Rätten att följa sitt samvete

I höstas var jag på Kristdemokraternas partifullmäktige, där vi fastställde partiets nya medicinsk-etiska program. Programmet fastslår att fosterdiagnostik skall ske för barnets bästa och användas i livets tjänst, inte för att förhindra barn med oönskade egenskaper att födas. Samma dag som vi tog detta beslut uttryckte Torbjörn Tännsjö att det vore önskvärt att vi fick färre människor med dyslexi, färgblindhet och andra svagheter, med hjälp av en utökad användning av fosterdiagnostik.

Tyvärr är Tännsjö bara toppen på ett isberg. Han själv är ytterst tydlig, men det han säger är idag allmängods – och egentligen konstaterar han bara vad som idag gäller: folk väljer bort barn med sjukdomar, och ibland på grund av kön, med hjälp av fosterdiagnostik – och finner inget konstigt i det.

Det är mycket tal om integritet i Sverige idag. Normalt talas det om integritet när man vill skydda någon från att utsättas för ett övergrepp av något slag. Till exempel menar några att man kränker ett barns integritet när man som jude omskär pojken. Men frågan om integritet kan också kopplas till den personal som skall utföra fosterdiagnostiken eller aborten. Att tvinga personal att utföra en fosterdiagnostik med abortsyfte kan vara kränkande. I Sveriges grundlag saknas rätten till samvetsfrihet. Det borde finnas en samvetsklausul, liksom det finns i många andra länder, som ger personalen rätt att avstå från att delta i något som strider emot deras samvete.

Om mindre än ett år är det val, bland annat till riksdagen.  Alla borde ha rätt till samvetsfrihet genom införande av en samvetsklausul. Läs mer på internetsajten www.samvetsklausul.se och visa gärna ditt stöd för ett skydd för vårdpersonal som inte vill delta i urholkningen av människans unika värde.

Artikeln införd i ENIM, den ideella föreningen Ja till Livets tidning, nr 5 2009

Läs mer om fosterdiagnostik på denna blogg