Vill vi leva utan Ica-Jerry och David Lega?

Entrepenören, talaren och före detta handikappidrottaren David Legga (KD) skriver tillsammans med oppositionsrådet Monica Selin en debattartikel i GP om fosterdiagnostik.

De skriver bl a: ”Om vi vill ha ett samhälle där personer som Ica-Jerry och David Lega känner sig hemma måste också sjukvården ha en normativ inställning i samma anda.”

I gårdagens GP svarar Maria Haldesten: ”Välj inte liv till varje pris”.

Hon skriver också: ”Med vilken rätt kränker kristdemokraterna David Lega och Monika Selin alla oss föräldrar som med fosterdiagnostikens hjälp vill förhindra att barn föds till ett liv i plåga…”.

Att säga att  Lega och Selin med sitt inlägg kränker alla som vill förhindra att barn föds till ett liv i plåga är häpnadsväckande. Vad är en kränkning? Att tala emot något? Eller att släcka ett liv?

Kränkningar, tolerans och intolerans

Jag har tidigare berört frågan om tolerans och intolerans.

Nu skriver författaren och journalisten Maciej Zaremba i DN en intressant artikelserie om kränkningar på Lärarhögskolan.

Han skriver att lagstiftningen (t.ex den om likabehandling av studenter på högskolan) som skulle skydda mot kränkningar och trakasserier används för att trakassera lärare för påstådda kränkningar. Han tar också upp hur de som förfäktar Queer-teorin om könet som social konstruktion agerar på lärarhögskolan.

Det är skrämmande. Man tror inte det är sant, i dagens Sverige. Men det är det. Läsa och förundras!

Det är ett liknande fenomen som att de som oberopar tolerans för att tysta vissa som uttrycker åsikter som de tycker är intoleranta. Och därmed själva agerar på ett intolerant sätt.

Första artikeln, andra artikeln, tredje artikeln.