Valrörelsen är igång – några reflektioner över mandatperioden och särskilt socialnämnden i Mark.

Nu är valrörelsen igång.

Det har varit några år som jag inte skrivit så mycket på bloggen.  Anledning var att jag 2011 fick ett mycket tufft uppdrag, att vara ordförande för Socialnämnden i Mark, som hade stora problem efter misskötta utredningar som kom fram vid inspektioner av Socialstyrelsen 2009-2010.

I det turbulenta läget tog jag ett beslut att fokusera på nämndsarbetet, och arbetet med att omstrukturera förvaltningen, dels arbetet med familjeenheten, och senare även hela nämndens ekonomi som var i obalans mot budget 2011.

Redan i mitten av 2011 gjorde Socialstyrelsen en slutinspektion där de konstaterade att nämndens rutiner och riktlinjer vad gäller arbetet på familjeenheten var i mycket god ordning.

Arbetet med att få ordning på ekonomin tog lite längre tid: under 2011 och 2012 gjorde vi underskott. Redan ingången av 2011, när vi i Alliansen tog över, var det en obalans på ca 10 mnkr (budgeten var lägre än kostnadskostymen som vi tog över från 2010).

Efter många beslut och hårt arbete från förvaltningen och alla anställda fick vi ett mindre underskott 2012, och sedan har vi under 2013 och 2014 varit i balans, dels för att vi i Alliansen har gett socialnämnden goda ekonomiskt tillskott; och dels för att nämnden fått en fungerande kostnadskontroll. (Återkommer med siffror på hur mycket pengar socialnämnden fått för åren 2009-2010, och 2011-2014).

Vi har också fått god betyg av brukarna både vad gäller äldreomsorgen (Vård- och omsorgsboendena och hemtjänsten) och vad gäller funktionshinderområdet. Betygen för 2013 var också betydligt bättre än 2012. (Återkommer med siffrorna).

Under åren 2011-2012 har det varit många skriverier om Mark och om socialnämnden. I många fall har det som skrivits varit mycket vinklat, och med bristande urval av fakta. I det läget valde jag att inte längre skriva på bloggen; allt man sade, gjorde och skrev vändes emot nämnden, och förvreds till oigenkännlighet.

De negativa skriverierna minskade 2013, och under 2014 upplever jag att Mark fått en balanserad rapportering, både generellt och även vad gäller socialnämnden.

Jag är glad att denna period är över, det har varit en tuff, men lärorik, tid. Alla har lärt sig något av resan; oavsett vilken position vi intagit under vägen, tror jag.

Jag är stolt över att få ha varit ordförande under denna tuffa tid, som politiker behöver man vara beredd att ta både lätta och tuffa uppdrag; ytterst gör vi ju det för medborgarnas gemensamma bästa. Och det känns som att vi har lyckats. (Det betyder inte att vi är felfria, vi är alla människor och som människor är vi ofullkomliga, fel och brister kan uppstå, men skall rättas till: Gör om och gör rätt, som någon brukar säga…)

 

 

Artiklar om Kristdemokraterna i Mark #val2010

Det händer så mycket nu, valrörelsen är uppe i högst varv.

Igår var jag med på tre debatter och satt upp affischer i delar av Mark.

Flera intervjuer har också skett senaste veckan. Boråstidningen intevjuade mig i egenskap av förstanamn på kommunlistan. Artikeln hittar ni här.

Meningen om att det inte är omöjligt att ha som vision att bli största allianspartiet betyder alltså inte att vi skall bli det detta val,  som någon ville misstolka det, utan att vi kan bli det på sikt. Mark är en småföretagarbygd, med landsbygd och mycket jordbruk och skogsbruk, precis som kommunerna Gnosjö, Markaryd mfl kommuner där Kristdemokrater är kommunalstyrelsens ordförande. Vår politik gynnar företagande, och det skapar resurser för välfärden!

Hallands nyheter skrev en artikel om partiets valprogram 2010. Läs den här.

Boråstidningen skrev också en artikel om Alliansen i Mark och vad vi vill gör under den kommande mandatperioden, där jag citeras.

Företagarna har gjort en undersökning av vilka riksdagskandidater som är mest företagsvänliga. I distriktet VG Södra fick jag och två andra krisdemokrater högsta poäng (5) och kom högst upp på listan! (med en FP och en M).

Hela kandidatguiden hittar du här.

Mina svar hittar du om du klickar på mitt namn (och en förenklad variant här).

Media sedan nomineringsmötet

Jag har fått god media första veckan efter nomineringsmötet.

Dagen efter intervjuades jag och Else-Marie Lindgren av Radio 7Härad, intervjuer om tydliggjorde våra olika profiler: Else-Marie vänder sig till allmänborgerliga väljare och vill enligt sina egna ord stå för en pragmatisk kristdemokrati. Jag vänder mig till de väljare som vill ha en mer tydligt profilerad, kristdemokratisk politisk som är ideologiskt grundad.

Tidningen Kristdemokraten skrev redan på fredagen en liten blänkare om att lotten fällt avgörandet om vem som skulle stå på förstaplatsen till riksdagen för VG Södra.

Markbladet skrev i veckan en halvsida (sid 20) om nomineringen och att jag satsar på en personvalskampanj, och redogjorde också för några av de frågor jag vill driva:  att jag vill ha mindre stat och starkare  civilsamhälle,  där ‘marknaden’ bygger på andliga, moraliska och kulturella värden, och kontrolleras av människors inneboende kompass, inte bara på lagar. Och att jag vill föra fram mänskliga fri- och rättigheter, skol- och äldreomsorgsfrågor. Och inte minst att i ett starkare civilsamhället måste familjen få utökat utrymme att bestämma själva hur de vill leva.

Boråstidningen skrev i torsdags en halvsida om nomineringsmötet, och om min personvalskampanj. (finns inte på internet). Rubrik: Tar sikte på riksdagen. Jag fick bla säga: ”Många kristdemokrater är för snälla och antar rollen som samarbetsingenjör. Jag vågar sticka ut  hakan och även säga sådant som inte är politiskt korrekt”, och ”Den som lindar in sitt budskap av rädsla för att väcka anstöt, när inte ens de 20 procent som tycker likadant. ” Vidare lyfte artikeln fram att jag är emot kvotering av föräldraförsäkringen och homoäktenskap i kyrkan, samt att jag  kommer driva frågan om ett stärkt försvar, som avskräcker eventuella invasionsplaner från främmande makt.

Artikeln redogjorde också lite för hur jag tänker driva min kampanj: genom att bilda en stödjande kommitté, samla in pengar till trycksaker, delta i debatter, möten på torg och i olika föreningar.

Boråstidningens politiske redaktör, Katrina Larsson, skrev på ledarplats några notiser där hon lyfte den viktiga frågan om vem som kommer att vinna folkets röster för Kristdemokraterna i riksdagsvalet, och redogjorde kort för lottens roll, och konstaterade att sittande riksdagsmän brukar kunna räkna med  ett starkare stöd.

Vidare konstaterar hon att jag  stärkt av stödet kommer driva en personvalskampanj, att den orädde Hermansson inte dragit sig för att kritisera partiledningen för att driva partiet i en allmänborgerlig riktning och bl a gett tummen ner för partiets beslut att ge utländska kvinnor möjlighet att få abort i Sverige.

Och i veckan ringde Radio 7Härad och bjöd in mig till debatt nu i morgon då Måndagsklubben skall debattera kvotering av bolagsstyrelser mm.

En bra början på min personvalskampanj!

Äktenskapsfrågan – regeringssamarbetet och alliansen

Så har slutligen äktenskapsfrågan strandat i regeringen. Göran Hägglund skriver om det på Svd:s brännpunkt.

Vad som händer nu är lite oklart. Tidningarna skriver lite olika om vad som sägs vara gången framöver.

Klart är att regeringen som helhet (inkl Kristdemokraterna) lägger en proposition om en könsneutral samlevnadsbalk. Vad jag förstår kommer domare att förlora rätten att viga. Svenska Kyrkan förlorar sin automatiska rätt att viga, och kommer att få ansöka om vigselrätt som alla andra samfund.

