livsomställning på flera sätt

Sedan 1 februari är jag inte längre huvudsakligen sysselsatt med politiska uppdrag. Jag har avgått från mina stora uppdrag: ordförande i socialnämnden, ordförande i Trygghets och säkerhetsrådet, ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Jag behåller mitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige för att få en viss kontakt med politiken och det politiska styret. Jag slutar också som distriktsordförande för KD i Sjuhärad. Redan förra året avgick jag som ordförande i KD i Mark.

Det har varit en lärorik och intressant tid, även lärorik på många sätt. Och jobbig – åtminstone åren 2011-2013 då efterdyningarna efter krisen som uppstod 2009-2010 i socialförvaltningen, och jag som nyvald ordförande tillsammans med nämnden fick ta tag i.

Som ni märker har jag inte skrivit någonting under perioden 2014-2018, vilket varit en medveten strategi. Det visade sig att den öppenhet som vi som politiker och förvaltning visade då vi hade regelbundna presskonferenser, och jag publicerade på bloggen, kom att driva en negativ pressbevakning, där det mesta vi förmedlade inte togs emot helt, utan oftast blev det de negativa aspekterna som lyftes fram. Resultat blev att den Marks kommun fortsattes att presenteras med huvudsakligen en negativ bild. Sommaren 2013 tog vi ett beslut att tona ner våra informationer utåt – tyvärr, men så är det, för jag är egentligen en förespråkare för öppenhet – och därmed så dog faktiskt den negativa bevakning av så småningom.

Nu börjar en ny fas i livet: jag återgår till att vara företagare, mitt bolag behöver göra en nystart, investera i nya teknologiska verktyg, och göra en ny version av den applikations-svit vi har för föreningar, tidskrifter och insamlingsorganisationer.

Dessutom fortsätter jag mer intensivt med mina tidigare studier i teologi, närmare bestämt i den hebreiska bibelns exegetik (Gamla Testamentet). Jag kommer fortsätta som doktorand vid svenska universitet i Finland, Åbo Akademi. Under tiden kommer jag även vara aktiv som ordförande och verksamhetsledare på Lärjungagården, och där föreläsa och hålla bibelstudier. Dessutom kommer ordförandeskapet i Riksförbundet Shalom över Israel vara en del i livet; vi har några konferenser per år med fokus på Israel och den judiska bakgrunden och grunden till den kristna tron.

Det blir ett nytt sätt att strukturera vardagen, och inte mig emot… att vara heltidspolitiker är krävande, med många möten och långa dagar, och många kvällsmöten dessutom.

Till råga på allt har jag fått diagnosen Diabetes 2 – även detta en livsomställning, men också detta till det bättre. Jag har ställt om kosten, och kommer börja träna med vikter, allt för att hålla sockernivåerna i blodet i schack!  Mer om det i senare inlägg… det finns mycket att säga om har man hanterar diabetes 2.

 

Skall ateisten Reinfeldt göra våld på kyrkan?

Reinfeldt hävdade i radio att kyrkklockorna kommer ringa till midsommar (dvs för vigsel av homosexuella).

Hur kan en statsminister var så okunnig?

Formellt är kyrkorna och samfunden fria från staten. Talar vi om Svenska kyrkan har den en kyrkoordning – en kyrkans egen interna lag, som reglerar vad som inom kyrkan får göras och hur. 

Skall kyrkan praktisera vigsel av homosexuella så måste först kyrkomötet besluta om den gudstjänstritual som skall brukas. I dagens vigselritual är det helt och hållet en gudstjänst där en man och en kvinna vigs till makar.

Kyrkan kommer inte hinna ta beslut om någon ritual för vigsel av homosexuella förrän tidigast sent på hösten. Kyrkomötet sammanträder bara två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Menar Reinfeldt att staten skall tvinga Kyrkan att viga homosexuella redan till midsommar?

Troligen är det så att han  helt enkelt inte är medveten om hur Svenska kyrkan (eller de andra samfunden) fungerar. Han är helt enkelt okunnig.

Det i sig är intressant. Reinfeldt kör över en samstämmig opinion från kyrkor och samfund som vill bevara begreppet äktenskap för relationen mellan en man och kvinna. Men han gör det som okunnig och icke insatt.

I vilka andra frågor driver Reinfeldt igenom sin övertygelse utan att vara insatt och kunnig?

Jag har tappat allt förtroende för honom.

Läs även debattartikeln av  de moderata riksdagsmän som går emot Reinfeldt i frågan. (i Dagen)

Mer om äktenskapet: Dagen