Tillbaka från kommun- och landstingsdagarna

Jag har varit på Krisdemokraternas kommun- och landstingsdagar och kom hem igår.

Det är alltid givande och roligt. Givande för att man i seminarier och i ordförandenas tal får lära sig och inspireras. Roligt för att man får träffa gamla vänner och bekanta, och höra hur det går för dem.

På tal om äktenskapet – som ju är en av de stora frågorna just nu – sade Göran Hägglund:

”Låt mig säga något om äktenskapet. Debatten är het just nu. För mig är detta en fråga med många dimensioner. Äktenskapet som institution har funnits under tusentals år och är tillkommen framför allt för att skydda den svagare parten, barnens intressen.
Det handlar om traditioner. Dessutom handlar det om ganska komplicerad juridik, om faderskapspresumtion och annat.
Alliansen har gått till val på att lösa politiska problem gemensamt. Och vi har hanterat och kommer att hantera ett antal svåra frågor. Detta är en av dem. Och jag är förvissad om att vi kommer att kunna hitta en lösning, även i den här frågan. Jag tror att det är klokt att inte snäva in utrymmet för samtal allt för mycket i dagsläget. Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning och vi visar respekt för andras ståndpunkt. Vi kristdemokrater vill vara konstruktiva utifrån våra principer. I garantibeviset skrev vi att: ”Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i sin nuvarande form.” Det är den kristdemokratiska politiken i denna fråga. Våra värderingar ligger fast. Vår politik är tydlig.” (Dagens referat här)

Göran Hägglund är alltid en god talare, och han kryddar sina tal med skämt och historier.

Mats Odell höll också ett bra tal. Han sade många bra saker om t.ex utförsäljningen av statliga bolag, som jag kommer återkomma till. Här vill jag komplettera Görans tal om äktenskapet med det som Mats sade (fritt avskrivet på stenografi, men jag missade några ord här och där, så jag har redigerat det till god svenska):

”Jag vill ta upp en aktuell fråga, som är en stor fråga; jag tänker på äktenskapet. Det vi möter inte minst i TV är något som man kan kalla förakt mot vår hållning, när vi säger att äktenskapet är för man och kvinna.
Detta måste vi fundera på hur vi skall hantera.
Något parti tycker att region-frågan är viktig, och att man skall ha folkomröstning, eller att ett val innan är påkallat. Jag kräver nog samma respekt för vår hållning i äktenskapsfrågan som vi lämnar till de som tycker regionfrågan är viktig. Samarbete måste ske i respekt för varandra för att det skall fungera väl.
Äktenskapet är äldre än länsgränserna som är från 1600-talet. Äktenskapet har aldrig debatterats inför ett val.
Sifo har gjort en undersökning på 1.000 personer. Bara 30 % av de tillfrågade vill bevara äktenskapet. ”Bara 30 %”! Det tycker jag är ganska mycket. Det finns inte något parti i vår regeringsallians som uppnått 30% i något senare val. Marginell är den inte, den här gruppen.
Nu tycker man att den spiken skall slås ned. Nej, Respekt var ordet!”

Behöver jag säga att Mats fick flera rungande applåder?

[PS nu skall jag godkänna de kommentarer som inte är spam, och svara på dem]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *