras sinnen och kroppas, det finns inget fel i att två individer smeker varandra och viskar ömma ord, det finns inget fel i att ett barn och en vuxen utforskar de lustar som vi alla är fyllda med.”

”Så länge som samhället insisterar på att förtrycka sexuella minoriteter måste man som pedofil följa sin egen etik och moral och se bortom de intvingande normer som håller oss tillbaka från lusten och den poetiska kärleken”

Den sist paragrafen, i kombination med det jag citerat i tidigare inlägget, uppfattar jag som en uppmaning eller anstiftan till brottsliga handlingar. Men jag är inte jurist. Jag skall be någon jurist kolla det.

Övriga kommentarer överflödiga…

Skriv på lista mot pedofili-site

Gå till denna sida och skriv på mot en svensk pedofili-site. Tack Mikael Åhman för tipset om detta.

Du kan läsa om Tabitha som skapat sidan för namninsamling på http://www.fridfulltbarn.blogspot.com/

Besök också sidan. http://www.pedofil.se/, och öppna ögonen.

Vad betyder följande:

”Det finns inte längre en anledning att betrakta varken lagar eller normer som moraliskt auktoritära.”

”Hemsidan uppmanar inte till brott i någon form och rekomenderar att lagarna följs. Även om lagarna inte längre har någon moralisk auktoritet så har de en stark våldsmakt bakom sig.”

Det betyder att de menar att lagen inte definierar att något i sig är fel, men man riskerar att få stå för konsekvenserna om rättsapparaten upptäcker en. Dvs för det egna samvetet är det inte fel att göra det de förespråkar. Det blir bara fel i offentlig, straffrättslig mening, i och med att de upptäcks och får ett straff.

Man ”rekommenderar” att lagarna följs…

Tänk om vi byggde ett samhälle på den rättssynen!*

* Denna rättsyn kallas för rättspositivism som menar att lagen i sig inte bygger på någon universell moral (rätt/fel). Den form av rättspositivism som Axel Hägerström (Uppsalaprofessor) stod för och som påverkat många i Sverige, kallas rättsrealism, och bygger i sin tur på värdenihilism, dvs det finns inga sanna värden, inget rätt eller fel, t.ex är människovärdet bara en konstruktion som vi bestämt oss för för att vi tycker att det är bra.

Rättspositivismens motsats är naturrätten, som har sin grund i romersk rätt, och är en grundläggande del av kristdemokratiska ideologin, personalismen. Naturrätten menar att rätt existerar naturligt och är objektivt sann, samt att rätten gäller allmänt. Naturrätten är idéhistoriskt grunden för vår syn på demokrati.

Tänkvärt

GP hade en krönika om partiet i måndags. Den är läsvärd och tankeväckande.

Jag håller inte med skribenten att Kristdemokraterna är ”ett hopplock av allmänborgerliga tankar”. Men kanske är det så vi uppfattas när vi lägger förslag som i viss mån har kommit att tolkas som populistiska.

Vi har i min uppfattning den tydligaste och mest utarbetade och konsekventa ideologin av alla partier i Sverige. Det är en ideologi som också är den som mest fokuserar på värderingar, och på människans värde och mänskliga rättigheter.

Men detta får vi tydligen inte fram.

Här måste vi bättra oss.

Kritiken att vi inte är samspelta träffar delvis rätt. Delsvis inte. Vilket parti har inte en intern diskussion om olika uppfattningar, särskilt i frågor om ”medel”. Här måste vi få diskutera och ha olika ståndpunkter, särskilt innan beslut tas måste varje parti tillåta diskussion och åsiktsbrytningar. Vi står dock enade kring målen.

Delvis träffar kritiken rätt: Vi är inte samspelta i den mening att partiet under rikstinget samlades och enades. Här var det för mycket ställningskrig och för lite utsträckta händer. Och som vi läste i Svd igår vill ju t.o.m. vissa företrädare ”lyfta ut” de abortkritiska ur partiet.

Än har vi inte hört partiledningens reaktioner på detta.

Mer siffror

En drivkraft som jag tror partiledningen haft, utifrån sin tolkning av rapporten från partiets valanalysgrupp, är att vi måste bredda partiet åsiktsmässigt, få högt till tak, och ta bort folks fördomar om partiet.

Det är vällovligt – men har vi lyckats genom de utspel vi (partiledningen) gjort bl. a i abortfrågan?

Så här ser väljarstödets utveckling ut sedan valet 2006. Notera den stadiga nedgången efter det att Göran Hägglund i riksdagen i december 2006 avslöjade att regeringen tänkte lägga fram en proposition om utländska kvinnors rätt att göra abort i Sverige.

Jag redovisar SIFO:s siffror för att få bästa jämförbarhet.

Kristdemokraternas valresultat i 2006 års val: 6.6 %

2006
Okt 5.9 %
Nov 5.3 %
Dec 5.7 % (SCB: 5.7 %)

2007
Jan 4.9 %
febr 5.6 %
mar 5.6 %
apr 5.4 %
maj 4.5 %
jun 3.8 % (Demoskop: 3.8 %, SCB: 4.4 %)
jul (Demoskop: 3.5 %)
aug (Sentio: 3.7 %)

Till detta skall noteras att Sentio Research Sverige i en väljarundersökning konstaterar att av de som lämnar Kristdemokraterna går 66 % till gruppen osäkra väljare, de svarar ”Vet ej” på frågan vad de skulle rösta på. Min slutsats är att de hittar inget bättre parti, och det är troligen abortfrågan som ger utslag i detta svar.

2007-08-14:
Jag noterar att vi inte längre får opinionsundersökningarna redovisade i Kristdemokraternas FirstClass-forum, vilket vi tidigare alltid fått månad för månad…

Kan abort bli en valfråga?

Jag håller helt med Informatören en PR-kille som skriver att ”Abortfrågan måste bli en rättighetsfråga om den ska ha nån chans att tas på allvar. ”

Det är vad vårt program också ger uttryck för: Fostrets rätt till liv. Problemet är att media hela tiden blandar sina fördomar om att vi som argumenterar mot abort (t.e.x vill sänka veckogränsen i samband med den nya propositionen om utländska kvinnors rätt att göra abort i Sverige) gör det med religiösa argument, men det stämmer inte på de flesta av oss. Sedan finns det en del, oftast icke medlemmar i Kristdemokraterna, som hänvisar till Bibeln, Gud, Jesus osv. Men det behövs inte rent rättighetsmässigt eftersom fostrets rätt är grundad i dess okränkbara människovärde.

T.o.m FN:s barnkonvention talar om barnets rättigheter före födseln.