Nyliberalismens kris

Den ekonomiska kris vi ser idag är i sig också en kris för den radikala nyliberalismen.

På Newsmill har förts en diskussion om den ekonomiska krisen, nyliberalismen

Kristdemokraternas Stefan Attefall, ordförande i finansutskottet har en utmärkt krönika på Newsmill.

Till höger om hans artikel kan du läsa fler inlägg om den ekonomiska krisen och nyliberalismens kris.