fortsättning… Om äktenskapet

Jag har fått en kommentar till min tidigare bloggartikel om äktenskapet. Eftersom homolobbyn är duktig på att sprida ”falska sanningar” så vill jag lyfta fram mitt svar.

En kommentar till artikeln hävdar  ”Begreppet oäkta barn uppkom först i slutet av 1700-talet”. Vidare resonerade han om att ett äktenskap mellan två ofruktsamma, men av olika kön, skulle vara samma som två homosexuella (med tanken att båda relationerna inte kan få barn). Därmed vill han visa att barnet inte har med äktenskapet att göra. Mitt svar kommer här:

Ang. begreppet ”oäkta barn”. Begreppet kommer från fornsvenska ”oäkta” i betydelsen ”oäkta barn”, och i sin tur härstammar det från Tyskan som jag skriver [i min tidigare artikel]. Efter 1420-25 (i Heliga Birgittas uppenbarelser) förekommer oftast utskrivet: ”oäkta barn”. Se Svensk Ordbok, Sv. Akademin, Stockholm 2009, s 2266. 

Ordet ”äkta” finns både som verb och adjektiv. Adjektivet kommer från fornsvenska ”‘äkta” och betyder ”av äkta, legitim börd” och kommer från lågtyskans ”echte”, ”född inom äktenskapet; laglig”. Se Svensk Ordbok, s 3.676 

Verbet har samma härstamning som ovan, och betyder ”att göra legitim, gifta sig med”. Om man äktade kvinnan så gjorde man relationen laglig, legitim. (Sid. 3.676). 

Om ett barn fötts utom äktenskapet så kunde man ”äkta” barnet, genom att gifta sig med moderna, dvs göra relationen, och de ev. barnen legitima. 

Enligt historiker så kom begreppet ”äkta barn” och äktenskap in i Sverige i samband med kristendomens införande.  ” Det var faktiskt införandet av kristen tro i Norden som medförde bruket av begreppet ”oäkta barn”” Se Populär Historia, nr 2 1993, Sven Rosborn, Anna Larsdotter 

Läs också WIkipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Frillobarn och http://sv.wikipedia.org/wiki/O%C3%A4kta_barn. Man bör dock ta Wikipedia med en viss skepsis, eftersom vem som helst kan redigera där. 

Äktenskapets ändamål eller syfte är till för att bl a. (!) skydda barn och efterkommande. Om en institutions ändamål/syfte inte nås, så är därmed inte institutionen i sig förfelad. Den är fortfarande vad den är, med ett syfte som är ouppnått. Te.x är syftet för en Bil att man skall kunna åka från en punkt till en annan, men om motorn havererat så är det fortfarande en bil. Eller Syftet med ett politiskt parti är att uppnå vissa förändringar i samhället. Men om partiet aldrig blir invalt och syftet inte nått så är det fortfarande ett parti. 

Ditt resonemang bygger på en logisk begreppsförvirring. Äktenskapets två kön är en s.k. ”nödvändig betingelse”, på latin conditio sine qua non. Men det är inte en s.k. ”tillräcklig betingelse” (på latin causa causans), utan det krävs också att parterna är friska, unga och fertila. 

”Om en viss händelse eller faktor är både nödvändig och tillräcklig brukar den anses vara en orsak i rättsliga sammanhang. Problem uppstår när detta inte är fallet. Ofta menar doktrinen att fokus då bör vara på nödvändiga villkor, s k sine qua non-kausalitet. Kallas ibland felaktigt för ”logiskt kausalitet”. Se http://www.juridicum.su.se/user/masc/Seminarium2….

Finns både nödvändiga och tillräckliga betingelser i äktenskapet kan det fastslås att äktenskapet orsakat barnets födelse. 

Med din resonemangslogik (sätt att resonera) skulle man kunna frånta en funktionsförhindrad människa sitt människovärde, vilket ju faktiskt också är vad totalitära stater brukar hamna i. 

Ett ändamål/syfte definieras av den nödvändiga betingelsen, t.ex att en bil har 4 hjul och motor, även om det inte är tillräckligt. Människovärdet bygger på den nödvändiga betingelsen att personen är en människa. Att du kräver av mig att resonera SOM OM det dessutom behövs vissa sk tillräckliga betingelser för ett ändamål är att göra ett katastrofalt tankefel. Det krävs inte av en person att de är friska, har två armar och två ben, har intellekt och tankeförmåga över en viss nivå för att de skall var människa, och ha fullt värde. Det som krävs är det nödvändiga: att de är en människa. 

På samma sätt krävs det inte av ett äktenskap att det är två friska, unga, fertila, däremot krävs det att de är två olika kön: den nödvändiga betingelsen måste vara uppfylld.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *