Häpnadsväckande trångsynthet

Anna Nordfjell, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, skriver idag på Brännpunkt i Svd: ”Antal aborter behöver inte minskas” (sic)

Det är ett häpnadsväckande uttalande, för att komma från en barnmorska.

Tydligen ser de inte problemet med att vi har över 35.000 aborter i Sverige per år. Enligt dem är det stora problemet i Sverige ”antalet oönskade graviditeter”. Deras lösning är aborter.

De reagerar mot Ann-Lis Söderberg som i tidigare Brännpunktsartikel tyckte att de skulle utgå från att graviditet är positivt. ”I verkligheten träffar vi kvinnor som uppfattar sin graviditet som en katastrof” skriver de. De vill alltså utgå från att graviditeten är något negativt, och problematiskt.

Vilken verklighet lever de i? Det föds ca 100.000 barn i Sverige idag. Jag är helt övertygad om att för det absoluta flertalet av dessa så är graviditeten något positivt. Och även för många där graviditeten är problematisk, så är det ändå för de flesta en positiv sak i en kvinnas liv.

Och då gäller det att omgivningen och samhället stöttar kvinnans som vill föda sitt barn, trots problematiken.

Jag och min fru Marie har sju barn. Flera gånger hände det att Marie fick frågan: ”Vill du behålla barnet?”, av barnmorskan när hon gick första gången till mödravården. Särskilt gällde detta de första barnen, vid de sista graviditeterna hade vi en barnmorska som kände till att vi ville föda våra barn.

Jag läste också en intressant artikel i Borås Tidning i våras. Det var ett ungt student-par, som väntat barn under sista året i gymnasiet. De hade hemlighållit graviditeten för att slippa påtryckningar från omgivningen.

Det är situationen idag: Unga människor utsätts för påtryckningar från omgivningen att göra abort. Utgångspunkten för de flesta när en ung människa blir gravid är att den unga inte är kapabel, eller inte bör få föda barnet. Detta menar jag är ett utslag av en nedlåtande attityd som inte är värdigt ett demokratiskt förhållningssätt.. Unga människor har själva rätt att välja hur de vill leva sina liv, de har rätt att få stöd om de vill föda sitt barn, och de har rätt att slippa utsättas för utpressning utifrån de ”vuxnas” trångsynthet.

Jag kan bara hålla med Ann-Lis Söderberg i hennes replik:
”Det är knappast troligt att barnmorskor i allmänhet delar sin ord- förandes uppfattning.
Ingen gravid kvinna ska som första fråga få höra ‘vill du göra abort?’ utan snarare ‘vad kan vi hjälpa till med för att du ska kunna föda ditt barn?’ ”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *