MarkAlliansen satsar på barnen och skolan

Det har blåst upp en politisk tvist, något oväntad, i Marks kommun och det gäller hur mycket resurser vi skall ge till Barn- och Ungdomsnämnden utöver den grundläggande ramen som de fått när vi räknat upp lönekostnaderna samt gjort en omräkning enligt resursfördelningsmodellen (beroende på hur elevantalet ökat eller minskat). Den grundläggande ramen innebär också ett effektiviseringskrav på 1% 2008 och även kommande år. I praktiken en nedskärning av kvaliteten eftersom nämnden redan i år (2007) skurit ned med 8 MKr, och därför i egentlig mening inte kan effektivisera mer i sin nuvarande organisation.

Vi i MarkAlliansen vill satsa 34 MKr under 2008-2010 utöver grundramen. S+v vill satsa 7.5 Mkr.

Något oväntad skriver jag eftersom vi i nämnden varit överens över blockgränserna om att äska en förstärkning för att kunna återställa lärartätheten till den nivå vi hade 2006. Även i budgetberedningen har tongångarna varit sådana att jag tolkat det så att även vänstern förstått skolans prekära situation med de nedskärningar som varit tidigare, och som nuvarande grundläggande ram skulle utgöra.

Dessutom har vi sagt att vi redan nästa år inför 2009 är beredda att skjuta till ytterligare medel om det behövs.

S+V vill ha kvar ca 8 Mkr varje år, utöver det överskott på ca 30 Mkr som kommunen enligt sitt finansiella mål skall ha, och som vi också följer med vårt MarkAlliansförslag. Men att ha ytterligare överskott utöver 2% anser vi vara onödigt. Redan 2% överskott är mycket med tanke på att vi har mycket god soliditet i kommunen, jämfört med andra kommuner, och detta uppbyggda egna kapital får inte tas i bruk. Varför skall vi då bygga upp kapitalet än mer, om man inte kan använda det?

Radio sjuhärad uppmärksammar skillnaden i våra förslag till skolan. Hela nyhetsinslaget kan du lyssna till i intervjun med mig och kommunalrådet Pelle Pellby (s).

Pelle Pellby säger ”Marginalerna är inte särskilt stora och då är det bättre att vi är lite mer försiktiga och faktiskt också ställer krav på nämnder och styrelser att de måste visa resultat för de extra pengar de faktskt får innan vi pumpar in mer pengar.”

Men faktum är: Vänsterns förslag att effektivisera med 1% 2008 innebär en nedskärning med 5 Mkr, pengar som man sedan ger som ett tillskott. Därmed har nämnden inte alls fått några extra pengar, utan lika mycket som vi fick för 2007 då vi skar ned budgeten med 8 Mkr. Då är det inte lätt att visa resultat.

Bevara äktenskapet – Mamma, pappa, barn

Kampanjen från Svenska Evangeliska Alliansen om att bevara äktenskapet har utlöst starka reaktioner. Kampanjen Bevara Äktenskapet vill bevara den juridiska formen ”äktenskap” för att gälla för relationen mellan en man och en kvinna. Uppropet har undertecknats av t.ex: Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan, Jan Myrdal författare; Paulo Roberta, boxare, Anna Maria Corazza Bildt. Plus mer än 57.000 andra…

Reaktionerna på de affischer som sattes upp i tunnelbanan är märkliga. Företrädare för RFSL säger att kampanjen är osmaklig och stötande för de homosexuella. ”Det är förskräckligt att den här typen av kampanj tillåts i det offentliga rummet” säger RFSL:s ordföranden, Jerry Adbo.

Det som upprör är en enkel affisch med ett rött hjärta, och med orden Mamma, Pappa, Barn.

Jag trodde att vi lever i en demokrati där yttrandefriheten tillåter den som vill att uttala sin uppfattning i olika frågor. Eller är det bara RFSL med sina kontrahenter som skall få yttra sin åsikt??

Abba Antonius sade: ”Det kommer en tid, när människor är galna, och om de ser någon som inte är galen, vänder de sig mot honom och säger: ‘Du är galen’, eftersom han inte är som de.” (Antonius levde  år 251-356).

Är denna tid kommen, eller?

Om skolor, friskolor, och konfessionella friskolor

Utan att ha sett den nya överenskommelse i skrift vill jag ändå ge några korta kommentarer:

Den nya lagen ger möjlighet att kontrollera och bötfälla alla skolor som missköter sig. Det gäller även kommunala skolor. Detta är något som tidigare efterfrågats eftersom de tidigare gått fria från påföljd när något inte fungerat där. Skolverket kommer nu även kunna stänga kommunala skolor som missköts.

Religiösa inslag kommer även fortsättningsvis vara tillåtna i alla skolor. Det som nu fastslås är att konfessionella inslag inte skall vara tillåtet i ämnesundervisningen. Däremot kommer skolan även fortsättningsvis kunna delta i skolaavslutning i kyrkan, adventsfirande mm. Dessutom får konfessionell undervisning ske utanför skoltid, t.ex i morgonbön, kristendomsundervisningen mm. Precis som det varit tidigare.

Detta är säkerligen inget problem för det stora flertalet konfessionella skolor, åtminstone de som drivs på kristen grund. De har även tidigare separerat konfessionella inslag från den undervisning som sker utifrån läroplanen.

So what´s all the fuss about?

Läs mer på  Dagen här.