Bevara äktenskapet

Remisssvaren har nu lämnats in med synpunkter på utredningen om ”könsneutrala äktenskap”.

När uppdraget att genomföra utredningen gick till f.d. justitiekanslerna Hans Regner betonades att utredningen skulle bli ”förutsättningslös”. Ingen sten skulle lämnas ovänd. Direktivet talade om att utredaren skulle ”göra en grundlig analys av frågan och samtliga skäl som talar för och emot detta”.

Utredningen är en katastrof. Det är ingen analys. Det blev en ”bedömning” för att använda Regners ord. Alla stenar vändes inte. Skälen emot förslaget redovisas inte tillräckligt.

Det blev ingen utredning om ”om” en ny lagstiftning utan om ”hur” en sådan lagstiftning skall se ut.

Det blev ingen förutsättningslös utredning utan i själva verket det motsatta: en ”könsneutral äktenskapslagstiftning” förutsattes i hela utredningen.

Till stor del har äktenskapet blivit en symbol för ett värde som de homosexualla också vill kunna uppnå. Trots att de redan genom partnerskap har tillgång till samma rättsliga skydd, så räcker detta inte. De vill åt symbolen.

Det är nu inte äktenskapet i realiteten de vill ha, utan ordet som symbol.

En symbol är ett tecken på en viss verklighet. Ordet äktenskap symboliserar den verklighet som äktenskapet är. Det går givetvis att ändra ett ords betydelse. Men själva verkligheten, det som är unionen av en man och en kvinna, skapad för släktens fortsatt bestånd, för att ge skydd och stöd för makarna och deras barn det får de homosexuella aldrig del av.

Så har den nuvarande politiskt korrekta politiska eliten, pådrivna i media och av homolobbyn, bestämt sig för att skapa nytt innehåll till ordet. De gör som makthavarna i boken ”1984”, de skapar ett ”nyspråk” för att försöka stöpa om verkligheten.

Men verkligheten ändras inte bara för att man definierar om ett ords betydelse. Hur många ben har en hund om du kallar svansen för ett ben? (Svar sist i artikeln).

Det är en farlig väg att gå, att börja omdefiniera ord för att styra opinion och folk. Nyspråk är när man använder språket för att begränsa individens tankeutrymme.

För att försvara sig använder man förrädiska argument: Kärlek. Vilka kan vara emot kärlek? Bara de älskar varandra så är väl allt bra! (säger man).

Men man säger inget om att äktenskapet i nuvarande äktenskapsbalk definieras (och begränsas) av flera parametrar: kön, släktskap, antal, ålder och art. Med de argument som idag används för att omdefiniera ordet äktenskap så skulle egentligen också flera t.ex 2 män och 3 kvinnor får gifta sig med varandra, bara de älskar varandra. Och varför inte två bröder? Det kan ju inte bli inavel! Argumentet öppnar för barnäktenskap – en vuxen och ett barn – ”de älskar ju varandra”. Och varför inte en människa och ett annat djur?

Argumentet ”kärlek” räcker inte.

Dessutom har utredningen helt förbigått barnperspektivet. Ordet äktenskap stammar etymologiskt från forngermanska aektaskap, ml-tyskans echteshap, där det betyder legitim, laglig med syftning på att relationen var legitim för de barn som föddes. De kallades ”äkta”, de som föddes utanför äktenskap kallades ”oäkta”. På den tiden var äktenskapet en relation där båda makarnas släkten var parter i det förbund som makarna ingått. Allt i syfte att skapa en varaktig relation med syfte på släktens fortsatt bestånd.

Men utredaren och de som vill förändra lagen är i denna fråga inte intresserade av barnen. De vill se ”äktenskapet” i de vuxnas individualistiska perspektiv. De ser det inte längre med samhällets bästa för ögenen, utan individens bästa.

Det de skapar med denna förändring är inte äktenskap. De ändrar ordet, men de kan inte ändra verkligheten. De nya som skapas är ett nyspråksord. Det är en hund med 5 ben.

Per-Olof Hermansson
Ordförande Kristdemokraterna, Västra Götaland Södra

Gruppledare i Mark

Svar: Fyra. En svans blir inte ett ben bara för att du kallar den det – Abraham Lincoln

Artikeln skickad som insändare i Markbladet och Boråstidningen

5 reaktion på “Bevara äktenskapet

 1. Du säger att äktenskap är till för att skapa ”äkta” barn. Jag och min man hade två barn var när vi träffades, vi tänker inte skaffa några gemensamma. Tycker du att det är fel att vi gifte oss?

 2. Hur är det nu… den som inte kan få barn, ska den då inte få ingå äktenskap? Det finns många heterosexuella som inte kan (eller vill) skaffa barn, med din logik skulle de alltså inte heller få ingå äktenskap. Eller har jag missuppfattat dig? Förklara gärna.

 3. Eeeh. barnperspektiv?
  Att dela in barn från födseln i ”äkta” och ”oäkta” var något som gjordes för hundra år sedan, ingen som är det minsta intresserad av Barnperspektiv skulle komma på tanken att idag 2008 påstå att det finns OÄKTA barn.
  ALLA barn är äkta, punkt slut.

  Visst har du rätt till din åsikt om samkönade äktenskap, men tror du på allvar att det gagnar din sak att använda ett uttryck som ”oäkta” barn?

 4. Diskussionen om ”äkta” barn, och heterosexuella par som inte kan eller vill skaffa barn är en viktig diskussion.

  Det korta svaret är givet:

  Uttrycket ”äkta” barn är ett historiskt uttryck, såsom det begagnades förr (inte bara för 100 år sdan). Min poäng var att visa via en etymologisk analys att äktenskapets syfte alltifrån början varit att skapa en varaktig relation i syfte att skydda och fostra barnen som en del av bevarandet av släktens fortbestånd. Och då användes termen ”äkta” om de barn som föddes inom det legitima äktenskapet. Ordet ”äkta” betydde på den tiden ”giltig”, ”legitim” (i forngermanskan).

  Det är inte fel att gifta sig om man inte kan få, eller vill ha barn.

  Lika lite som det är fel av en konstnär att skapa ett konstverk, men gömma det i ett bankvalv så att ingen får njuta av det.

  Jag förklarar närmare i ett särskild inlägg.

 5. Pingback: Debatt om könsneutrala äktenskap i Radio Sjuhärad « Kristdemokrat i Mark

Lämna ett svar till Lisa Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *