Diabetes 2

Diabetes 2 är en av våra folksjukdomar. En mycket stor de av sjukvårdens kostnader i Sverige stammar från Diabetes 2.

Det är desto mer förvånande att så lite informeras i förebyggande syfte för att minska riskerna att folk insjuknar i åkomman. När man väl insjuknat är också många av insatserna problematiska. I Västra Götaland (som jag tillhör) får man tydligen inte tillräckligt antal mätstickor för att kunna lära sig vad som är rätt mat att äta för att minska sockernivåerna.

Jag fick en burk med 50 stickor, men man behöver i början mäta på morgonen, samt både före och efter måltider för att lära sig hur man påverkas av maten. Så nu har jag förbrukat 4 burkar, och de kostar ca 179 kr styck. Så regionen har sparat några hundra kronor; men om jag inte lärt mig hur jag skall äta och hur jag skall aktivera kroppen för att få ned sockernivåerna så skulle jag få fler allvarliga följdproblem vilket skulle ge avsevärt högre kostnader för regionen på sikt.

Dvs det är en rejäl besparing för regionen att omedelbart träna diabetespatienterna att leva rätt (äta rätt kost, motionera, träna med vikter) och gå ned i vikt. Enda sättet att motivera någon att snabbt lägga om kosten, och träna är att man kan se omedelbara resultat genom att mäta sockernivåerna direkt efter maten. Annars lär man sig inte…

Jag har nu på 2 månader gått ned 9 kilo, och fått ned mina värden från 16 mmol/l till ca 5-6 på morgonen (fastevärde) och ca 6-8 efter måltider.

Jag berättar mer om vad jag äter i senare inlägg.

livsomställning på flera sätt

Sedan 1 februari är jag inte längre huvudsakligen sysselsatt med politiska uppdrag. Jag har avgått från mina stora uppdrag: ordförande i socialnämnden, ordförande i Trygghets och säkerhetsrådet, ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Jag behåller mitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige för att få en viss kontakt med politiken och det politiska styret. Jag slutar också som distriktsordförande för KD i Sjuhärad. Redan förra året avgick jag som ordförande i KD i Mark.

Det har varit en lärorik och intressant tid, även lärorik på många sätt. Och jobbig – åtminstone åren 2011-2013 då efterdyningarna efter krisen som uppstod 2009-2010 i socialförvaltningen, och jag som nyvald ordförande tillsammans med nämnden fick ta tag i.

Som ni märker har jag inte skrivit någonting under perioden 2014-2018, vilket varit en medveten strategi. Det visade sig att den öppenhet som vi som politiker och förvaltning visade då vi hade regelbundna presskonferenser, och jag publicerade på bloggen, kom att driva en negativ pressbevakning, där det mesta vi förmedlade inte togs emot helt, utan oftast blev det de negativa aspekterna som lyftes fram. Resultat blev att den Marks kommun fortsattes att presenteras med huvudsakligen en negativ bild. Sommaren 2013 tog vi ett beslut att tona ner våra informationer utåt – tyvärr, men så är det, för jag är egentligen en förespråkare för öppenhet – och därmed så dog faktiskt den negativa bevakning av så småningom.

Nu börjar en ny fas i livet: jag återgår till att vara företagare, mitt bolag behöver göra en nystart, investera i nya teknologiska verktyg, och göra en ny version av den applikations-svit vi har för föreningar, tidskrifter och insamlingsorganisationer.

Dessutom fortsätter jag mer intensivt med mina tidigare studier i teologi, närmare bestämt i den hebreiska bibelns exegetik (Gamla Testamentet). Jag kommer fortsätta som doktorand vid svenska universitet i Finland, Åbo Akademi. Under tiden kommer jag även vara aktiv som ordförande och verksamhetsledare på Lärjungagården, och där föreläsa och hålla bibelstudier. Dessutom kommer ordförandeskapet i Riksförbundet Shalom över Israel vara en del i livet; vi har några konferenser per år med fokus på Israel och den judiska bakgrunden och grunden till den kristna tron.

Det blir ett nytt sätt att strukturera vardagen, och inte mig emot… att vara heltidspolitiker är krävande, med många möten och långa dagar, och många kvällsmöten dessutom.

Till råga på allt har jag fått diagnosen Diabetes 2 – även detta en livsomställning, men också detta till det bättre. Jag har ställt om kosten, och kommer börja träna med vikter, allt för att hålla sockernivåerna i blodet i schack!  Mer om det i senare inlägg… det finns mycket att säga om har man hanterar diabetes 2.