Hur reducerar man konflikt

När uppkommer konflikt

Konflikter uppstår när problem som vi försöker lösa blir så allvarliga att stress övergår i ”distress”. Vi övergår från stress (som är något positivt och naturligt) till distress när vår självkänsla hotas (se tidigare inlägg).

Man kan vara mer eller mindre i konflikt. Det är olika vid olika tidpunkter i livet – ibland är man mer utsatt och kommer lättare i konflikt, t.ex när själkänslan samtidigt är hotad på fler sätt, både hemma, på jobbet och i politiken. Olika människor har olika lätt/svårt för att komma i konflikt.

När vi hamnar i distress och konflikt så upphör vi att lösa problem, och övergår till att försvara sin självskänsla.

Konflikt kan uppkomma när vi är fysiskt hotade – vår primitiva reflexbaserade hjärnbark tar över och förnuftet har inte längre något inflytade över våra reaktioner och beslut.

Det kan också ske när vår egen förmåga inte räcker till. Vi misslyckas och bryter ihop. Vi har hamnat i konflikt – kanske utan att någon annan människa varit involverad i händelseförloppet. Ett exempel är när man koncentrerar sig på något svårt, och man misslyckas. Då är det lätt at låta sina känslor gå ut över andra – som inte har med saken att göra.

Men ofta kommer konflikten utifrån andra människors handlingar eller ord, även om de andra människorna inte haft någon negativ avsikt, utan det är vår egen reaktion som skapat konflikten inom oss.

Sätt att reducera en konflikt
Det finns tre metoder/sätt att reducera en konflikt.

  • Kombat – strid
  • Konventionell – psykologisk
  • Kristen – andlig

Metod
1. Kombat

Vad är problemet/vad har hänt
Förkastelse

Lösning/Vad gör man
Försvar – Självförsvar återställer självskänslan, Lita inte på någon

Metod
2. Konventionell

Vad är problemet/vad har hänt
Missförstånd

Lösning/Vad gör man
Rättvisa – samsförstånd

Metod
2. Kristen

Vad är problemet/vad har hänt
Glömska – Vi har glömt vår rätta indentitet och var vårt värde och trygghet finns

Lösning/Vad gör man
Komma ihåg var vårt värde finns – acceptera den vi är


Vad kännetecknar de tre metoderna?

Kombat: Jag är Ok, Du är inte Ok, och jag kommer försvara mina rättigheter. Lita inte på någon. Låt ingen trampa på dig. Var redo!

Konventionell: Jag är Ok, Du är Ok, och vi tillsammans kommer vi få detta att fungera. Kan vi träffas för att prata igenom situationen? Rättvisa och hederlighet! Var lugn och lita på processen.

Kristen: Jag är inte Ok, Du är inte Ok, men det är Ok. Varför glömmer jag bort vem jag verkligen är. Kom ihåg: Jag är värdefull. Var glad: det finns någon som övervunnit ondskan/världen!

Är alla metoder bra? Fungerar de?

Ja, alla fungerar, konflikten inombords reduceras – åtminstone en tid.

Men alla sätt är inte alltid bra.

Alla sätt leder inte till att man kan lösa problemen som man ursprungligen behövde jobba med.

När konflikten är reducerad kan man börja arbeta igen. (Hur man bäst gör att det blir arbetsglädje och resultat i en arbetsgrupp är något som motiverar ett eget inlägg senare).

Kombatmetoden ökar risken att man då återigen hamnar i konflikt när man tar sig an det ursprungliga problemet.

Fortsättning följer …

Vad är en konflikt

I lördags omvaldes jag till ordförande för Kristdemokraterna i Mark efter mitt första år som ordförande.

Vi fastställde också kommunlistan. Här är listan på våra kommunfullmäktigekandidater.

I verksamhetsplanen säger vi att vi behöver prioritera att skapa en gruppidentitet så att vi blir en arbetsgrupp som präglas av arbetsglädje.

Arbetsglädje skapas av en arbetsgemenskap som präglas av omtanke, uppskattning, skoj och humor, och där man jobbar mot resultat och där man når framgång.

Arbetsglädje hindras av kritik, kränkningar, problemfokusering och motgångar.

Före årsmötet och nomineringsstämman höll jag ett föredrag om hur man undanröjer det största hindret på väg mot arbetsglädje: Konflikter.

Föredraget är baserat mina erfarenheter som företagare, förtroendevald inom kyrka och kommun, samt en utbildning jag gick 1989 på Graduate School of Psychology, vid Fuller Seminary, Pasaden, California, USA. Professor H. Newton Malony hette kursledaren, och kursen hette ”Conflict – Reduce it and live with it”.

Vad är en konflikt?
Hur uppstår en konflikt? Hur kommer man ur en konflikt?

En konflikt leder till fokus på problem, kritik och motgångar. En konflikt skapar ofta en miljö med kränkningar.

En konflikt uppkommer när någon persons självskänsla hotas så allvarligt att denne måste ta till drastiska åtgärder för att skydda eller återställa sin självskänsla.

En konflikt är en känsla eller sinnesstämning inombords hos den som är hotad. Det är inte något objektivt problem mellan olika parter, även om ett sådant problem oftast är upphovet till det upplevda hotet. En konflikt är en subjektiv upplevelse hos den part som befinner sig i konflikt. Av de inblandade kan en, två eller flera vara i konflikt, men inte nödvändigtvis. Det händer att bara en part som är inblandad är i konflikt (har sin självkänsla hotad).

Självkänsla
För att gå vidare i förståelse måste vi veta mer om vad självkänsla är. Det är något vi förvärvar oss. Vi föds inte med det.

Det är kort och gott det vi tror om oss själva, oftast grundat i vad andra tycker och tror om oss.

Självkänslan grundar sig i vår identitet. Identiteten grundar sig i dels våra roller, vilka vi är, och dels vår status – vårt rykte och ”namn”. Roller är dels förvärvade – vi har uppnått dem genom arbete eller förtjänst, t.ex yrke, titel, jobb, examina, maktposition, hedersuppdrag. Och dels är det ärvda roller, som vi fått i egenskap att vi är något: t.ex pappa, bror, barn, make.

Alla vill ha en god självkänsla. Alla vill ha en tydlig identitet, och en roll att spela. Alla vill ha hög status och ett gott rykte.

Alla vill försvara sin självkänsla. Om något hotar vår självkänsla går vi i försvar – på ett eller annat sätt.

Problem
Problem finns där det finns människor. Problem är Ok, det är att ha olika åsikter, att ha olika personligheter, att man villl olika saker, har olika smak. Problem är inte fel. Det är när problemen (som man skall försöka lösa) blir ett hot mot någons självskänsla som en konflikt uppstår – hos en eller flera. Kommer man i konflikt så upphör man att försöka lösa problemet, då fokuserar man på att återupprätta sin självkänsla.

Därför blir ofta arbetsplatser med konflikt(-er) paralyserade, inget händer, det finns ingen energi att lösa problem och skapa resultat.

Det betyder också att om man löser problemet så är därmed inte heller konflikten löst. Den försvinner inte om problemet försvinner. Konflikten är något för sig själv och behöver reduceras i sig själv.

Problem finns, och det är Ok, men konflikter är inte Ok, och är inte något ”normalt”, dvs inte något som vi skall acceptera eller lärs oss leva med – vi skall i stället lära oss bete oss så att det inte uppkommer konflikter, och när de upp kommer skall vi lära oss reducera konflikten.

Hur reducerar men en konflikt?
Det får bli nästa inlägg i denna blogg…