Wilhelm Röpke: vad är ett kristdemokratiskt samhälle

Jag håller just på med att läsa artiklar och böcker av Wilhelm Röpke, den kristdemokratiska nationalekonom som stod bakom det ”tyska undret”, när Tyskland reste sig upp ur ruinerna efter andra världskriget.

I veckans nummer av Kristdemokraten skriver Charlie Weimerws, KDU:s förbundsordförande, om Wilhelm Röpke och den sociala marknadekonomi som han förordade.

Jag vill dela med mig av ett citat från Röpke, som en beskrivning av vad ett kristdemokratiskt samhälle skulle vara:

”Till vilken nytta är aldrig så mycket välstånd om vi samtidigt och oavbrutet gör världen vulgärare, fulare, mer larmande och gråare, och om människor förlorar de moraliska och andliga fundamenten för sin existens?  Människan lever helt enkelt inte av radioapparater, bilar och kyskåp allena, utan av hela den oköpbara världen bortom marknaden och resultatsiffror, världen av värdighet, skönhet, poesi, anständighet, ridderlighet, kärlek och vänskap, världen av gemenskap, livets mångfald, frihet och personlighetens fullständighet.”

Markalliansens förslag till budget 2010 gick igenom

Markalliansens förslag till budget 2010

Vi i MarkAlliansen har idag på KS lagt kompletterande förslag utöver det förslag som den politiska ledningen (S+V) lagt i det liggande förslaget.

Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige.

MORPEN 2010-2013

Förslaget har gått igenom, men ej KD:s och C:s yrkande, samt med ändring och tillägg:

  • 1. 2011 räknas ramen upp med 1 % (tas från omställningsåtgärder och resultat)
  • 2. Åtgärder för arbetslösa ungdomar 18-25 år, + 1 mnkr (2 mnkr finns i liggande förslag)
  • 3. BUN: kvalitet i skolan + 3 mnkr (5 mnkr finns i liggande förslag)
  • 4. Föräldrastöd: 1.5 mnkr (KD: 2 mnkr)
  • 5. Föreningsbidrag 0,5 mnkr (KoF)
  • 6. Lönebidrag 0,4 mnkr (UBN)
  • 7. Nedläggningshotade småskolor: 2 mnkr (C+KD (förslaget röstades ner av majoriteten S, V, M, MPB,)

Följande förslag togs:

  • 8. 0,5 % uppräkning 2011 i stället för vårt förslag 1%
  • 9. 1.5 mnkr till Kulturskolan

Nyliberalismens kris

Den ekonomiska kris vi ser idag är i sig också en kris för den radikala nyliberalismen.

På Newsmill har förts en diskussion om den ekonomiska krisen, nyliberalismen

Kristdemokraternas Stefan Attefall, ordförande i finansutskottet har en utmärkt krönika på Newsmill.

Till höger om hans artikel kan du läsa fler inlägg om den ekonomiska krisen och nyliberalismens kris.