Viktigt i politiken; Mänskliga rättigheter: religionsfrihet 1

Ett exempel på de mänskliga rättigheter som vi har är religionsfriheten. Men den naggas ofta i kanten, eller rättare sagt försök görs att nagga den i kanten.

De senaste dagarna har det i många tidningar skrivits om att en majoritet läkare och landsting vägrar utföra omskärelse på små  pojkar vars föräldrar vill att de skall omskäras av religiösa skäl.

Om detta har DN:s chefredaktör skrivit på ett klargörande sätt, Expressens ledare,  likaså SVD i två artiklar. (och här). Även Dagen har skrivit om detta (och här). Det framgår klart att det medicinskt är  försvarbart att omskära pojkar.

För mig är det förvånande att läkare vägrar göra detta ingrepp, när de utan större betänkligheter kan tänka sig att genomföra en abort. Vilket ingrepp är etiskt diskutabelt?

Problemet är nog detta att moderna svenskar påverkas av två saker: Dels motståndet mot kvinnlig omskärelse, och dels en allmänt negativ syn på religiösa företeelser som de inte förstår.

Men kvinnlig omskärelse är aldrig religiöst motiverad, utan är betingat av kulturella traditioner. Därmed är det inte jämförbart.

Logiskt kan jag tänka mig att man kunde kräva att omskärelser inte skulle subventioneras av den samhälleliga sjukvården.  Men att vägra utföra själva handlingen, och hellre låta pojkarna utsättas för betydliga risker vid privata omskärelser det luktar inskränkning av religionsfriheten.

Kristdemokraterna och de mänskliga rättigheterna

Med anledning av en kommentar till inlägget om att rätten att uttrycka en åsikt, och inte bara ha en åsikt, fick jag anledning att läsa på vad kristdemokratiska riksdagsmän motionerat och sagt i Riksdagen och Justitieutskottet om våra mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna är ett av partiets fundamentala byggstenar.

Läser man motionen  ”En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009” då kan man inte annat var än stolt över sitt parti och den ideologi som vi har.

Den aktuella frågan som var under debatt i kommentarerna berörs i ett särskilt stycke som jag citerar i sin helhet:

”Kriminalisera deltagande i eller stöd till rasistiska organisationer

Det demokratiska samhället undergrävs av de rasistiska organisationerna och de brott som följer i dessa organisationers spår. Ökningen av hatbrott med rasistiska och naziinspirerade förtecken och ideologiskt motiverad organiserad brottslighet de senaste åren är varningsklockor.

Den svenska regeringen har av FN:s kommitté mot rasdiskriminering i snart 30 år kritiserats för sin underlåtenhet att effektivt lagstifta mot rasistisk propaganda i organiserad form. Från svenskt håll sägs att vår lagstiftning för att stävja hets mot folkgrupp skulle vara tillräcklig. Detta envisas man med trots att FN-kommittén gång på gång förklarar att det inte räcker.

Kristdemokraterna anser att enskilds stöd till eller deltagande i rasistisk organisation, terroristgrupp eller annan organiserad brottslighet skall ses som en kriminell handling. Kristdemokraterna anser att lagstiftarna måste ge tydliga signaler. Denna inskränkning av föreningsfriheten motiveras med att föreningens verksamhet då strider mot mänskliga rättigheter genom att den ägnar sig åt förföljelse av flyktingar eller människor på grund av deras nationella ursprung eller trosbekännelse.

Eftersom det inte finns specificerade bestämmelser om ideella föreningar, kan den förening som förbjuds idag återuppstå under annat namn imorgon. Därför är det mycket effektivare att kriminalisera det enskilda deltagandet i den typen av organiserad rasism, vilket Kristdemokraterna länge krävt och fortsätter kräva i olika sammanhang. Om detta finns skrivningar i en annan kristdemokratisk motion.”

 ——–

Eftersom jag sitter i lokal BRÅ i Mark blev jag också intresserad av en annan motion som jag ramlade över.

Läs och begrunda!