Grunden för mitt engagemang i politiken

Jag är bekännande kristen, och jag är också politiker.

Jag gick med i Kristdemokraterna redan på 70-talet, och har blivit mer och mer aktiv sedan slutet av 90-talet.

Varför Kristdemokraterna?

Kort och gott för att partiet har den mest genomtänkta ideologiska och filosofiska grunden för ett politiskt handlingsprogram, och som stämmer med min kristna grundsyn på människan, livet och samhället vi lever i.

För mig är politik allt som har att göra med hur vi reglerar våra publika liv, våra institutioner, våra relationer med andra medborgare, och med andra länder.

Som kristen är det självklart för mig att utgå från Bibelns etiska principer, och särskilt den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni också göra mot dem.”  Det liknar det svar som en judisk rabbi gav på frågan om hur man kan sammanfatt lagen: ”Allt vad ni inte vill att någon skall göra mot er det skall ni inte göra mot dem.” När Jesus fick en liknande fråga om vilket som är det största budet i lagen svarade Jesus: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd”, och fortsatte: Sedan kommer ett som liknar detta: ”Du skall älska din nästa som dig själv”.

För mig betyder det att vi skall bygga ett samhälle som behandlar alla lika, och som vilar på en god vilja att ge alla människor rätt till ett gott liv, ett sådant liv som vi var och en eftersträvar. Kärlek till medmänniskan skall vara en bärande princip i samhällsbygget.

Vi behöver i Sverige och internationellt etisk vägledning i vårt handlande och i våra relationer.  Vi behöver mer värderingar, vi måste våga peka ut mer tydlig vad som är gott och sant och eftersträvansvärt.

Man brukar säga att politik och religion skall skiljas åt. Det blir lätt snarare en tendens att man inom det offentliga, i media och politik i sin strävan att vara neutral blir anti-religiös. Men visa mig den politiska filosofi som bygger på ateism, eller den agnostiker, eller ateist som har en filosofi som ger etisk vägledning både för den enskilde och för samhället!

Kan man utifrån sunt förnuft och rationalitet (tankeförmåga) forma etiska värderingar? Jag kan inte se att det är gjort, även om någon skulle säga att det går. Snarare har värdeneutrala filosofer som Hägerström nått fram till värdenihilistism: att det inte finns objektiva, sanna värden; att anse något vara gott eller ont är bara känsloyttringar och godhet finns inte som något verkligt i sig.

Sverige och Europa bygger på en kristendomens historia och kultur. Oavsett vad folk tycker så är vi alla präglade av kristna idéer och begrepp.  Oavsett vad man tycker så är de 10 budorden, Bibelns etik och kristendomens ideal en del av vårt kulturarv, och genomsyrar litteratur, musiken, film mm.

Vi har sett hur de två ledande Ismerna (Nazism och Kommunism) skapade totalitära stater där den starka staten och kollektivet krossade den enskilda människan och hennes människovärde upphävdes.

Efter kriget ville ledande politiker i Tyskland och Frankrike bygga ett nytt Europa, baserat på värderingar, och värderingarna hämtades från den kristna människosynen och traditionen. Jag är stolt att veta att de var kristdemokratika politiker. Den tyske nationalekonomen Wilhelm Röpke var en av dem.

Och det var ledande kristdemokrater som var med och formade FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som även de bygger på kristen människosyn, och som idag accepteras över hela världen.

Vi som vill stå på en tydlig kristen värdegrund för vår politik beskylls ofta i media för att vara ”kristen höger”.  Men ser man på historien så visar det sig att de som genomdrivit många omvälvande politiska förändringar i samhället varit övertygade, bekännande, brinnande kristna.

Jag kan nämna Moder Theresa som arbetat med de utslagna och lägst värderade i Indien, och som gav dem människovärde. William Wilberforce som genomdrev slaveriets avskaffande började arbeta med detta som sitt livs kall efter sin omvändelse till kristen tro.

I vår tid har sådana som Lech Walesa i Polen, Vaclac Havel i Tjeckoslovakien gått i spetsen för en demokratisering av sina tidigare kommunistiska länder, ofta med livet som insats och med förföljelse och fängelse som straff. I Estland gick Tunne-Väldo Kelam samma kamp. Också dessa har baserat sitt agerande på en kristen tro och med sin kristna övertygelse som brinnande drivkraft.

Med dessa som förebilder är jag frimodig och oförfärad när jag som politiker vill stå upp för kristna värden och kämpa för alla människors okränkbara lika värde, de fattiga och sjuka i tredje världens rätt till hälsa, utbildning och utveckling, alla människors rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet i Sverige och även internationellt t.ex i Irak och andra muslimska länder.

Jag skäms inte när jag med partiets medicinetiska program som grund vill tala om det är två skyddsvärda individer som står i fokus när en kvinna vill göra abort, och därför måste vi våga tala om hur vi gör för att minska aborttalen, och om fosterdiagnostikens roll, om ungdomsgraviditeterna mm.

Jag skäms inte när jag också vill agera för att införa en civilrättslig registrering av alla par, och att äktenskap skall förbehållas den ceremoni som kyrkor och samfund har för sina medlemmar som vill bli välsignade inför Gud (det är inte statens uppgift att reglera hur det går till).

Alf Svensson har sagt:  ”Kristdemokraterna kan med största frimodighet tala om kristen etik” och för detta  ‘har vi historiens vittnesbörd med oss i bagaget”.

Med inspiration från mina förebilder ovan vill jag också jobba för ett starkare civilsamhälle, där staten blir mer av medaktör och mindre stark stat.  Staten behövs, och vissa uppgifter behöver den utföra mer än idag, t.ex behöver vi ett starkare försvar.

Veckans Twitter 2010-07-04

 • På rikstinget har vi debatterat Politikens gränser, vilket samhälle vi vill ha, en Nationalstat, en Nattväktarstat… http://fb.me/CkJAP6CP #
 • KD Riksting: 13. Tänk på nästa generation #riks10 #
 • KD Riksting: 12. En stark röst i världen #riks10 #
 • KD Riksting: 11. Kultur är livsviktigt #riks10 #
 • KD Riksting: 10. Samhället är större än staten #riks10 #
 • KD Riksting: 9. Välkommen till Sverige #riks10 #
 • KD Riksting: 8. Eget sparande är också välfärd #riks10 #
 • KD Riksting: 7. Tryggare barn lär sig mer #riks10 #
 • KD Riksting: 6. Ingen skall behöva vara rädd #riks10 #
 • KD Riksting: 5. Fler företag ger fler jobb #riks10 #
 • KD Riksting: 4 Alla som kan skall få jobba #riks10 #
 • KD Riksting: 3. Tryggare vård utan köer #riks10 #
 • KD Riksting: 2. Mer respekt för äldre #riks10 #
 • KD Riksting: 1. Låt familjerna bestämma mer #riks10 #
 • KDRiksting: 13 steg på väg mot ett mänskligare Sverige #riks10 #
 • Alf Svensson: Vårt största moraliska dilemma: att tusentals barn dör varje dag av hunger, törst och misär. #riks10 #
 • Göran Hägglund: 11 avgörande veckor framför oss, vi tar strid för det vi tror på, sen ser vi på nästa fest: valseger 2010 #riks10 #
 • Göran Hägglund: Goda förändringar tar tid, vänsterns Sverige av betong och djungel kommer förvandlas #riks10 #
 • Göran Hägglund: "Vi är de som lyssnar på musiken" det är en bra sammanfattning på oss Kristdemokrater. #riks10 #
 • Göran Hägglund: Vi skall befria familjen, föräldrar får vara det på sina egna villkor inte på genuspedagors eller nationalekonomers #riks10 #
 • Göran Hägglund: Efter köksbordssamtal är jag mer övertygad om att vi inte som politiker får fastna i våra korridorer #riks10 #
 • Göran Hägglund, verkligehetens folk könskontrollerar inte Spotify-listor! #riks10 #
 • Göran Hägglund: DN kommenterar min Spotifylista med att den inte är genuscertifierad, det var fler manliga än kvinnliga artister! #riks10 #
 • Göran Hägglund Kristdemokraterna politikens gränspoliser, övervakar att gränserna inte överträds, vi tar fight mot åsiktsproffsen #riks10 #
 • Göran Hägglund: Det civilla samhället måste stärkas, dvs familjerna, byalag, föreningar, frivilligorganisationer, folkrörelser #riks10 #
 • Göran Hägglund: Många har en felsyn, tror att stat är like med samhälle. Kristdemokraterna säger att de små gemenskaperna är grunden #riks10 #
 • Göran Hägglund: Företagsamhet viktigt i det goda samhället, #riks10 #
 • Göran Hägglund: myndigheter skulle bli ersättningsskyldiga mot medborgarna om de missat eller felat. #riks10 #
 • Göran Hägglund: medborgarna har skyldigheter mot myndigheter, men myndigheterna har också skyldligheter mot medborgarna! #riks10 #
 • Göran Hägglund: relationslinjen, att familjen kan fungera utan motsatsförhållande till arbetslinjen #riks10 #
 • Göran Hägglund: Vi kristdemokrater kämpar för ett mänskligare Sverige, vi vill satsa på relationerna i samhället, #riks10 #
 • Göran Hägglund: Korta akutvårdstiden, sätt en gräns, ingen skall behöva vänta längre än 4 timmar på akuten! #riks10 #
 • Göran Hägglund: Kömiljarden har minskat köerna, antalet person i kö har sjunkit 130.000 till färre än 50.000, en minskning med 53% #riks10 #
 • Göran Hägglund: Vårdval, 181 nya vårdcentraler! På 4 år har vi genomfört mer än (S) ens kunnat fantisera om. #riks10 #
 • Göran Hägglund: Pensionärerna skall få fortsatt skattesänkning! #riks10 #
 • Göran Hägglund lyfter fram monarkin som en samlande enande kraft i samhället. #riks10 #
 • Äntligen har partiet börjat en omsvängning i försvarsfrågan. En rapport har lagts fram, men man kunder vara… http://fb.me/DZu1rejl #
 • Företagarseminarium på KD-Riksting, med Mats Odell: Kristdemokraterna vill lyfta fram företagslinjen, utöver arbetslinjen! #riks10 #
 • Ett brett upprop till stöd för rätten till samvetsfrihet – en av de rättigheter i FN:s deklaration och i… http://fb.me/ub0VcQWt #
 • Glutamat i Mat |
  För några år sedan skrev jag ett av mina mer lästa blogg-inlägg: om glutamat i mat. Nu vänder… http://fb.me/vOJjvEeH #
 • Svd:s förre debattredaktör har blivit medlem i Kristdemokraterna – nu när han är pensionär! Läs, intressant. http://fb.me/D9Sriad3 #