Viktigt i politiken; Mänskliga rättigheter: religionsfrihet 1

Ett exempel på de mänskliga rättigheter som vi har är religionsfriheten. Men den naggas ofta i kanten, eller rättare sagt försök görs att nagga den i kanten.

De senaste dagarna har det i många tidningar skrivits om att en majoritet läkare och landsting vägrar utföra omskärelse på små  pojkar vars föräldrar vill att de skall omskäras av religiösa skäl.

Om detta har DN:s chefredaktör skrivit på ett klargörande sätt, Expressens ledare,  likaså SVD i två artiklar. (och här). Även Dagen har skrivit om detta (och här). Det framgår klart att det medicinskt är  försvarbart att omskära pojkar.

För mig är det förvånande att läkare vägrar göra detta ingrepp, när de utan större betänkligheter kan tänka sig att genomföra en abort. Vilket ingrepp är etiskt diskutabelt?

Problemet är nog detta att moderna svenskar påverkas av två saker: Dels motståndet mot kvinnlig omskärelse, och dels en allmänt negativ syn på religiösa företeelser som de inte förstår.

Men kvinnlig omskärelse är aldrig religiöst motiverad, utan är betingat av kulturella traditioner. Därmed är det inte jämförbart.

Logiskt kan jag tänka mig att man kunde kräva att omskärelser inte skulle subventioneras av den samhälleliga sjukvården.  Men att vägra utföra själva handlingen, och hellre låta pojkarna utsättas för betydliga risker vid privata omskärelser det luktar inskränkning av religionsfriheten.

Viktigt i politiken idag?

Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med i politiken?

För mig är det (som jag ser det nu):

1. Familjen som samhällets viktigaste grundsten

2. Mänskliga fri- och rättigheter (i vid bemärkelse: vilka är samhällets grundläggande värderingar?)

3. Försvarsfrågan, kan vi fortsätta den nedrustning som varit de senaste 25 åren?