HBTQ, Pride, barnpornografi, Piratpartiet m.m.

Under senaste veckan har media fyllts av rapporter från Pride, och närliggande ämnen har kommit i fokus.

Jag delar Marcus Birros uppfattning att det lätt blir en ensidighet i media.

(MB, Twitter): ”PRIDE har blivit en sorts medial, aggresiv religion. ”Den som inte är med, är emot.” Hägglund är landets modigaste politiker.”

När MB skickat denna tweet kom en anstormning av anklagelser och utrop mot honom på Twitter.

Kristdemokraternas talesperson i HBTQ-frågor, Michael Anefur, har också synts i media. Enligt min uppfattning är han dock för defensiv, och inställsam, och sedd i ljuset från Marcus Birros uttalande är det kanske förståeligt.  Läs om Anefur här.

Måste vi be om ursäkt hela tiden. Vågar vi inte sticka ut? Ens med frågor som verkligen berör människans värde, i detta fallet barns unika, absoluta värde att vara människa och inte objekt.

Jag läste någonstans att Pridefestivalen hade över 500 ackrediterade journalister, så man förstår ju att Pride är medias speciella kelgris-tema.

I tidningarna har det också stått om den som dömts för att inneha Manga-bilder med barnpornografiskt innehåll. Många har uttalat sig mot domen med argumentet att inget barn ju blir skadat, men för mig är det nog illa om en person medvetet tecknar en barnpornografisk  handling eller bild.  Och varf ör vill man ha en sådan bild och titta på en sådan bild?

Piratpartiet vill nu ändra lagen.

Piratpartiet går i sitt valmanifest ut och vill ändra det så kallade tittförbudet, (som säger att det är olagligt att inneha eller betrakta en barnpornografisk bild som man har ”berett tillgång till”).

Men på samma sätt som jag menar att det är fel att titta på barnpornografiska tecknade bilder så är det förståss med foton. Att medvetet samla och titta på sådana bilder kan bara få negativa konsekvenser i en persons inre känsloliv och personlighet.

Alf Svensson fick ordentligt på pälsen när han tog upp frågan om barnpornografi för 10-15 år sedan. Kulturmedia höjde sin röst i avsky mot censur och moralism.

Åter igen måste vi våga stå på barrikaderna, till försvar för de minsta och svagaste i samhället: barnen.

Vi får inte låte oss skrämmas av medias inställning mot Pride, och deras eventuelle överföring av denna inställning mot oss om vi säger i från ifråga om barnpornografi.

Oscar Swartz (PP) argumenterar för förändring av lagen på sin blogg. De bilder han länkar till är i några fall i gråzonen, och inte nödvändigtvis pornografiska. Men några länkar är mer explicita, även om ingen länk går till en bild innehållande ett övergrepp.

Frågan om när en bild är barnpornografisk är givetvis en fråga om rimlighetsbedömning, precis som många andra brott kräver rimlighetsbedömningar. Det i sig är inget argument emot i sak.

IOGT-NTO, som man sår får man skörda

Jag läser på tidningen Dagens nätupplaga att IOGT-NTO har tappat 1.000 medlemmar. Och detta på en vecka!

Men så är det när man tar beslut utifrån politiskt korrekta åsikter, utan verklighetsförankring. De som sitter i styrelsen har inte fattat vilket beslut de fattat, och vilka konsekvenser det får. Jag skulle bli förvånad om de gjort någon konsekvensanalys över huvud taget.

Jag tror inte heller att uttåget ur IOGT-NTO stannar upp nu. Det fortsätter.

Vi får se.

______

En mycket intressant artikel om IOGT-NTO:s historiska bakgrund som Roger Arnfjell skrivit kan du läsa på hans blogg.

Sifo om ”homoäktenskap”

Sifo rapporterar att opinionen stödjer ”homoäktenskap”.

Men som man frågar får man svar.  Läs vad Akademin för klassisk kulturkritik säger om Sifos undersökning.

Frågan är felställd när man frågar om de homosexuella skall få gifta sig. Redan idag har de homosexuella ”partnerskapet” som ger samma rättsliga skydd.  Och de sista 10 åren har vi fått läsa i media när det ena eller andra paret ”gift sig” när de registrerat sitt partnerskap.

Så de får ju redan gifta sig. Däremot kan de aldrig ingå ett äktenskap. (se tidigare inlägg om äktenskapet).

Bevara äktenskapet

Remisssvaren har nu lämnats in med synpunkter på utredningen om ”könsneutrala äktenskap”.

När uppdraget att genomföra utredningen gick till f.d. justitiekanslerna Hans Regner betonades att utredningen skulle bli ”förutsättningslös”. Ingen sten skulle lämnas ovänd. Direktivet talade om att utredaren skulle ”göra en grundlig analys av frågan och samtliga skäl som talar för och emot detta”.

Utredningen är en katastrof. Det är ingen analys. Det blev en ”bedömning” för att använda Regners ord. Alla stenar vändes inte. Skälen emot förslaget redovisas inte tillräckligt.

Det blev ingen utredning om ”om” en ny lagstiftning utan om ”hur” en sådan lagstiftning skall se ut.

Det blev ingen förutsättningslös utredning utan i själva verket det motsatta: en ”könsneutral äktenskapslagstiftning” förutsattes i hela utredningen.

Till stor del har äktenskapet blivit en symbol för ett värde som de homosexualla också vill kunna uppnå. Trots att de redan genom partnerskap har tillgång till samma rättsliga skydd, så räcker detta inte. De vill åt symbolen.

Det är nu inte äktenskapet i realiteten de vill ha, utan ordet som symbol.

En symbol är ett tecken på en viss verklighet. Ordet äktenskap symboliserar den verklighet som äktenskapet är. Det går givetvis att ändra ett ords betydelse. Men själva verkligheten, det som är unionen av en man och en kvinna, skapad för släktens fortsatt bestånd, för att ge skydd och stöd för makarna och deras barn det får de homosexuella aldrig del av.

Så har den nuvarande politiskt korrekta politiska eliten, pådrivna i media och av homolobbyn, bestämt sig för att skapa nytt innehåll till ordet. De gör som makthavarna i boken ”1984”, de skapar ett ”nyspråk” för att försöka stöpa om verkligheten.

Men verkligheten ändras inte bara för att man definierar om ett ords betydelse. Hur många ben har en hund om du kallar svansen för ett ben? (Svar sist i artikeln).

Det är en farlig väg att gå, att börja omdefiniera ord för att styra opinion och folk. Nyspråk är när man använder språket för att begränsa individens tankeutrymme.

För att försvara sig använder man förrädiska argument: Kärlek. Vilka kan vara emot kärlek? Bara de älskar varandra så är väl allt bra! (säger man).

Men man säger inget om att äktenskapet i nuvarande äktenskapsbalk definieras (och begränsas) av flera parametrar: kön, släktskap, antal, ålder och art. Med de argument som idag används för att omdefiniera ordet äktenskap så skulle egentligen också flera t.ex 2 män och 3 kvinnor får gifta sig med varandra, bara de älskar varandra. Och varför inte två bröder? Det kan ju inte bli inavel! Argumentet öppnar för barnäktenskap – en vuxen och ett barn – ”de älskar ju varandra”. Och varför inte en människa och ett annat djur?

Argumentet ”kärlek” räcker inte.

Dessutom har utredningen helt förbigått barnperspektivet. Ordet äktenskap stammar etymologiskt från forngermanska aektaskap, ml-tyskans echteshap, där det betyder legitim, laglig med syftning på att relationen var legitim för de barn som föddes. De kallades ”äkta”, de som föddes utanför äktenskap kallades ”oäkta”. På den tiden var äktenskapet en relation där båda makarnas släkten var parter i det förbund som makarna ingått. Allt i syfte att skapa en varaktig relation med syfte på släktens fortsatt bestånd.

Men utredaren och de som vill förändra lagen är i denna fråga inte intresserade av barnen. De vill se ”äktenskapet” i de vuxnas individualistiska perspektiv. De ser det inte längre med samhällets bästa för ögenen, utan individens bästa.

Det de skapar med denna förändring är inte äktenskap. De ändrar ordet, men de kan inte ändra verkligheten. De nya som skapas är ett nyspråksord. Det är en hund med 5 ben.

Per-Olof Hermansson
Ordförande Kristdemokraterna, Västra Götaland Södra

Gruppledare i Mark

Svar: Fyra. En svans blir inte ett ben bara för att du kallar den det – Abraham Lincoln

Artikeln skickad som insändare i Markbladet och Boråstidningen