Kristdemokraternas Riksting i Sundsvall

Förra veckan, från torsdag till lördag, var jag på riksting i Sundsvall. Det var intensiva dagar då vi gick igenom ca 200 motioner, varav ca 30 handlade om abort-frågan. Av tre dagars förhandlingar handlade 4 timmar om abort. En stor del, men inte så stor del som media velat göra gällande.

Jag kommer att skriva en djupare analys i ett senare inlägg. Här vill jag bara kommentera kort:

Det handlade inte (i mina ögon) om att Göran Hägglund krossade abortmotståndarna, eller partiledningen segrade och vi (som vill ha en översyn av veckogränserna) förlorade. In heller att vi led ett ”svidande nederlag”.

I det politiska arbete ingår att man diskuterar olika lösningar (medel) för att nå mål. Vi har sett en justering av veckogränserna som ett rimligt medel i samband med den nya abort-propositionen som tillåter utländska kvinnor att få abort i Sverige utan prövning.

Dessa förslag vann inte gehör av majoriteten, men vi beslutade också att ta fram en nationell handlingsplan mot abort och oönskade graviditeter. Detta är förstås det viktiga i sammanhanget: att minska antalet aborter. Här står partiet enad (om målet). Kring frågan om vilka medel har vi olika uppfattningar i detaljer.

Man kan notera att Mikael Oskarsson fick 97 röster vid val till styrelsen (och lite fler vid val av ersättare). Detta räckte inte, men det visar på hur många som står kritiska till partiledningens förslag. Det är alltså ca en tredjedel av antalet ombud. Det var inte bara några få, spridda röster som delar av media återgivet det som.

Man kan också notera att flera distriktsordförnade som är kritiska inte använde partipiskan för att få sina ombud att rösta ”rätt”, men jag har hört att åtminstone några distriktsordföranden som stödjer partiledningen använt sin partipiska för att få sina ombud att följa ”partilinjen”. I en sådan här fråga tycker jag att man inte skall använda partipiskan, utan låta var och en följa sitt eget samvete.

Vi tappar sympatisörer (se tidigare inlägg), och jag hävdar att vi tappar kärnväljare på grund av partiledningens agerande i abortfrågan. Detta stöds av en ny undersökning av Sentie Research som visar att vi tappar åt alla partier, men att vi tappar mest (66 %) till gruppen ”Vet inte”, dvs de osäkra som inte vet vilket parti som de skulle rösta på om det vore val nu.

Att rösta på Sverigedemokraterna är absolut inget alternativ, dels med tanke på deras syn på invandrare, där vi kristdemokrater har en positiv syn, men dels också med tanke på grundideologin: Vi har en genomarbetad ideologi (personalismen) som baseras på den judeo-kristna idétraditionen, och på västerländsk humanism. SD har ingen genomarbetad ideologi, och de ideologiska grunder de har är direkt i motsats till judeo-kristna värderingar och humanismen.

Det finns ju som sagt inget bättre parti att rösta på om man ser till abortfrågan och dessutom är fortfarande vi som parti det enda partiet som står upp för att bevara äktenskapet.

Men att tro att vi skall attrahera nya väljargrupper från andra borgerliga grupper genom att ändra vår uppfattning i abortfrågan är naivt.

Tvärtom: Aftonbladet gjorde en webb-undersökning i onsdags med frågan ”Tycker du att man skall ändra veckogränsen för abort från vecka 18 till 12?”. På onsdag kväll hade ca 12.000 svarat, på torsdag morgon hade ca 24.000 svarat och på torsdag kväll hade ca 36.000 svarat. I samtliga lägen svarade ca 37% JA på frågan!

Annelie Enochsson lyfte fram detta i debatten, men fick från Göran Hägglund ett svar där han hävdade att det enbart var 10.000 som röstat och närmast antydde att hon ljög om siffran. Svagt!

Nu är webb-frågor inte några vetenskapliga undersökningar så man får ta det med en nypa salt. Men det är en fingervisning. Jag tolkar det som att eftersom det hela tiden låg på 37 % JA så var det inga organiserade svar som ligger bakom siffran, då borde det varit höga JA-procent i början när det var få svarande, och lägre JA-procent i ett senare skede när fler svarat. Aftonbladet är inte heller kristdemokraters vanliga hus-tidning, utan det är (tror jag) mer storstad och ungdom, och därför är denna mätning ytterst intressant.

Det finns också undersökningar som visar att ca 50 % av krisdemokraternas medlemmar vill ha en översyn av veckogränsen.

Lyssna också på radio Sjuhärads intervju med mig efter rikstingets beslut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *