Fasansfull retorik från Torbjörn Tännsjö

1920 gav juristen Karl Binding och psykiatern Alfred Hoche ut sin bok Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens (Om att tillåta förgörande av livsodugliga liv). Bokens tankar och terminologi slog rot i det rashygieniskt besatta Europa, och kom att bli bärande inslag i Tredje Rikets massmord av ”livsodugliga” personer. I fredagens Aftonbladet fick dessa tankar nytt liv av filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö. Vi tar avstånd från den mardrömslika människosyn som Tännsjö förkunnar. Aftonbladet bör besinna sitt ansvar när tidningen gör sig till megafon för en ideologi som ger rum bara för starka och friska individer.

Andra världskrigets plågor förpassade nazismens djupt människofientliga idéer till historiens avskrädeshög. De tankar som Tännsjö presenterade i fredagens Aftonbladet har inte förts fram offentligt i Sverige på 70 år, men sänder nu vågor av fasa in i det offentliga rummet.

I Binding/Hoches och nazisternasvärld ansågs psykiskt sjuka och handikappade representera ”livsodugliga liv”. Rashygienens omänskliga drag ekar alltför bekant i professor Tännsjös resonemang kring vilka foster som bör få överleva och inte. Hans retorik förstärks dessutom av att han går ytterligare ett steg i den ”utjämning” som han eftersträvar. För honom är det inte bara handikappade i största allmänhet som bör ”väljas bort”. Även färgblindhet, dyslexi och andra svagheter bör på samma sätt kunna vara föremål för utrensning. Den enda signifikanta skillnaden mellan nazisterna och Tännsjö är att den senare vill genomföra sin utrensning före födseln, de förra förlägger den därefter. I Peter Singers efterföljd vill han minimera svaghet och lidande genom att eliminera de svaga och lidande.

Tännsjö gör ett stort nummer av att han vill ge föräldrar frihet att välja bort sjuka barn. Vi ser det som en gradskillnad mellan ett samhälle som uppmuntrar, respektive tvingar, till rashygienska initiativ. ”Individen får mer handlingsutrymme” med en mer utvecklad fosterdiagnostik betonar Tännsjö. Ett utökat handlingsutrymme är visserligen något gott i sig, men det goda blir till sin motsats i samma ögonblick detta handlingsutrymme visar sig vara liktydigt med ”utrymme att döda en annan människa”.

Dessutom tror vi inte på Tännsjös tes att människan skulle bli lyckligare om bara A-barn föds. Det blir svårt för alla dem som senare i livet får ett funktionshinder eller drabbas av svår sjukdom. Även friska förlorar på ett samhälle som enbart välkomnar perfekta individer.

Vi betraktar Sverige som ett civiliserat samhälle som värnar varje människas okränkbara och lika värde. Därför vill vi uppmana opinionsbildare i alla läger att göra gemensam sak med oss och visa sitt avståndstagande från målsättningen att skapa en värld av ”perfekta människor”, där personer med olika former av handikapp inte längre får rum.

Chrys Caragounis professor em Nya Testamentets exegetik
Erika Cyrillus, chefredaktör
Lars Dahle, rektor och teolog
Leif Danielsson, företagare
Olof Djurfeldt, socialantropolog, fd chefredaktör Dagen
Olof Edsinger, teolog och författare, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS
Annelie Enochson, riksdagsledamot, arkitekt
Per Ewert, historiker, författare
Ivar Gustafsson, docent matematik
Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen
Per-Olof Hermansson, Datakonsult
Yngve Kalin, präst
Thomas Karlsson, generalsekreterare Amalgamskadefonden
Göran Kurlberg, docent överläkare
Gunnel Larsson, sekreterare, De handikappades Riksorganisation i Höganäs
Kjell O. Lejon, professor religionsvetenskap
Carl Johan Ljungberg, PhD, stats- och litteraturvetare
Bengt Malmgren, läkare
Lars Melin, docent Nordiska språk
Mikael Oscarsson, riksdagsledamot
Peringe Pihlström, pastor Baptistsamfundet
Tuve Skånberg, direktor Claphaminstitutet
Carin Stenström, journalist Mats Tunehag, ordförande Svenska Evangeliska Alliansen, ledarskribent
Yvonne Maria Werner, professor historia
Erik Wiberg, adjunkt, teolog
Bengt Winroth, civ.ing.
Siewert Öholm, journalist, redaktör Världen idag

Publicerad i Aftonbladet 2009-10-26

Om fosterdiagnostik, abort och samvetsklausul mm

Igår var jag på Kristdemokraternas partifullmäktige, där vi bl a antog partiets valplattform och valplan för 2010.

Men viktigare kanske ändå är att vi antog partiets medicin-etiska program. Vi är det enda parti i Sverige, och en av få i hela världen (enligt uppgift från ordföranden i utredningsgruppen som tagit fram programmet) som har ett medicin-etiskt program.

Programmet är bra, om än med vissa skönhetsfläckar.

Det finns ett långt avsnitt om fosterdiagnostik. Kristdemokraterna anser att fosterdiagnostik skall ske för barnets bästa, det skall ske i livets tjänst, och inte för att förhindra att barn med oänskade egenskaper föds.

Är det en Försynens ironi att på samma dag som vi konstaterar detta så skriver Professor Torbjörn Tännsjö i Aftonbladet en artikel där han oförblommerat argumenterar för att det är bra om vi kan få ett samhälle där vi genom fosterdiagnostik och aborter får färre människor med problem.

Detta är hårresande, och den som inte inser det behöver en lektion i historia.

Under 30- och 40-talet användes rashygieniska argument för att nå samma effekt: en perfekt människa genom att hindra svaga och handikappade att få barn, bl a genom sterilisering. Och i nazi-tyskland genom att helt enkelt avrätta människor som klassades som livsodugliga på grund av något handikapp.

Rent ut säger Tännsjö: ”det [är] bra om man får ett samhälle med färre människor med problem. Att kunna välja bort dyslexi, färgblindhet och andra svagheter tror han endast skulle leda till något gott.”

Han vill också att samhället inte skall bedöma vilka svagheter som skall leda till abort, utan säger :”Att utveckla tekniker för fosterdiagnostik handlar endast om individens rätt att välja”.

Fosterdiagnosik och aborter är idag också ett problem för personalen som tjänstgör på våra sjukhus. De hamnar i ett dilemma: Skall de utföra sitt jobb, eller skall de avstå från att delta utifrån sina samveten, om de t.ex inte tycker att det är rätt att abortera på grund av kön, eller Down Syndrom, eller i framtiden på grund av fostrets färgblindhet, eller andra svagheter.

I Sverige har vi inge generell samvetsklausul som skydd för en person samvetsfrid.

Detta tycker jag är en stor brist i våra mänskliga rättigheter, och jag yrkade också att det medicin-etiska programmet skall innhålla en punkt om att införa ensamvetsklausul för personal i samband med fosterdiagnostik och abort. Tyvärr fick vi inte gehör för detta, men jag kommer att driva frågan framöver.

Många tror att vi har en samvetsklausul idag i vården, men i praktiken handlar det om att man får byta arbetsuppgifter, dvs välja ett jobb som inte utsätter en för den situation som man har samvetsbetänkligheter för. (Dagen)

Idag räknas rätten till abort som viktigare än personalens samvetsfrid. (Dagen)

Jag återkommer om mer i denna fråga.

Veckans Twitter 2009-10-18

 • Kvällsarbete med MarkAlliansens budgetarbete. I morgon en heldag med fokus på Kvalitet i Skolan, vad är det och hur når man dig? #
 • I stiftsfullmäktige har Biskop Bertil hedrats med en tyst minut #
 • Göra Hägglunds bästa tal hittils: http://ow.ly/tVwn Nu känns det riktigt bra att vara Kristdemokrat #
 • Heldag i politiken: KSAU på f.m. KS på e.m. och distriktsstyrelsen (DS) på kvällen… #
 • Såg just Kalla Fakta. Thomas Bodström har just hjälpt Alliansen ett steg på väg mot seger 2010. #

Veckans Twitter 2009-10-11

 • Varit på Biskop Bertils begravning idag, Gbg Domkyrka, ca 1000 pers +, mäktig sång, avsked i glädje! #
 • I morgon: KSAU (Budgetberedning), kl 17: Måndagsklubben på Radio Sjuhärad, och på kvällen gruppmöte Kristdemokratena i Mark #
 • Intressant att #iminchurch (Jag är i kyrkan) just nu är tredje trendigaste ämnet på Twitter!! #
 • Jag tycker att #HootSuite är ett fantastiskt verktyg för att samla sina tweets i "ämnen". Kolla! http://hootsuite.com #
 • Linda Skugge om Göran Hägglund: Grattis, GH har lyckats sno Monas vanlighet http://ow.ly/sDjQ #

Veckans Twitter 2009-10-04

 • Jobbar hemifrån med Joomla via VPN (Teamviewer) på kontorsdatorn (Ubuntu) med VirtualBox som kör Windows XP!! #
 • Gratulerar Berit Simonsson (21% personkryss) och Tord Nordblom (15,5%), därefter jag med 13 % kryss #
 • Glad och stolt över att bli invald i Stiftsfullmäktige GBG, med flest personkryss av all listor i Kungsbacka, Marks o Bollebygds valkrets! #
 • RT @goowaveinvites we got some google wave invites… you need one? RT this !! #googlewave #
 • Har i kväll hållit föredrag för Centerkvinnorna i Mark om min uppväxt i Afrika, Zimbabwe, och hur det präglat mig #
 • Deltar i samhällslektion på Kunskapens hus (Gymnasiet) med avslutande debatt efter 4 lektioner (om en månad) #
 • Senaste köp: Ruby in Practice (Ebook edition) och The Well-Grounded Rubyist (Ebook edition), fortsätter mina studier i Ruby! #
 • Ny kund: Abrigo Rainha Silvia, Mödrahemmet i Brasilien där Drottning Silvia är hedersordförande. #
 • Installerat TweetDeck #
 • Är det någon som fått inbjudan till Google Wave? #

fortsättning… Om äktenskapet

Jag har fått en kommentar till min tidigare bloggartikel om äktenskapet. Eftersom homolobbyn är duktig på att sprida ”falska sanningar” så vill jag lyfta fram mitt svar.

En kommentar till artikeln hävdar  ”Begreppet oäkta barn uppkom först i slutet av 1700-talet”. Vidare resonerade han om att ett äktenskap mellan två ofruktsamma, men av olika kön, skulle vara samma som två homosexuella (med tanken att båda relationerna inte kan få barn). Därmed vill han visa att barnet inte har med äktenskapet att göra. Mitt svar kommer här:

Ang. begreppet ”oäkta barn”. Begreppet kommer från fornsvenska ”oäkta” i betydelsen ”oäkta barn”, och i sin tur härstammar det från Tyskan som jag skriver [i min tidigare artikel]. Efter 1420-25 (i Heliga Birgittas uppenbarelser) förekommer oftast utskrivet: ”oäkta barn”. Se Svensk Ordbok, Sv. Akademin, Stockholm 2009, s 2266. 

Ordet ”äkta” finns både som verb och adjektiv. Adjektivet kommer från fornsvenska ”‘äkta” och betyder ”av äkta, legitim börd” och kommer från lågtyskans ”echte”, ”född inom äktenskapet; laglig”. Se Svensk Ordbok, s 3.676 

Verbet har samma härstamning som ovan, och betyder ”att göra legitim, gifta sig med”. Om man äktade kvinnan så gjorde man relationen laglig, legitim. (Sid. 3.676). 

Om ett barn fötts utom äktenskapet så kunde man ”äkta” barnet, genom att gifta sig med moderna, dvs göra relationen, och de ev. barnen legitima. 

Enligt historiker så kom begreppet ”äkta barn” och äktenskap in i Sverige i samband med kristendomens införande.  ” Det var faktiskt införandet av kristen tro i Norden som medförde bruket av begreppet ”oäkta barn”” Se Populär Historia, nr 2 1993, Sven Rosborn, Anna Larsdotter 

Läs också WIkipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Frillobarn och http://sv.wikipedia.org/wiki/O%C3%A4kta_barn. Man bör dock ta Wikipedia med en viss skepsis, eftersom vem som helst kan redigera där. 

Äktenskapets ändamål eller syfte är till för att bl a. (!) skydda barn och efterkommande. Om en institutions ändamål/syfte inte nås, så är därmed inte institutionen i sig förfelad. Den är fortfarande vad den är, med ett syfte som är ouppnått. Te.x är syftet för en Bil att man skall kunna åka från en punkt till en annan, men om motorn havererat så är det fortfarande en bil. Eller Syftet med ett politiskt parti är att uppnå vissa förändringar i samhället. Men om partiet aldrig blir invalt och syftet inte nått så är det fortfarande ett parti. 

Ditt resonemang bygger på en logisk begreppsförvirring. Äktenskapets två kön är en s.k. ”nödvändig betingelse”, på latin conditio sine qua non. Men det är inte en s.k. ”tillräcklig betingelse” (på latin causa causans), utan det krävs också att parterna är friska, unga och fertila. 

”Om en viss händelse eller faktor är både nödvändig och tillräcklig brukar den anses vara en orsak i rättsliga sammanhang. Problem uppstår när detta inte är fallet. Ofta menar doktrinen att fokus då bör vara på nödvändiga villkor, s k sine qua non-kausalitet. Kallas ibland felaktigt för ”logiskt kausalitet”. Se http://www.juridicum.su.se/user/masc/Seminarium2….

Finns både nödvändiga och tillräckliga betingelser i äktenskapet kan det fastslås att äktenskapet orsakat barnets födelse. 

Med din resonemangslogik (sätt att resonera) skulle man kunna frånta en funktionsförhindrad människa sitt människovärde, vilket ju faktiskt också är vad totalitära stater brukar hamna i. 

Ett ändamål/syfte definieras av den nödvändiga betingelsen, t.ex att en bil har 4 hjul och motor, även om det inte är tillräckligt. Människovärdet bygger på den nödvändiga betingelsen att personen är en människa. Att du kräver av mig att resonera SOM OM det dessutom behövs vissa sk tillräckliga betingelser för ett ändamål är att göra ett katastrofalt tankefel. Det krävs inte av en person att de är friska, har två armar och två ben, har intellekt och tankeförmåga över en viss nivå för att de skall var människa, och ha fullt värde. Det som krävs är det nödvändiga: att de är en människa. 

På samma sätt krävs det inte av ett äktenskap att det är två friska, unga, fertila, däremot krävs det att de är två olika kön: den nödvändiga betingelsen måste vara uppfylld.

Ytterligare i debatten om KD:s ”nya linje”… Kristdemokrati är baserat på en kristen människosyn och värdegrund

Debatten fortsätter, och senaste i veckan blev Göran Hägglund häcklad i Aktuellt för att ha lånat begreppet Sunt förnuft, och Verklighetens folk från Ny Demokrati. Men sunt förnuft har väl inte NYD monopol på? Och inte heller bergreppet verklighetens folk?

Men alla skriverier tror jag är bra. Det drar uppmärksamheten till Kristdemokraterna.

Det som är riktigt bra att budskapet som Göran börjat föra fram appellerar både till det jag kallar ”klassiska” kristdemokrater, ideologiskt förankrade i en värdebaserad kristdemokrati, men även till de unga rebeller som finns i KDU eller kommit över från MUF till oss.

Det kan bli ett gyllene snitt av lyckat slag. Så länge vi håller oss till vårt principprogram, och vår ideologiska grundvärden: ” Vi talar om människans unika och okränkbara värde. Om människans ofullkomlighet. Om vårt förvaltaransvar gentemot natur och våra personliga egenskaper. Om personalism – vårt behov av naturliga och små gemenskaper för att som personer utvecklas i positiv riktning. Om subsidiaritet – rätt beslut på rätt plats – och den starkare gemenskapens ansvar att stödja den svagare att fatta självständiga beslut och göra självständiga val. Om broderskap och solidaritet. Om naturrätten som filosofisk grund för vår rättsuppfattning.” (Göran Hägglund i Dagen, 2009-10-02)

Göran brukar i sina tal nämna att vi är ett värdeorienterat parti. Men han talar inte alltid om vilka värden vi orienterar oss mot. Det gör han tydligt i artikeln i Dagen. Han skriver ”Så här inleds kristdemokraternas principprogram: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.” Bättre kan det knappast sägas.Det kristdemokraterna vill åstadkomma är en politik som präglas av den del av den kristna traditionen som är möjlig att applicera på just politiken. Dessa kan sammanfattningsvis kallas kristdemokrati. Eller kristen etik, kristen filosofi eller kristen humanism. Vi och den internationella kristdemokratin har valt att formulera denna filosofi i några klart definierade begrepp.”

Nu gäller det att han fortsättningsvis också betonar vilka värden vi orienterar oss mot.

Fler artiklar och debattinlägg nedan:

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1719895/froet-till-en-ny-kristdemokrati-saddes-pa-facebook

http://medborgarperspektiv.blogspot.com/

http://www.expressen.se/ledare/1.1716828/ann-charlotte-marteus-de-verkliga-elitisterna

http://www.aftonbladet.se/kultur/article5840691.ab

http://erixon.com/blogg/2009/09/nya-kristdemokraterna/