På tal om yttrandefriheten

Ytterligare belägg för att yttrandefriheten är en av våra grundläggande rättigheter, och att det inte är samma sak som åsiktsfriheten, är JO:s beslut i fallet med prästen i Kållered som avstängdes från skolan efter att ha skrivit under ett upprop mot kyrklig välsignelse av homosexuella par.

”I sitt beslut hänvisar JO till den yttrande- och åsiktsfrihet som finns fastlagd i grundlagen. Det skydd som grundlagen ger innebär enligt JO att myndigheter och skolor inte får ingripa mot en enskild för att denne har använt sin rätt att yttra sig eller uttrycka sina åsikter.”

”Grundlagen är överordnad annan lag och rektorns agerande är en kränkning av skolprästens yttrandefrihet, konstaterar JO. ” (ur KT:s artikel)

Hela artikeln hittar ni på Kyrkans tidning.

IOGT-NTO

IOGT-NTO har uteslutit Åke Green (Svd Dagen och Världen Idag). De förklarar sig med att han utesluts för att han ”återkommande och nedsättande uttalat sig om gruppen homosexuella”

Grunden, säger de, är att ”IOGT-NTO-rörelsen hävdar, att solidaritet och känsla av gemensamt medmänskligt ansvar hos den enskilde till fullo kan utvecklas endast i ett fritt samhälle, byggt på principen om alla människors lika rätt och värde

Det är märkligt att han utesluts när Högsta domstolen friade honom. Har han inte rätt till sin åsikt? (Att en homosexuell livstil är destruktivt för samhället). Alla som läst hans predikan vet att han aldrig sade det som brukar citeras ”homosexuella är en cancersvulst på samhällskroppen”. Att bli utesluten pga av vad folk tror att man sagt är inte värdigt en organisation som säger sig stå för ett ”fritt samhälle”.

PrästErik, Metanoia och Dag Sandahl är några som skrivit intressanta vinklingar om detta.

Jag har redan hört att många som idag är medlemmar i IOGT-NTO begärt eller tänker begära sitt utträde.

Det gör de rätt i.

[Dagen rapporterar om utträden.]

————

Tillägg 20080204

Senaste nytt:

Livets ord portar IOGT-NTO från deras konferenser. Livets ords pastor har skrivit ett brev till IOGT-NTO med anledning av deras beslut att utesluta Åke Green. Läs mer på Expressen.

Behåll äktenskapet för det gemensamma bästa II

Tuve Skånberg skriver del två om äktenskapet i ett nyhetsbrev från SEA, Svenska Evangeliska Alliansen.

”Vid en sammanvägning av det intresse som en begränsad grupp vuxna homosexuella hävdar, mot det intresse som finns hos samhället att slå vakt om äktenskapets institution och om barnens intresse blir slutsatsen att det är i linje med det gemensammas bästa att bevara nuvarande äktenskapslagstiftning.”

Behåll äktenskapet för det gemensamma bästa

Tuve Skånberg, numera professor på Fuller University i Californien, tidigare riksdagsman för Kristdemokraterna, skriver i ett nyhetsbrev från SEA, Svenska Evangeliska Alliansen, om äktenskapet. Han tar upp ett antal intressanta vinklar.

”Det tvåkönade äktenskapet mellan en man och en kvinna är i samhällets, normbildningens, de mänskliga rättigheternas, barnens, faderskapspresumtionens, institutionen äktenskapet och de homosexuellas intresse.”