Veckans Twitter 2009-09-27

 • Uppdaterat bloggen perherman.se med ny kommantar-funktion, och koppling till Twitter #
 • KF: Information om LOV, lagen om valfrihetssystem. Nu är det på G! #
 • KF: genomgång av FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning . #
 • KSAU och budgetberedning hela dagen. Vi laddar för budgetfight. Gruppledarmöte i MarkAlliansen. Hur ser vårt budgetalternativ ut? #
 • Slutligt resultat: Frimodig kyrka: 18 %, 2 mandat, 2:a största nomineringsgrupp i Kungsbacka, Mark och Bollebygd! #kyrkoval #
 • Frimodig kyrka: Just nu 19 %, 2 mandat, 2:a största nomineringsgrupp i Kungsbacka, Mark och Bollebygd! #kyrkoval (ett distrikt återstår) #
 • Ett distrikt kvar att räkna i vår valkrets: just nu 2 mandat med 19% av rösterna (FK) #
 • FK i så fall 2:a största grupp, bara Socialdemokraterna är större! (34 av 38 valdistrikt är räknade). #
 • Prel. resultat för Frimodig kyrka i Kungsbacka, Marks- och Bollebygds valkrets: 21 % Lutar åt tre mandat i Stiftsfullmäktige! #
 • Och i Öxnevalla församling fick KD 9 %! Och jag som trodde jag varit tydlig… #
 • KD (el. .KR) fick 3 % av rösterna i Horred. Vad har jag gjort för fel i valrörelsen 😉 #
 • Valdeltagandet i Horreds församling = 20% (jmf 2005 då det var ca 23%) #
 • I Istorps pastorat som helhet fick Frimodig kyrka 34 % av rösterna i stiftsfullmäktigevalet. #
 • Glad och stolt över att ha fått 42 % av rösterna i kyrkovalet i Horreds församling (för Frimodig kyrka, stiftsfullmäktige; 41 % kyrkomötet #

Göran Hägglund på rätt väg

”Äntligen! ” ropas det ibland. Och det får jag nu faktiskt tillfälle att ropa också.

Jag har varit kritisk till partiledningen (Presidiet, partistyrelsen och centrala tjänstemän) tidigare år för att jag uppfattat det som att ledningen velat vrida partiet i social-liberal, mer politisk korrekt riktning.

Jag har varit allvarligt bekymrad – inte över att vi skulle hamna utanför riksdagen, det tror jag vi slipper eftersom vi har en grupp lojala kärnväljare som inte överger oss – men för att fotfolket, de vanliga medlemmarna på lokalnivå känner sig alienerade från sitt parti. Och det hämmar partiarbetet vilket leder till låga valresultat kring 4-5-6 %.

Men sedan rikstinget i somras har det hänt någonting med Göran Hägglund. Han började prata på ett nytt sätt.

I Almedahlen kom ett nytt, fräscht inlägg som gav många kommentarer bland tidningarnas ledare, och genklang bland bloggar-tyckar som Dick Erixon, Johan Ingarö mm.

Och därefter har det börjat komma en strid ström av artiklar på samma tema.

I aftobladet skrev han i augusti: ”Våga tala om kvalitet”. I DN skrev Göran nyligen ett debattinlägg. Artiklarna har blivit mycket omskrivna och refererade (på ledarsidor, bloggar och kultursidorna).

Nu senast höll Göran ett tal på Kristdemokraternas rådsslag inför valet 2010.  Talet har rönt stor uppmärksamhet.

För mig är Göran Hägglunds tal ett tecken på att man i partitoppen fattat att vi inte kan fortsätta att söka nya väljargrupper i en social-liberal, eller allmänborgerlig riktning, utan hellre öppna upp, utvidga partiet utifrån våra kärnväljare, i värdekonservativ eller social-konservativ riktning.

Det bådar gott.

Men det betyder inte att vi som parti är ett konservativt parti. Vi har en grund i en kristdemokratisk ideologi, kallad personalism, men i partiet skall det vara så högt till tak att de som är (enbart) värde-konservative eller social-konservativa skall känna sig hemma, och få handlingsutrymme inom partiets ram.

Senare tillagt:

Och debatten fortsätter, dels i Debatt i TV, och dels i tidningarna, t.ex Dagen.