Reglerna om vårdnadsbidrag

Äntligen kommer nu reglerna om vårdnadsbidraget. I Marks kommun har vi i Kommunfullmäktige röstat igenom att vi skall införa vårdnadsbidraget från 1 juli 2008.

En stor del av kritiken från vänstern (s+v) var att reglerna inte vara klara, och att det inte går att förutspå konsekvenserna. Nu har vi fått regeringens förslag på regler. Jag tror inte vänstern ändrar sin uppfattning, de vill nog även fortsättningsvis stoppa vårdnadsbidraget.

Nu kan vi börja jobba på införandet här i Mark. Vi skall göra en enkät som går ut till alla föräldrar med barn som nyfödda upp till 2½ år, dvs de som har rätt att välja vårdnadsbidraget den 1 juli 2008. Sedan behöver vi fortsätta att hålla koll på de som får nya barn framöver för att kunna planera förskolans utbyggnad.

Vårdnadsbidraget gäller från 1-årsdagen, till treårsdagen. Det gäller per barn! Det kanske inte är många som har barn så tätt, men det var en viktig principiell punkt. Men för de som har tvillingar så betyder det mycket.

Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt ta ut vårdnadsbidraget om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Detta är mycket bra. Det gör att syskon eller far- och morföräldrar kan hjälpa till att ordna familjens livspussel, och familjen får hjälp ekonomiskt att fixa detta.

Möjlighet finns att införa vårdnadsbidraget på deltid. Detta för att den kan kombineras med att man går ner från heltid och jobbar deltid, och utnyttjar den kommunala barnomsorgen på deltid. Här behöver jag läsa det detaljerade förslaget för att kunna göra en analys på vad det betyder. Troligen innebär det att fler går ner på deltid under dess viktiga 2 år, och minskar sin barnomsorgstid, och tar ut ett vårdnadsbidrag på deltid.

En förälder som nyttjar vårdnadsbidraget på heltid kommer få rätt till ledighet på heltid. Detta blir en ändring i föräldraledighetslagen.

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, kommer förälderna få behålla på den nivå som gällde omedelbart före en period med vårdnadsbidrag. Detta är också mycket viktigt. Det är ett skydd för den förälder som vårdar barnet.

Den överhoppningsbara tiden i a-kassan förlängs tills barnet fyller 3 år.

Vårdnadsbidraget får ej kombineras med andra bidrag: föräldrapenning, långtidssjukpenning, arbetslöshetsersättning. Principiellt tycker jag själv att en förälder som har en baby på några månader borde kunna få vårdnadsbidraget för det äldre barnet som kanske är 2½ år. Annars håller inte logiken, utan risken är att en del föräldrar stoppar in det äldre barnet på förskolan, och då har ju reformens syfte motarbetats.

Vårdnadsbidraget kommer kunna delas om barnet har delad vårdnad med delat boende och föräldrarna är överens.

Läs mer vad Socialminister Göran Hägglund skriver idag en Brännpunkts-artikel om vårdnadsbidraget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *