Dagen efter – och Centerns reaktion

I tisdags, dagen efter träffen mellan MarkAlliansen och Markbygdspartiet exploderade media med nyheten.

Tyvärr enligt min bedömning med alltför starka rubriker och för tvärsäkra slutsatser.

Det vi sagt var att vi var överens om att vår avsikt vara att bilda en utökad MarkAllians, inkluderande MbP.

Tidningar och Radio Sjuhärad skrev om detta som att det redan var ett faktum, och att maktskifte nu var bestämt.

Jag blev besviken.

Men lika besviken blev jag när jag hörde och läste om Centerns reaktion. Någon eller delar av styrelsen skickade idag ett presmeddande där de mycket kraftigt markerade tveksamhet till samarbete med MbP.

Jag beklagar att detta gjorts till en medie-sak. Jag hade hellre sett att vi fört diskussionen internt.

Dessutom har den som formulerade pressmeddelandet ett grovt fel på en punkt. Det står: ”Kommunallagen ger inga möjligheter för nya majoriteter att med våld flytta undan en sittande ledning.” Detta är fel. I kommunallagen 4 Kap §10a står det tydligt att ”Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd, 1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige”

Det är solklart. Det som inte är solklart är om detta kan appliceras på vår situation i Mark. Vi har ju inte majoritet, utan en minoritet som styr.

Om denna sak finns mer att säga, men jag tar inte upp det i detta inlägg. Eventuellt återkommer jag om det åter blir aktuellt att fundera på vad lagen säger. I dagsläget när allt gått i stå är det inte relevant.

Centerns pressmeddelande i sin helhet:

Den turbulenta situationen som råder i Markpolitiken för närvarande är förödande. Naturligtvis skulle det vara bra om vi kunde få en ny och klar majoritet i ledningen, men samtidigt är det uppenbart att ny ledning i Mark bygger på en överenskommelse med Markbygdspartiet, ett parti som vi inte har de bästa erfarenheter av. Dessutom skakas ju partiet av inre stridigheter och avhopp. Att i ett sådant läge välkomna ett samarbete med Markbygdspartiet är mycket tveksamt.

Den hittills framförda informationen i media har gett en alldeles felaktig bild av hur de formella turerna kan hanteras. Socialdemokraterna och vänsterpartiet, som i nuläget styr kommunen i minoritet, äger i princip frågan om, och i så fall när de vill avgå. Kommunallagen ger inga möjligheter för nya majoriteter att med våld flytta undan en sittande ledning.

Däremot finns det naturligtvis anledning att reflektera över hur länge vänsterblocket är beredda att styra Marks Kommun i minoritet, med de svårigheter som det medför.

För oss i Centerpartiet är det viktigare att alliansgruppen i nuläget arbetar med att vara beredda på ett övertagande om och när den nuvarande ledningen stiger åt sidan, och inte som nu sker basunera ut att det är bara är formaliteter som återstår för ett maktskifte.

Marks Kommun mår inte bra av turbulens. Att i stället lugnt och sansat och i dialog med övriga partier, finna lösningar som både på kort och lång sikt ger en stabilitet åt kommunen är Centerpartiets strävan.

Markbygdspartiet – på väg mot MarkAlliansen

Fyra medlemmar av Markbygdspartiet har idag med buller och bång hoppat av.

Jag tror personligen inte att det är så allvarligt för partiet. Två av dem har tidigare hoppat av flera andra partier, (m) och (kd). En av dem har tidigare hoppat av miljöpartiet.

Så jag tror inte problemet i första hand är Mbp, eller Henry Sandahl, även om del säkert har synpunkter på hur det partiet styrs.

Tvärtom blir Mbp mer homogent, och sammanhållet, enligt min bedömning.

Jag tror också att det turbulenta pokerspel som iscensattes efter valet regisserades av några av dessa numera avhoppare.

Nu inser, vad jag förstår, Mbp att de inte vinner något på att spela fristående. De är ju trots allt i grund och botten ett borgerligt parti, och endast i gemenskap med MarkAlliansen kan de bidra till att driva kommunen framåt i konstruktiv riktning, och ta ansvar för att kommunen växer och utvecklas.

Vi har idag träffat Mbp och fört konstruktiva samtal om samarbete i syfte att uppnå en allians.

MarkAlliansen fungerar dag mycket bra, till stor del beroende på det förtroende som byggts upp mellan de ingående partierna.

Det krävs en del för att samma förtroende skall uppnås mellan alla dessa partier och Mbp, men jag tror personligen att det går, men det krävs givetvis att alla parter drar sitt strå till stacken.

Hur snabbt detta kommer gå återstår att se.

Målet är förstås att en allians skall vara långsiktigt hållbar, och kunna genomför en aktiv ledning av kommunen.

Makten i sig själv är inget självändamål – utan den politik man kan genomföra är det som är det yttersta syftet.

Reglerna om vårdnadsbidrag

Äntligen kommer nu reglerna om vårdnadsbidraget. I Marks kommun har vi i Kommunfullmäktige röstat igenom att vi skall införa vårdnadsbidraget från 1 juli 2008.

En stor del av kritiken från vänstern (s+v) var att reglerna inte vara klara, och att det inte går att förutspå konsekvenserna. Nu har vi fått regeringens förslag på regler. Jag tror inte vänstern ändrar sin uppfattning, de vill nog även fortsättningsvis stoppa vårdnadsbidraget.

Nu kan vi börja jobba på införandet här i Mark. Vi skall göra en enkät som går ut till alla föräldrar med barn som nyfödda upp till 2½ år, dvs de som har rätt att välja vårdnadsbidraget den 1 juli 2008. Sedan behöver vi fortsätta att hålla koll på de som får nya barn framöver för att kunna planera förskolans utbyggnad.

Vårdnadsbidraget gäller från 1-årsdagen, till treårsdagen. Det gäller per barn! Det kanske inte är många som har barn så tätt, men det var en viktig principiell punkt. Men för de som har tvillingar så betyder det mycket.

Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt ta ut vårdnadsbidraget om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Detta är mycket bra. Det gör att syskon eller far- och morföräldrar kan hjälpa till att ordna familjens livspussel, och familjen får hjälp ekonomiskt att fixa detta.

Möjlighet finns att införa vårdnadsbidraget på deltid. Detta för att den kan kombineras med att man går ner från heltid och jobbar deltid, och utnyttjar den kommunala barnomsorgen på deltid. Här behöver jag läsa det detaljerade förslaget för att kunna göra en analys på vad det betyder. Troligen innebär det att fler går ner på deltid under dess viktiga 2 år, och minskar sin barnomsorgstid, och tar ut ett vårdnadsbidrag på deltid.

En förälder som nyttjar vårdnadsbidraget på heltid kommer få rätt till ledighet på heltid. Detta blir en ändring i föräldraledighetslagen.

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, kommer förälderna få behålla på den nivå som gällde omedelbart före en period med vårdnadsbidrag. Detta är också mycket viktigt. Det är ett skydd för den förälder som vårdar barnet.

Den överhoppningsbara tiden i a-kassan förlängs tills barnet fyller 3 år.

Vårdnadsbidraget får ej kombineras med andra bidrag: föräldrapenning, långtidssjukpenning, arbetslöshetsersättning. Principiellt tycker jag själv att en förälder som har en baby på några månader borde kunna få vårdnadsbidraget för det äldre barnet som kanske är 2½ år. Annars håller inte logiken, utan risken är att en del föräldrar stoppar in det äldre barnet på förskolan, och då har ju reformens syfte motarbetats.

Vårdnadsbidraget kommer kunna delas om barnet har delad vårdnad med delat boende och föräldrarna är överens.

Läs mer vad Socialminister Göran Hägglund skriver idag en Brännpunkts-artikel om vårdnadsbidraget.