Om skolor, friskolor, och konfessionella friskolor

Utan att ha sett den nya överenskommelse i skrift vill jag ändå ge några korta kommentarer:

Den nya lagen ger möjlighet att kontrollera och bötfälla alla skolor som missköter sig. Det gäller även kommunala skolor. Detta är något som tidigare efterfrågats eftersom de tidigare gått fria från påföljd när något inte fungerat där. Skolverket kommer nu även kunna stänga kommunala skolor som missköts.

Religiösa inslag kommer även fortsättningsvis vara tillåtna i alla skolor. Det som nu fastslås är att konfessionella inslag inte skall vara tillåtet i ämnesundervisningen. Däremot kommer skolan även fortsättningsvis kunna delta i skolaavslutning i kyrkan, adventsfirande mm. Dessutom får konfessionell undervisning ske utanför skoltid, t.ex i morgonbön, kristendomsundervisningen mm. Precis som det varit tidigare.

Detta är säkerligen inget problem för det stora flertalet konfessionella skolor, åtminstone de som drivs på kristen grund. De har även tidigare separerat konfessionella inslag från den undervisning som sker utifrån läroplanen.

So what´s all the fuss about?

Läs mer på  Dagen här.