Det är viktigt att notera att Kristdemokraterna stått på sig i vår grundhållning: Äktenskapet gäller mellan man och kvinna.

Under resans gång har vi fört fram tre kompromissförslag i avsikt att få fram ett regeringsförslag. 

Det senaste förslaget, att införa en civilrättslig registrering av samlevnad och att överlämna åt kyrkor, samfund och religioner (eller andra intresserade) att genomföra en högtidligare vigselceremoni, har vunnit stort stöd i media, bland ledarskribenter, samfundsledare,  Humanisterna och RFSU (och här) har delat den uppfattningen.

Exempel på ledare: Expressen,  NorrbottensKuriren, Nya Wermlandstidningen, Barometern och DN. Sedan tidigare har ett antal ledarskribenter krävt civilrättslig registrering. UNT stödjer Kristdemokraterna (med visst förbehåll)

Det är mycket märkligt att Reinfeldt, som inte ens är medlem av kyrkan, nu väljer lägga sig i hur Kyrkan (samfunden) hanterar ett av sina grundläggande religiösa begreopp (äktenskapet). Det är innebörden av det  förslag som Moderaterna, Centern, och Folkpartiet avser att lägga som motion i Riksdagen. (Se KDU:s ordförande och  Barometern).

Samtliga våra förslag har avvisats. Moderaterna, Centern och Folkpartiet har låst fast sig i prestige, och vågar inte ändra sig och ta det förslag som Kristdemokraterna lanserat.

Det innebär i praktiken att även om inte regeringen lägger en proposition som kör över en av regeringspartierna, så kör riksdagsmajoriteten över Kristdemokraterna och de 30-40 % av väljarekåren som står för samma uppfattning som oss. (Enligt en Sifo-undersökning i våras, tidningsundersökningar, som t.ex  GP:s webb-undersökning denna veckan om stöd för enkönade äktenskap  [flyttad hit])

Att (s), (v) och (mp) gör det är kanske inte så mycket att säga om. Men att (m), (c) och (fp) gör det är  mer anmärkningsvärt. Och värt att minnas vid nästa val!

Redan märker vi på grästrotsnivå att många moderater är missnöjda över sitt partis utveckling, och det gäller då inte bara äktenskapsfrågan.

Jag vågar förutspå att moderaterna kommer förlora många av sina tidigare kärnväljare, och många kommer att gå till Kristdemokraterna. Redan har vi i vår lokalavdelning fått ta emot några moderater som bytt parti, och jag vet att fler funderar. Jag vet också att Centern lokalt förlorat flera medlemmar på sin hantering av bla äktenskapsfrågan.

Det är inte solklart hur det kommer gå i riksdagen. Det finns tre slutlägen:

Alt 1: Könsneutral äktenskapslag enligt oppositionens modell. Alt 2: Könsneutral äktenskapslag enligt fp-m-c-modell (i sak samma innehåll som oppositionens)Alt 3: Civilrättslig samlevnadslag, enligt kd:s modell.” (Dagen)

Läs Dagens artikel som beskriver läget.

Även om inte Kristdemokraterna avgår från regeringen efter det som hänt så är det fullt klart att allianssamarbetet fått sig en allvarlig törn. Förtroendet för moderaterna, centern och folkpartiet bland oss Kristdemokrater har naggats ordentligt i kanten.

Det får givetvis konsekvenser på sikt. Och de är i första hand inte positiva.

Tillägg 9 november 2008:

Sten-Gunnar Hedin ger en bra analys över läget i en debattartikel i Dagen. Kontentan är att Kristdemokraterna, och Göran Hägglund, trots allt faktiskt förhindrat att ett regeringsförslag (proposition) läggs om könsneutrala äktenskap.

Vi har stått upp för det vi tror på, även om vi blir överkörda av riksdagen. Vi är därför värda att få de kristna och värdekonservativas röst i nästa val. Utan oss hade vi redan haft en proposition om könsneutrala äktenskap.

Läs också vad KDU:s ordförande, Charlie Weimers, skriver i frågan.