Debatt om könsneutrala äktenskap i Radio Sjuhärad

I onsdags intervjuade Expressen mig om hur läget är inom partiet. De har intervjuat totalt 25 av 27 distriktsordföranden.

I artikeln som publicerades på torsdagen citerade de mig:

”Vill det sig illa, och de andra i Alliansen försöker köra över oss, så är det bättre att gå ur Alliansen.” Per-Olof Hermansson, Södra Västra Götaland

Detta föranledde Radio Sjuhärad att ringa mig i torsdags förmiddag och fråga om jag var villig att säga detta i en debatt med en företrädare för Alliansen. Givetvis var jag det.

Det visade sig senare att de fått en MUF-ordförande att ställa upp, och detta kryddades med att en RFSL-are, Åke Englund, också var med. Han skriver om debatten här.

MUF-ordföranden var upprörd över att jag ville fälla Alliansen för en ”sådan liten principsak”. Min undrar är förstås varför de tre andra partierna vill köra över Kristdemokraterna och riskera att vi går ur Alliansen för en sådan liten principsak.

Vill du höra hela debatten så kan du klicka på denna länk, titta lite längre ned på sidan. Döm själva.

Jag tyckte att debatten hölls på en sansad nivå, och jag försökte föra ett lite mer filosofiskt resonemang (om äktenskapet ontologiskt sett, om ordet som symbol mm) som jag fört i tidigare inlägg Bevara äktenskapet. Men på Åkes blogg rubriksätter han sitt inlägg med ”Att möta fienden”, och skriver han ”tror fortfarande jag funderar på känslan av att möta någon direkt som har så diametralt och nästintill hatiska åsikter om vad jag är”. Jag tolkar detta som en känslomässig projicering, en rädsla om man inte känner mig och vad som driver mig.

Det är ledsamt att han tycker att jag har hatiska åsikter om vad han är. Det har jag inte. Inget jag sade i debatten uttrycker en hatisk åsikt ‘om vad han är’.

Däremot är jag övertygad om min uppfattning i sakfrågan: att den relation som man betecknar med ordet ”äktenskap” endast kan förekomma mellan en man och en kvinna.

Att jag uttrycker denna uppfattning räcker tydligen för att (vissa) andra uppfattar mig ha nästintill hatiska åsikter.

Jag själv tyckte att vi hade en rak, öppen, fair, debatt. Som för min del gärna fått fortsätta en stund.

Det jag efterfrågar är att de som driver frågan om könsneutrala äktenskap svarar med ett mer filosofiskt resonemang. Nu blir det i stället mest argumentet: kärlek, diskriminering, och känslor.

De sista dagarna har jag fått några kommentarer, som ni kan läsa, här på bloggen.

En av kommentarskrivarna, Bengt, har grovt missuppfattat min fråga om hur många ben en hund har om man kallar svansen för ett ben. Även där ser jag en stark, känslomässig reaktion, i detta fall överreaktion. Jag har inte fått något svar på min sista fråga till honom, att återkomma efter att han läst mitt inlägg Bevara äktenskapet.

Efter radiodebatten har jag fått en mängd positiva reaktioner. En man ringde i fredags kväll och berättade att han länge röstat på (c) och (m) men att han nu skulle stå upp för och vara ambassadör i sina kretsar för Kristdemokraterna, särskilt i frågan om äktenskapet.

Jag har också fått ett telefonsamtal till mitt mobilsvar med ett hotfullt budskap, med anspelning på inlägget om Bevara äktenskapet.

Tar man till hot har de rationella och logiska argumenten trutit. Det vinner ingen respekt.

Jag vill föra debatten på rationella grunder och sakliga argument, men givetvis utifrån vars och ens grundläggande ideologi (vilket gör att man kan hamna i olika slutsatser).

Vi måste skilja på sak och person.

Att stå upp för sina åsikter – makten är inget självändamål

I intervjun med Expressen, och i debatten i Radio Sjuhärad, var en huvudfråga om jag tyckte att vi Kristdemokrater skulle kunna lämna Regeringen och Alliansen på grund av frågan om könsneutrala äktenskap.

