Val i Zimbabwe

Det är val i Zimbabwe. Som förr så riggar myndigheterna valresultaten, med stöd av polisen och militären.

Det förekommer falska namn i väljarlistorna, och människor som registrerat sig har avvisats från röststationerna med hänvisning till att de inte står på listorna. 

Trots det är det något som hänt. Folket uttalar öppet sin opposition mot Mugabe, t.om inför poliser och in vallokalerna. Och det verkar som att även den officiella rösträkningen visar att oppositionen gått fram starkt. 

Enligt de privata inrapporteringen av röstresultaten, som rapporteras in parallellt från de olika röstningsstationerna har oppositionen stor majoritet i de som hittills räknats.  De privata inrapporteringarna sker utifrån att röstsammanräkningarna affischerats utanför rösträkningslokalerna, när rösträkningen är klar.

Men alla räknar med att Mugabe & myndigheterna kommer att förfalska röstresultatet, enligt insider-tips skall Mugabe få 52 % av rösterna. 

Ni kan följa röstsammanräkningen via denna länk. Här visas både de officiella siffrorna (ZEC) och de privat organiserade (PVT). En annan intressant artikel är denna. Ytterligare en hemsida som sammanställer röstsammanräkningar är http://www.zimelectionresults.com/ 

——–

En äkta berättelse om livet i Zimbabwe (via kontakter i landet) som lider under stor inflation (över 100.000 % per år): 
En man går fram längs gatan med en skottkärra full med sedelbuntar. En tjuv smyger upp bakifrån, knuffar mannen, välter skottkärran så att pengarna ramlar ut.  – Och tar skottkärran och springer iväg med den! 

Svenska tidningar rapporterar om valet: Svd, Svd, DN, Sydsvenskan

 * Ytterligare intressanta länkar hittar ni till höger i bloggrollen under rubriken Zimbabwe.

Kristdemokratisk ideologi – igen

Nu på söndag kväll är det debatt i Agenda med Kristdemokraterna i Kris som tema. På Svt:s hemsida finns ett litet forumdär man kan skriva vad man tycker. De flesta som skriver är tyvärr ignoranta och känslosamma. Jag har försökt lägga lite fakta på bordet: 
 
”Jag förstår inte den rabiata tonen en del inlägg har ovan. Det tyder på att ni har dåliga argument. En argumentation som håller skall för det första vara relevant, och för det andra var sann.
 
Det hjälper inte att ta till invektiv, skällsord, känslor eller annat subjektivt, vilket de flesta inlägg ovan gjort. Det blir inte mer giltiga argument för det.
 
Verkligheten är att Kristdemokraterna är ett parti med en mycket genomtänkt ideologi, med människovärdet som den övergripande principen. 
 
Personalismen, där människan sätts i centrum, är det kristdemokratiska alternativet till individualismen och kollektivismen som präglar de övriga partierna i svensk politik. Människan är inte en individ som lever isolerad, utan en gemenskaphetsvarelse som behöver ett socialt sammanhang, en gemenskap. Men människan är inte heller bara en del i ett kollektiv, där kollektivet står över och styr över människan.
 
Den grundläggande gemenskapen i samhället är familjen (i vid bemärkelse, även en ensamstående med barn, mor- och farföräldrar är en familj). Familjen behöver stöd från samhället att ta sitt ansvar och fylla sin uppgift för att det uppväxande släktet skall utvecklas och må bra.
 
En kristdemokratisk människosyn är att människan är en rationell varelse, med förmåga att göra både gott och ont, och därmed ansvarig för sina handlingar. Men hon är dock ofullkomlig, vilket gör att samhällets behöver regler, lagar som styr, och det behövs en maktdelning som hindrar subgrupper att få alltför mycket makt.
 
En annan bärande princip är förvaltarskapstanken: jorden är vår till låns. Vi behöver förvalta, bruka och bevara, samt sköta den så att den finns kvar för kommande släkten. Det betyder att vi är emot ett egoistiskt konsumtionssamhälle där alla strävar efter egen maximal lycka.Subsidiaritetsprincipen (som vi omfattar) säger att ansvar och beslut skall tas på lägsta möjliga nivå, och att övergripande nivå skall stödja de underliggande så att de kan fullfölja sin uppgift.
 
Slutligen solidaritetstanken säger oss att vi är alla del av samma mänsklighet, oavsett ras, kön, ålder, utbildning, förmögenhet, härkomst. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet. Vi behöver särskilt värna de fattiga, svaga och utsatta, både här i Sverige och ute i världen. ”Allt vad ni vill att människor skall göra mot er, det skall ni göra mot dem!”
 
Denna ideologi är det vi står för. Och jag tror att en mycket stor del av Sveriges befolkning ställer upp på dessa grundläggande tankar.Ett av våra problem är att vi inte allti får ut budskapet, ett annat är att vi ofta har media emot oss.
 
Och vi är inte alltid politiskt korrekta, vilket straffar sig i dagens klimat där man inte alltid skall säga vad man egentligen tycker, utan det som andra tycker att man skall tycka.
 
Men på sikt kommer vi att nå fram, det är jag övertygad om: under resan kommer det gå upp och ibland ner, och problem kommer dyka upp som behöver lösas: Men så är ju livet! Det är väl ingen dans på rosor för någon egentligen?

Bidrag på lika villkor II

Idag på Barn- och Ungdomsnämnden tog vi äntligen beslut efter ett långt arbete om nya riktlinjer och regler för bidragen till de fristående enheterna i förskola och grundskola. Frågan initierades av mig för drygt ett år sedan.

Grundförslaget har arbetats fram i en samrådsgrupp med tjänstemän från förvaltningen och representanter från de fristående enheterna. Förvaltningen lade ett förslag i slutet av 2007, och på vissa punkter hade de fristående anmält en avvikande uppfattning.

I decembermötet yrkade jag för några ändringar i förslaget, och dessa yrkanden har sedan bordlagts och utretts av förvaltningen, för att nu slutligen tas upp i beslut i nämnden idag.

Det betyder att vi idag tagit beslut om en modell som uppfyller de krav som Skolverkets rapport från juni 2006 ställde upp, och som regeringens särskilde utredare också lyft fram i sin utredning: ”Bidrag på vilka villkor”.

Det är en modell som är

* tydlig
* enkel att tillämpa
* förutsägbar
* öppen
* hållbar över tid

och som ger de fristående möjlighet till rättvisa och lika bidrag jämfört med de kommunala skolorna.

Det enda som inte riktigt är genomlyst är frågan om hur mycket administrativt bidrag som friskolorna skall få. Idag får de de motsvarande den administration som finns lokalt på en kommunal skola. Men vad jag kan se får de inte del av kostnaden som kommunen har för central växel, löneadministration, centrala datakostnader (epostsystem, epostklient, Officepaket mm).

Här behöver jag lära mig mer om hur administrativa kostnader bokförs i kommunen, och vad som är rimligt att de fristående skall få del av…