Ny mandatperiod

Så har en ny mandatperiod börjat – i och med nya kommunfullmäktiges möte förra veckan. Ännu har dock inte nämnder och KS blivit valda. Det kommer nu nästa vecka på tisdag.

Förra veckans möte var en tydlig markering om de två blocken som trots allt finns i politiken: Vänsterblocket – och det icke-socialistiska blocket.

MarkAlliansen (M, C, KD, Fp, Mp) fick vid voteringarna stöd av Marbbygdspartiet. Det gällde beslut om att verksamheter skall läggas ut på entrepenad, efter prövning förståss.

Pelle Pellby (s) talade om att MORP:ens uppgift är att styra vilken utformning av välfärdsamhället vi vill ha. Detta lade grunden till en intressant debatt om vi vill ha ett samhälle med valfrihet eller inte.

Den andra frågan gällde Kristdemokraternas förslag i fullmäktige att lägga till en punkt i MORP:en. Under rubriken Barn- och Ungdomsnämnden, avdelning Förskolor föreslog jag att vi skulle lägga till en punkt om alternativa barnomsorgsformer. Detta eftersom det beslut om att inför den s.k. Nacka-modellen som vi tog den 17 maj, och som skulle bli en punkt i MORP:en försvunnit i hanteringen.

Däremot förslog vi en skrivning som var lite mer öppen och neutral än beslutet i nämnden. Resultatet blev att ”Nämnden skall stödja alternativa barnomsorgsformer i annan regi inom lagens ram”. Därmed har kommunen beredskap att kunna sätta igång omedelbart så fort regeringen lägger sitt förslag om kommunalt vårdnadsbidrag.

Kring detta blev det förståss en häftig och lång debatt. Vänstersidan protesterade och kunder inte förstå vad vi menade med valfrihet. ”Valfrihet är väl att det finns jobb och att det finns barnomsorg att lämna barnen till så att man kan jobba”, det var vad en ledamot tyckte.

Ett annat argument var att eftersom ensamstående mammor med barn inte kan stanna hemma med ett relativt lågt vårdnadsbidrag så skall ingen annan heller få göra det. Där följer man sin devis: ”Alla skall med”, dvs alla skall med på den lösning som (s) och de som har makten förordar.

Det är tur att vi har demokrati i Sverige – annars vore vi snart en öst-stat: valfrihet skulle vara att få de jobb som staten erbjuder, den barnomsorg som makten presterar, och det utbud av mjölk, bröd och kött som den statsägda produktionsapparaten klarar av att få fram. Och det vet vi hur ett sådant samhälle ser ut. Nej Tack!

Det skall bli intressant att se hur (s) och (v) vid makten kommer att reagera om de fortsätter att förlora omröstningar framöver.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *