Gud välsigne Sverige!

I Måndagsklubben i Radio Sjuhärad när jag var med och debatterade om Kristdemokraterna intervjuades några från den lokala Pingskyrkan, bla riksdagsledamotern Else-Marie Lindgren, där hon menade att statsministern i Sverige ska kunna avsluta sina tal med att att säga att Gud ska välsigna Sverige.  Hon  jämförde med USA där det är vanligt att presidenten avslutar sina tal med att säga Må Gud välsigna USA.

Aftonbladet genomförde en webb-undersökning och den fick över 64.000 röstande på en enda dag!

Av dem tyckte 20 % att statsministerna bör avsluta sina tal med att välsigna Sverige!

Intressant!

Följetången IOGT-NTO

IOGT-NTO:s uteslutning av Åke Green, och debatten kring detta beslut, har blivit en följetång.

Ca 1.000 personer har utträtt som medlemmar på  kort tid. Fler är på väg ut.

Distriktsordförande har kallats till möte, där förbundsstyrelsen vill förklara sitt beslut. Några distrikt kräver en extra-ordinarie kongress. Sten-Gunnar Hedin, kräver att beslutet tas tillbaka, eller att styrelsen avgår.

IOGT-NTO:s egen förbundsjurist motsatte sig styrelsens beslut, och sade att det inte finns någon saklig grund för beslutet.

Debatten förs intensivt på IOGT-NTO:s interna intranät: ”Jag önskar att vi slapp Åke Greenar i resten av samhället också”, skriver Elin Lundgren, socialdemokratisk politiker och ordförande för IOGT-NTO i Gävle. Vad menar hon?

Någon slags ”rensningsaktion” på gång?

IOGT-NTO tvingas återigen att förklara sitt beslut.  De går igenom sin värdegrund, och de grundsatser som deras ideologi står på, och det låter nästan som en kristdemokratisk proklamation.

MEN, inget av det de säger ger fog för ett beslut att utesluta en person för uttalanden som personen gjort i kraft av sin grundlagsfästa åsikts- och yttrandefrihet, och till råga på allt, uttalanden som gjordes för ett antal år sedan.

Det blir intressant att följa fortsättningen, och få höra förklaringen till den egentliga bakgrunden till beslutet.

Är det  bara ett sammanträffande att IOGT-NTO ungefär samtidigt går ut med sitt kongressbeslut att det är förbjudet att sjunga psalmer eller religiösa sånger på sina möten?

Jag vågar slå vad om ett det finns ett antal ”gravade hundar”. De kommer fram så småningom.

Yttrandefrihet: att uttrycka sin åsikt – en rättighet

Med anledning av IOGT-NTO:s uteslutning av Åke Green och de många utträdena förs det många diskussioner på bloggar och forum på nätet.

På en blogg säger ”Teas mamma” att det är skillnad på åsikt och handling.

T.ex Åsikt: Det är för lite disciplin i dagens barnuppfostran. Handling: Barnaga. eller Åsikt: Abort är mord. Handling: Kasta ägg på kvinnoklinik.

Och det stämmer. Man kan inte på grund av en åsikt utföra en handling som i sig som inte är relevant eller som inte lagen tillåter.

Men hon har också andra exempel, t.ex Åsikt: Det är äckligt med folk som röker. Handling: Skriva insändare, sätta upp lappar på jobbet, etc.

Men detta leder till en fråga: Är det inte att nyttja sin YTTRANDE-frihet att få uttrycka sin åsikt. Dvs vissa handlingar, som är att ge uttryck för sin åsikt, är tillåtna handlingar.

Vi har ju inte bara ÅSIKTS-frihet i Sverige.

Vi har faktiskt rätt att yttra vår åsikt också. Att skriva insändare, tala om det på jobbet, sätta upp lappar med budskap, hålla tal, är väl alla exempel på uttryck för YTTRANDE-friheten.

Men det är här många blandar samman korten. De tar exempel på när någon, med nyttjande av åsiktsfriheten, utför en handling som är otillåten enligt lagen och så drar de slutsatsen att det är förbjudet att uttrycka sin åsikt, som om det vore en _handling_, och att denna handling vore förbjuden enligt lagen.

Men nu är det faktiskt så att vi enligt lagen både har åsikts-frihet och yttrande-frihet.

Vi har inte bara rätt att ha åsikter. Vi har rätt att yttra dem offentligt också. Vi har rätt att ge skriftligt och muntligt uttryck för vår åsikt.

Det inbegriper att skriva på nätet, sätta upp lappar med budskap, skriva inständare, hålla tal, sätta upp affischer, ja, t.o.m predika ett budskap. (Själva predikan omfattas också av en annan frihet: religionsfriheten, rätten att ha och ge utryck för en religion.

Att ge uttryck för sin åsikt, att nyttja sin yttrandefrihet, är inte en förbjuden handling.

Idag blåser det kallt i samhälle och kyrka. Det är politiskt-korrekthetens kalla vind.

IOGT-NTO, som man sår får man skörda

Jag läser på tidningen Dagens nätupplaga att IOGT-NTO har tappat 1.000 medlemmar. Och detta på en vecka!

Men så är det när man tar beslut utifrån politiskt korrekta åsikter, utan verklighetsförankring. De som sitter i styrelsen har inte fattat vilket beslut de fattat, och vilka konsekvenser det får. Jag skulle bli förvånad om de gjort någon konsekvensanalys över huvud taget.

Jag tror inte heller att uttåget ur IOGT-NTO stannar upp nu. Det fortsätter.

Vi får se.

______

En mycket intressant artikel om IOGT-NTO:s historiska bakgrund som Roger Arnfjell skrivit kan du läsa på hans blogg.

IOGT-NTO

IOGT-NTO har uteslutit Åke Green (Svd Dagen och Världen Idag). De förklarar sig med att han utesluts för att han ”återkommande och nedsättande uttalat sig om gruppen homosexuella”

Grunden, säger de, är att ”IOGT-NTO-rörelsen hävdar, att solidaritet och känsla av gemensamt medmänskligt ansvar hos den enskilde till fullo kan utvecklas endast i ett fritt samhälle, byggt på principen om alla människors lika rätt och värde

Det är märkligt att han utesluts när Högsta domstolen friade honom. Har han inte rätt till sin åsikt? (Att en homosexuell livstil är destruktivt för samhället). Alla som läst hans predikan vet att han aldrig sade det som brukar citeras ”homosexuella är en cancersvulst på samhällskroppen”. Att bli utesluten pga av vad folk tror att man sagt är inte värdigt en organisation som säger sig stå för ett ”fritt samhälle”.

PrästErik, Metanoia och Dag Sandahl är några som skrivit intressanta vinklingar om detta.

Jag har redan hört att många som idag är medlemmar i IOGT-NTO begärt eller tänker begära sitt utträde.

Det gör de rätt i.

[Dagen rapporterar om utträden.]

————

Tillägg 20080204

Senaste nytt:

Livets ord portar IOGT-NTO från deras konferenser. Livets ords pastor har skrivit ett brev till IOGT-NTO med anledning av deras beslut att utesluta Åke Green. Läs mer på Expressen.

Att stå upp för sina åsikter – makten är inget självändamål

I intervjun med Expressen, och i debatten i Radio Sjuhärad, var en huvudfråga om jag tyckte att vi Kristdemokrater skulle kunna lämna Regeringen och Alliansen på grund av frågan om könsneutrala äktenskap.

Mitt svar är Ja, om de övriga partierna kör över oss. I alliansuppgörelsen ingår att alla partier skall vara överens, och att en fråga måste bearbetas och penetreras tills vi är överens.

Jag förde också fram att man måste stå för sina åsikter. En politiker måsta mena vad han säger, och säga vad han menar.

Det finns grundläggande värdefrågor som är viktigare för oss som ett värdegrundat parti, än andra frågor som inte är värdefrågor, t.ex en skatt.

En grundläggande värdefråga kan man inte bara ge upp.

Är något man tror är sant och viktigt ifrågasatt kan man inte byta åsikt för att tillfredställa en större opinion.

Att en stor majoritet av riksdagsmännen vill en viss sak gör det inte mer rätt. En demokratisk majoritet har inte alltid rätt.

Den har rätt att i enligt vår grundlag att ta ett beslut, men det gör inte beslutet i sig rätt. Beslutet – sakfrågan – måste bedömas i sig själv, utifrån premisser, rationella argument mm.

Vi som kristdemokrater måste stå upp för vår grundläggande ideologi, oavsett konsekvenserna. Att mildra våra åsikter, tvätta bort något av vår ideologi, för att bli mer salongsfähiga är för mig att vara förljugen.