Mitt svar är Ja, om de övriga partierna kör över oss. I alliansuppgörelsen ingår att alla partier skall vara överens, och att en fråga måste bearbetas och penetreras tills vi är överens.

Jag förde också fram att man måste stå för sina åsikter. En politiker måsta mena vad han säger, och säga vad han menar.

Det finns grundläggande värdefrågor som är viktigare för oss som ett värdegrundat parti, än andra frågor som inte är värdefrågor, t.ex en skatt.

En grundläggande värdefråga kan man inte bara ge upp.

Är något man tror är sant och viktigt ifrågasatt kan man inte byta åsikt för att tillfredställa en större opinion.

Att en stor majoritet av riksdagsmännen vill en viss sak gör det inte mer rätt. En demokratisk majoritet har inte alltid rätt.

Den har rätt att i enligt vår grundlag att ta ett beslut, men det gör inte beslutet i sig rätt. Beslutet – sakfrågan – måste bedömas i sig själv, utifrån premisser, rationella argument mm.

Vi som kristdemokrater måste stå upp för vår grundläggande ideologi, oavsett konsekvenserna. Att mildra våra åsikter, tvätta bort något av vår ideologi, för att bli mer salongsfähiga är för mig att vara förljugen.

Det är möjligt att andra partier vill verka på detta sätt: ändra sin uppfattning för att man tror att folket därmed skulle tycka bättre om en, men sådan politiker vill inte jag vara.

Tänk vad Alf Svensson blev hånad och förföljd i media när han talade emot pornografi i början av 90-talet. Och när han föreslog att barn-pornografi skulle kriminaliseras blev han uthängd i media!

Men hur är det idag? Idag står de flesta på Alfs sida mot barnpornografin.

Samma var det när Alf Svensson tog upp frågan om att många överuttnyttjar sjukskrivning. Han blev häcklad för detta. Nu har försäkringskassan satt inte större kontrollsystem för att stävja missbruket av sjukförsäkringsrätten.

Men vad hade hänt om Alf inte varit modig nog och stått up för vad han tror på? Hade vi då idag haft en situation där barnpornografin var tillåten? Och missbrukete av sjukförsäkringen hade fortsatt som förut.

Nej, vi som politiker måsta stå upp för vad vi tror på, för det är ju det vi vill att samhället skall påverkas av. Vi vill att vår ideologi skall prägla det gemensamma  bästa. Det gör man inte genom att hålla tyst, eller genom att mildra sina åsikter, eller kohandla med sina principer.

Tillbaka från kommun- och landstingsdagarna

Jag har varit på Krisdemokraternas kommun- och landstingsdagar och kom hem igår.

Det är alltid givande och roligt. Givande för att man i seminarier och i ordförandenas tal får lära sig och inspireras. Roligt för att man får träffa gamla vänner och bekanta, och höra hur det går för dem.

På tal om äktenskapet – som ju är en av de stora frågorna just nu – sade Göran Hägglund:

”Låt mig säga något om äktenskapet. Debatten är het just nu. För mig är detta en fråga med många dimensioner. Äktenskapet som institution har funnits under tusentals år och är tillkommen framför allt för att skydda den svagare parten, barnens intressen.
Det handlar om traditioner. Dessutom handlar det om ganska komplicerad juridik, om faderskapspresumtion och annat.
Alliansen har gått till val på att lösa politiska problem gemensamt. Och vi har hanterat och kommer att hantera ett antal svåra frågor. Detta är en av dem. Och jag är förvissad om att vi kommer att kunna hitta en lösning, även i den här frågan. Jag tror att det är klokt att inte snäva in utrymmet för samtal allt för mycket i dagsläget. Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning och vi visar respekt för andras ståndpunkt. Vi kristdemokrater vill vara konstruktiva utifrån våra principer. I garantibeviset skrev vi att: ”Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i sin nuvarande form.” Det är den kristdemokratiska politiken i denna fråga. Våra värderingar ligger fast. Vår politik är tydlig.” (Dagens referat här)

Göran Hägglund är alltid en god talare, och han kryddar sina tal med skämt och historier.

Mats Odell höll också ett bra tal. Han sade många bra saker om t.ex utförsäljningen av statliga bolag, som jag kommer återkomma till. Här vill jag komplettera Görans tal om äktenskapet med det som Mats sade (fritt avskrivet på stenografi, men jag missade några ord här och där, så jag har redigerat det till god svenska):

”Jag vill ta upp en aktuell fråga, som är en stor fråga; jag tänker på äktenskapet. Det vi möter inte minst i TV är något som man kan kalla förakt mot vår hållning, när vi säger att äktenskapet är för man och kvinna.
Detta måste vi fundera på hur vi skall hantera.
Något parti tycker att region-frågan är viktig, och att man skall ha folkomröstning, eller att ett val innan är påkallat. Jag kräver nog samma respekt för vår hållning i äktenskapsfrågan som vi lämnar till de som tycker regionfrågan är viktig. Samarbete måste ske i respekt för varandra för att det skall fungera väl.
Äktenskapet är äldre än länsgränserna som är från 1600-talet. Äktenskapet har aldrig debatterats inför ett val.
Sifo har gjort en undersökning på 1.000 personer. Bara 30 % av de tillfrågade vill bevara äktenskapet. ”Bara 30 %”! Det tycker jag är ganska mycket. Det finns inte något parti i vår regeringsallians som uppnått 30% i något senare val. Marginell är den inte, den här gruppen.
Nu tycker man att den spiken skall slås ned. Nej, Respekt var ordet!”

Behöver jag säga att Mats fick flera rungande applåder?

[PS nu skall jag godkänna de kommentarer som inte är spam, och svara på dem]

Sifo om ”homoäktenskap”

Sifo rapporterar att opinionen stödjer ”homoäktenskap”.

Men som man frågar får man svar.  Läs vad Akademin för klassisk kulturkritik säger om Sifos undersökning.

Frågan är felställd när man frågar om de homosexuella skall få gifta sig. Redan idag har de homosexuella ”partnerskapet” som ger samma rättsliga skydd.  Och de sista 10 åren har vi fått läsa i media när det ena eller andra paret ”gift sig” när de registrerat sitt partnerskap.

Så de får ju redan gifta sig. Däremot kan de aldrig ingå ett äktenskap. (se tidigare inlägg om äktenskapet).

Bevara äktenskapet

Remisssvaren har nu lämnats in med synpunkter på utredningen om ”könsneutrala äktenskap”.

När uppdraget att genomföra utredningen gick till f.d. justitiekanslerna Hans Regner betonades att utredningen skulle bli ”förutsättningslös”. Ingen sten skulle lämnas ovänd. Direktivet talade om att utredaren skulle ”göra en grundlig analys av frågan och samtliga skäl som talar för och emot detta”.

Utredningen är en katastrof. Det är ingen analys. Det blev en ”bedömning” för att använda Regners ord. Alla stenar vändes inte. Skälen emot förslaget redovisas inte tillräckligt.

Det blev ingen utredning om ”om” en ny lagstiftning utan om ”hur” en sådan lagstiftning skall se ut.

Det blev ingen förutsättningslös utredning utan i själva verket det motsatta: en ”könsneutral äktenskapslagstiftning” förutsattes i hela utredningen.

Till stor del har äktenskapet blivit en symbol för ett värde som de homosexualla också vill kunna uppnå. Trots att de redan genom partnerskap har tillgång till samma rättsliga skydd, så räcker detta inte. De vill åt symbolen.

Det är nu inte äktenskapet i realiteten de vill ha, utan ordet som symbol.

En symbol är ett tecken på en viss verklighet. Ordet äktenskap symboliserar den verklighet som äktenskapet är. Det går givetvis att ändra ett ords betydelse. Men själva verkligheten, det som är unionen av en man och en kvinna, skapad för släktens fortsatt bestånd, för att ge skydd och stöd för makarna och deras barn det får de homosexuella aldrig del av.

Så har den nuvarande politiskt korrekta politiska eliten, pådrivna i media och av homolobbyn, bestämt sig för att skapa nytt innehåll till ordet. De gör som makthavarna i boken ”1984”, de skapar ett ”nyspråk” för att försöka stöpa om verkligheten.

Men verkligheten ändras inte bara för att man definierar om ett ords betydelse. Hur många ben har en hund om du kallar svansen för ett ben? (Svar sist i artikeln).

Det är en farlig väg att gå, att börja omdefiniera ord för att styra opinion och folk. Nyspråk är när man använder språket för att begränsa individens tankeutrymme.

För att försvara sig använder man förrädiska argument: Kärlek. Vilka kan vara emot kärlek? Bara de älskar varandra så är väl allt bra! (säger man).

Men man säger inget om att äktenskapet i nuvarande äktenskapsbalk definieras (och begränsas) av flera parametrar: kön, släktskap, antal, ålder och art. Med de argument som idag används för att omdefiniera ordet äktenskap så skulle egentligen också flera t.ex 2 män och 3 kvinnor får gifta sig med varandra, bara de älskar varandra. Och varför inte två bröder? Det kan ju inte bli inavel! Argumentet öppnar för barnäktenskap – en vuxen och ett barn – ”de älskar ju varandra”. Och varför inte en människa och ett annat djur?

Argumentet ”kärlek” räcker inte.

Dessutom har utredningen helt förbigått barnperspektivet. Ordet äktenskap stammar etymologiskt från forngermanska aektaskap, ml-tyskans echteshap, där det betyder legitim, laglig med syftning på att relationen var legitim för de barn som föddes. De kallades ”äkta”, de som föddes utanför äktenskap kallades ”oäkta”. På den tiden var äktenskapet en relation där båda makarnas släkten var parter i det förbund som makarna ingått. Allt i syfte att skapa en varaktig relation med syfte på släktens fortsatt bestånd.

Men utredaren och de som vill förändra lagen är i denna fråga inte intresserade av barnen. De vill se ”äktenskapet” i de vuxnas individualistiska perspektiv. De ser det inte längre med samhällets bästa för ögenen, utan individens bästa.

Det de skapar med denna förändring är inte äktenskap. De ändrar ordet, men de kan inte ändra verkligheten. De nya som skapas är ett nyspråksord. Det är en hund med 5 ben.

Per-Olof Hermansson
Ordförande Kristdemokraterna, Västra Götaland Södra

Gruppledare i Mark

Svar: Fyra. En svans blir inte ett ben bara för att du kallar den det – Abraham Lincoln

Artikeln skickad som insändare i Markbladet och Boråstidningen

Bevara äktenskapet – Mamma, pappa, barn

Kampanjen från Svenska Evangeliska Alliansen om att bevara äktenskapet har utlöst starka reaktioner. Kampanjen Bevara Äktenskapet vill bevara den juridiska formen ”äktenskap” för att gälla för relationen mellan en man och en kvinna. Uppropet har undertecknats av t.ex: Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan, Jan Myrdal författare; Paulo Roberta, boxare, Anna Maria Corazza Bildt. Plus mer än 57.000 andra…

Reaktionerna på de affischer som sattes upp i tunnelbanan är märkliga. Företrädare för RFSL säger att kampanjen är osmaklig och stötande för de homosexuella. ”Det är förskräckligt att den här typen av kampanj tillåts i det offentliga rummet” säger RFSL:s ordföranden, Jerry Adbo.

Det som upprör är en enkel affisch med ett rött hjärta, och med orden Mamma, Pappa, Barn.

Jag trodde att vi lever i en demokrati där yttrandefriheten tillåter den som vill att uttala sin uppfattning i olika frågor. Eller är det bara RFSL med sina kontrahenter som skall få yttra sin åsikt??

Abba Antonius sade: ”Det kommer en tid, när människor är galna, och om de ser någon som inte är galen, vänder de sig mot honom och säger: ‘Du är galen’, eftersom han inte är som de.” (Antonius levde  år 251-356).

Är denna tid kommen, eller?