Ytterligare stöd för civilrättslig registrering

Här är ytterligare några som ger stöd för en civilrättslig registrering av samlevnad.

Professorn i kyrkovetenskap, Oloph Bexell,  i Svd.

Ledarskribenten i LO-tidningen: Regeringens äktenskapsbekymmer.

Från Anders Brogrens blogg har jag hämtat följande lista:

Smålandsposten: 
Alla fel om äktenskapet
Nya Wermlandstidningen: 
Ingen kompromissvilja 
Sydsvenska Dagbladet: 
Giftas kan bli skiljas 

Barometern: 
Världslig maktutövning 
Skånska Dagbladet: 
Splittrat om äktenskapslag 
Norrköpings Tidningar:
Resonemangsäktenskap 
Uppsala Nya Tidning: 
Det är Hägglund som (nästan) har lösningen 
Dagens Nyheter: 
Den givna lösningen 
Eskilstuna-Kuriren: 
Samvetsfråga till riksdagen
Sundsvalls Tidning: 
Civila äktenskap
Borås Tidning: 
Skilsmässa löser inget
Svenska Dagbladet: 
Misslyckat bröllop, men ingen begravning

GP:s webbundersökning om homoäktenskap

 

s undersökning om homoäktenskap

GP:s undersökning om homoäktenskap

Som omröstningen såg ut 2008-11-11, länk.

Noterade nu, kl 12.00 2008-11-11 att GP tagit bort omröstningen, och inte heller behållit bilden med resultatet!! Det blev väl för jobbigt resultat för de politiskt korrekt redaktörerna!

Men beviset finns här ovan!

Kl 14.00: När jag tittar närmare så ser jag att frågan delvis ligger kvar, och på ett sådant sätt att det går att rösta på Null (betyder INTET på dataspråk), och då röstar  man på alternativet Ja, dvs för homoäktenskap.

Klickar man på resultatet så ser man att 34 %, med 5065 röster stödjer detta alternativ, som nu i och för sig kallas Null.

Förhoppningsvis är detta en teknisk miss, och inte något som gjorts medvetet 😉

null-värde

null-värde

 

 

Nullresultat

Nullresultat

 

Blir det diskussion om resultatet så kan alltså några ha röstat för homoäktenskap i mellantiden då frågan tagits bort, men inte helt. Men det kan förståss inte bli så många att de förtar slutresultatet enligt bilden högst upp.

Har Reinfeldt & Co förankrat sitt förslag?

När man läser olika rikdagsmäns bloggar och debattartiklar förstår man att äktenskapsfrågan inte har diskuterats i den moderata riksdagsgruppen. Ändå väljer Reinfeldt att driva igenom sin ståndpunkt som han låst fast sig vid i prestige.

Den uteblivna förankringen är förvånande, och jag undrar hur det är med folkpartiet och centern.

UNT:s ledarsida skriver: ”Enligt rykten inifrån riksdagshuset har inte frågan diskuterats i någon av de borgerliga riksdagsgrupperna. Och där pyr utan tvekan missnöjet. Det finns många riksdagsledamöter, sannolikt från samtliga borgerliga partier, som föredrar civiläktenskap, nära den lösning som föreslagits av Göran Hägglund.”

Tänker riksdagsledamöter från m, c och fp låta sig köras över av sina partiledare i denna viktiga fråga?

Stöd för en civilrättslig registrering

Jag har tidigare skrivit om det stora stöd för en civilrättslig registrering som getts av bl a liberala ledarskribenter, RFSU, föreningen Humanisterna, samfundsledare m.m.

Idag läste jag den ultra-liberala debattören, Henrik Alexandersson, en av de som stått bakom det folkliga upproret mot FRA-lagen. Han ger på sin blogg ett starkt stöd för Kristdemokraternas förslag på lösning.

En annan välkänd debattör, Dick Erixon, även han liberterian, stödjer samma upplägg på sin blogg.

(Liberterian betyder ultra-liberal enligt amerikansk definition där liberal ju står för det liberala partiet som inte egentligen är så liberala i ordets egentliga betydelse.)

Nio moderata riksdagsmän skrev igår på Svd Brännpunkt en debattartikel med stöd för förslaget även om inte Kristdemokraterna nämndes vid namn.

Och fler stödjer vårt förslag. Jan Ericson (m),  rikdsagsledamot från vårt distrikt, skriver på sin blogg att flera andra riksdagsmän från m och c stödjer förslaget.

Han och andra bekräftar också att antalet protestmail mot Reinfeldts förslag är större än antalet mail mot FRA-förslaget!

Skall ateisten Reinfeldt göra våld på kyrkan?

Reinfeldt hävdade i radio att kyrkklockorna kommer ringa till midsommar (dvs för vigsel av homosexuella).

Hur kan en statsminister var så okunnig?

Formellt är kyrkorna och samfunden fria från staten. Talar vi om Svenska kyrkan har den en kyrkoordning – en kyrkans egen interna lag, som reglerar vad som inom kyrkan får göras och hur. 

Skall kyrkan praktisera vigsel av homosexuella så måste först kyrkomötet besluta om den gudstjänstritual som skall brukas. I dagens vigselritual är det helt och hållet en gudstjänst där en man och en kvinna vigs till makar.

Kyrkan kommer inte hinna ta beslut om någon ritual för vigsel av homosexuella förrän tidigast sent på hösten. Kyrkomötet sammanträder bara två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Menar Reinfeldt att staten skall tvinga Kyrkan att viga homosexuella redan till midsommar?

Troligen är det så att han  helt enkelt inte är medveten om hur Svenska kyrkan (eller de andra samfunden) fungerar. Han är helt enkelt okunnig.

Det i sig är intressant. Reinfeldt kör över en samstämmig opinion från kyrkor och samfund som vill bevara begreppet äktenskap för relationen mellan en man och kvinna. Men han gör det som okunnig och icke insatt.

I vilka andra frågor driver Reinfeldt igenom sin övertygelse utan att vara insatt och kunnig?

Jag har tappat allt förtroende för honom.

Läs även debattartikeln av  de moderata riksdagsmän som går emot Reinfeldt i frågan. (i Dagen)

Mer om äktenskapet: Dagen

Kaliforniens väljare – rationella fundamentalister?

Kaliforniens ofta räknad till den mest progressiva staten i USA röstade fram Obama med ca 60 % av rösterna.

Samtidigt röstade de mot enkönade äktenskap med ca 52 % och gick emot Högsta domstolens utslag som tillät enkönade äktenskap.

Är Kaliforniens väljare rationella eller fundamentalister?

Tanken hämtat från Newsmill / Roland Poirer Martinsson

Äktenskapsfrågan – regeringssamarbetet och alliansen

Så har slutligen äktenskapsfrågan strandat i regeringen. Göran Hägglund skriver om det på Svd:s brännpunkt.

Vad som händer nu är lite oklart. Tidningarna skriver lite olika om vad som sägs vara gången framöver.

Klart är att regeringen som helhet (inkl Kristdemokraterna) lägger en proposition om en könsneutral samlevnadsbalk. Vad jag förstår kommer domare att förlora rätten att viga. Svenska Kyrkan förlorar sin automatiska rätt att viga, och kommer att få ansöka om vigselrätt som alla andra samfund.

Det är viktigt att notera att Kristdemokraterna stått på sig i vår grundhållning: Äktenskapet gäller mellan man och kvinna.

Under resans gång har vi fört fram tre kompromissförslag i avsikt att få fram ett regeringsförslag. 

Det senaste förslaget, att införa en civilrättslig registrering av samlevnad och att överlämna åt kyrkor, samfund och religioner (eller andra intresserade) att genomföra en högtidligare vigselceremoni, har vunnit stort stöd i media, bland ledarskribenter, samfundsledare,  Humanisterna och RFSU (och här) har delat den uppfattningen.

Exempel på ledare: Expressen,  NorrbottensKuriren, Nya Wermlandstidningen, Barometern och DN. Sedan tidigare har ett antal ledarskribenter krävt civilrättslig registrering. UNT stödjer Kristdemokraterna (med visst förbehåll)

Det är mycket märkligt att Reinfeldt, som inte ens är medlem av kyrkan, nu väljer lägga sig i hur Kyrkan (samfunden) hanterar ett av sina grundläggande religiösa begreopp (äktenskapet). Det är innebörden av det  förslag som Moderaterna, Centern, och Folkpartiet avser att lägga som motion i Riksdagen. (Se KDU:s ordförande och  Barometern).

Samtliga våra förslag har avvisats. Moderaterna, Centern och Folkpartiet har låst fast sig i prestige, och vågar inte ändra sig och ta det förslag som Kristdemokraterna lanserat.

Det innebär i praktiken att även om inte regeringen lägger en proposition som kör över en av regeringspartierna, så kör riksdagsmajoriteten över Kristdemokraterna och de 30-40 % av väljarekåren som står för samma uppfattning som oss. (Enligt en Sifo-undersökning i våras, tidningsundersökningar, som t.ex  GP:s webb-undersökning denna veckan om stöd för enkönade äktenskap  [flyttad hit])

Att (s), (v) och (mp) gör det är kanske inte så mycket att säga om. Men att (m), (c) och (fp) gör det är  mer anmärkningsvärt. Och värt att minnas vid nästa val!

Redan märker vi på grästrotsnivå att många moderater är missnöjda över sitt partis utveckling, och det gäller då inte bara äktenskapsfrågan.

Jag vågar förutspå att moderaterna kommer förlora många av sina tidigare kärnväljare, och många kommer att gå till Kristdemokraterna. Redan har vi i vår lokalavdelning fått ta emot några moderater som bytt parti, och jag vet att fler funderar. Jag vet också att Centern lokalt förlorat flera medlemmar på sin hantering av bla äktenskapsfrågan.

Det är inte solklart hur det kommer gå i riksdagen. Det finns tre slutlägen:

Alt 1: Könsneutral äktenskapslag enligt oppositionens modell. Alt 2: Könsneutral äktenskapslag enligt fp-m-c-modell (i sak samma innehåll som oppositionens)Alt 3: Civilrättslig samlevnadslag, enligt kd:s modell.” (Dagen)

Läs Dagens artikel som beskriver läget.

Även om inte Kristdemokraterna avgår från regeringen efter det som hänt så är det fullt klart att allianssamarbetet fått sig en allvarlig törn. Förtroendet för moderaterna, centern och folkpartiet bland oss Kristdemokrater har naggats ordentligt i kanten.

Det får givetvis konsekvenser på sikt. Och de är i första hand inte positiva.

Tillägg 9 november 2008:

Sten-Gunnar Hedin ger en bra analys över läget i en debattartikel i Dagen. Kontentan är att Kristdemokraterna, och Göran Hägglund, trots allt faktiskt förhindrat att ett regeringsförslag (proposition) läggs om könsneutrala äktenskap.

Vi har stått upp för det vi tror på, även om vi blir överkörda av riksdagen. Vi är därför värda att få de kristna och värdekonservativas röst i nästa val. Utan oss hade vi redan haft en proposition om könsneutrala äktenskap.

Läs också vad KDU:s ordförande, Charlie Weimers, skriver i frågan.