Det är möjligt att andra partier vill verka på detta sätt: ändra sin uppfattning för att man tror att folket därmed skulle tycka bättre om en, men sådan politiker vill inte jag vara.

Tänk vad Alf Svensson blev hånad och förföljd i media när han talade emot pornografi i början av 90-talet. Och när han föreslog att barn-pornografi skulle kriminaliseras blev han uthängd i media!

Men hur är det idag? Idag står de flesta på Alfs sida mot barnpornografin.

Samma var det när Alf Svensson tog upp frågan om att många överuttnyttjar sjukskrivning. Han blev häcklad för detta. Nu har försäkringskassan satt inte större kontrollsystem för att stävja missbruket av sjukförsäkringsrätten.

Men vad hade hänt om Alf inte varit modig nog och stått up för vad han tror på? Hade vi då idag haft en situation där barnpornografin var tillåten? Och missbrukete av sjukförsäkringen hade fortsatt som förut.

Nej, vi som politiker måsta stå upp för vad vi tror på, för det är ju det vi vill att samhället skall påverkas av. Vi vill att vår ideologi skall prägla det gemensamma  bästa. Det gör man inte genom att hålla tyst, eller genom att mildra sina åsikter, eller kohandla med sina principer.

Tillbaka från kommun- och landstingsdagarna

Jag har varit på Krisdemokraternas kommun- och landstingsdagar och kom hem igår.

Det är alltid givande och roligt. Givande för att man i seminarier och i ordförandenas tal får lära sig och inspireras. Roligt för att man får träffa gamla vänner och bekanta, och höra hur det går för dem.

På tal om äktenskapet – som ju är en av de stora frågorna just nu – sade Göran Hägglund:

”Låt mig säga något om äktenskapet. Debatten är het just nu. För mig är detta en fråga med många dimensioner. Äktenskapet som institution har funnits under tusentals år och är tillkommen framför allt för att skydda den svagare parten, barnens intressen.
Det handlar om traditioner. Dessutom handlar det om ganska komplicerad juridik, om faderskapspresumtion och annat.
Alliansen har gått till val på att lösa politiska problem gemensamt. Och vi har hanterat och kommer att hantera ett antal svåra frågor. Detta är en av dem. Och jag är förvissad om att vi kommer att kunna hitta en lösning, även i den här frågan. Jag tror att det är klokt att inte snäva in utrymmet för samtal allt för mycket i dagsläget. Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning och vi visar respekt för andras ståndpunkt. Vi kristdemokrater vill vara konstruktiva utifrån våra principer. I garantibeviset skrev vi att: ”Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i sin nuvarande form.” Det är den kristdemokratiska politiken i denna fråga. Våra värderingar ligger fast. Vår politik är tydlig.” (Dagens referat här)

Göran Hägglund är alltid en god talare, och han kryddar sina tal med skämt och historier.

Mats Odell höll också ett bra tal. Han sade många bra saker om t.ex utförsäljningen av statliga bolag, som jag kommer återkomma till. Här vill jag komplettera Görans tal om äktenskapet med det som Mats sade (fritt avskrivet på stenografi, men jag missade några ord här och där, så jag har redigerat det till god svenska):

”Jag vill ta upp en aktuell fråga, som är en stor fråga; jag tänker på äktenskapet. Det vi möter inte minst i TV är något som man kan kalla förakt mot vår hållning, när vi säger att äktenskapet är för man och kvinna.
Detta måste vi fundera på hur vi skall hantera.
Något parti tycker att region-frågan är viktig, och att man skall ha folkomröstning, eller att ett val innan är påkallat. Jag kräver nog samma respekt för vår hållning i äktenskapsfrågan som vi lämnar till de som tycker regionfrågan är viktig. Samarbete måste ske i respekt för varandra för att det skall fungera väl.
Äktenskapet är äldre än länsgränserna som är från 1600-talet. Äktenskapet har aldrig debatterats inför ett val.
Sifo har gjort en undersökning på 1.000 personer. Bara 30 % av de tillfrågade vill bevara äktenskapet. ”Bara 30 %”! Det tycker jag är ganska mycket. Det finns inte något parti i vår regeringsallians som uppnått 30% i något senare val. Marginell är den inte, den här gruppen.
Nu tycker man att den spiken skall slås ned. Nej, Respekt var ordet!”

Behöver jag säga att Mats fick flera rungande applåder?

[PS nu skall jag godkänna de kommentarer som inte är spam, och svara på dem]

Bevara äktenskapet

Remisssvaren har nu lämnats in med synpunkter på utredningen om ”könsneutrala äktenskap”.

När uppdraget att genomföra utredningen gick till f.d. justitiekanslerna Hans Regner betonades att utredningen skulle bli ”förutsättningslös”. Ingen sten skulle lämnas ovänd. Direktivet talade om att utredaren skulle ”göra en grundlig analys av frågan och samtliga skäl som talar för och emot detta”.

Utredningen är en katastrof. Det är ingen analys. Det blev en ”bedömning” för att använda Regners ord. Alla stenar vändes inte. Skälen emot förslaget redovisas inte tillräckligt.

Det blev ingen utredning om ”om” en ny lagstiftning utan om ”hur” en sådan lagstiftning skall se ut.

Det blev ingen förutsättningslös utredning utan i själva verket det motsatta: en ”könsneutral äktenskapslagstiftning” förutsattes i hela utredningen.

Till stor del har äktenskapet blivit en symbol för ett värde som de homosexualla också vill kunna uppnå. Trots att de redan genom partnerskap har tillgång till samma rättsliga skydd, så räcker detta inte. De vill åt symbolen.

Det är nu inte äktenskapet i realiteten de vill ha, utan ordet som symbol.

En symbol är ett tecken på en viss verklighet. Ordet äktenskap symboliserar den verklighet som äktenskapet är. Det går givetvis att ändra ett ords betydelse. Men själva verkligheten, det som är unionen av en man och en kvinna, skapad för släktens fortsatt bestånd, för att ge skydd och stöd för makarna och deras barn det får de homosexuella aldrig del av.

Så har den nuvarande politiskt korrekta politiska eliten, pådrivna i media och av homolobbyn, bestämt sig för att skapa nytt innehåll till ordet. De gör som makthavarna i boken ”1984”, de skapar ett ”nyspråk” för att försöka stöpa om verkligheten.

Men verkligheten ändras inte bara för att man definierar om ett ords betydelse. Hur många ben har en hund om du kallar svansen för ett ben? (Svar sist i artikeln).

Det är en farlig väg att gå, att börja omdefiniera ord för att styra opinion och folk. Nyspråk är när man använder språket för att begränsa individens tankeutrymme.

För att försvara sig använder man förrädiska argument: Kärlek. Vilka kan vara emot kärlek? Bara de älskar varandra så är väl allt bra! (säger man).

Men man säger inget om att äktenskapet i nuvarande äktenskapsbalk definieras (och begränsas) av flera parametrar: kön, släktskap, antal, ålder och art. Med de argument som idag används för att omdefiniera ordet äktenskap så skulle egentligen också flera t.ex 2 män och 3 kvinnor får gifta sig med varandra, bara de älskar varandra. Och varför inte två bröder? Det kan ju inte bli inavel! Argumentet öppnar för barnäktenskap – en vuxen och ett barn – ”de älskar ju varandra”. Och varför inte en människa och ett annat djur?

Argumentet ”kärlek” räcker inte.

Dessutom har utredningen helt förbigått barnperspektivet. Ordet äktenskap stammar etymologiskt från forngermanska aektaskap, ml-tyskans echteshap, där det betyder legitim, laglig med syftning på att relationen var legitim för de barn som föddes. De kallades ”äkta”, de som föddes utanför äktenskap kallades ”oäkta”. På den tiden var äktenskapet en relation där båda makarnas släkten var parter i det förbund som makarna ingått. Allt i syfte att skapa en varaktig relation med syfte på släktens fortsatt bestånd.

Men utredaren och de som vill förändra lagen är i denna fråga inte intresserade av barnen. De vill se ”äktenskapet” i de vuxnas individualistiska perspektiv. De ser det inte längre med samhällets bästa för ögenen, utan individens bästa.

Det de skapar med denna förändring är inte äktenskap. De ändrar ordet, men de kan inte ändra verkligheten. De nya som skapas är ett nyspråksord. Det är en hund med 5 ben.

Per-Olof Hermansson
Ordförande Kristdemokraterna, Västra Götaland Södra

Gruppledare i Mark

Svar: Fyra. En svans blir inte ett ben bara för att du kallar den det – Abraham Lincoln

Artikeln skickad som insändare i Markbladet och Boråstidningen