Yttrandefrihet: att uttrycka sin åsikt – en rättighet

Med anledning av IOGT-NTO:s uteslutning av Åke Green och de många utträdena förs det många diskussioner på bloggar och forum på nätet.

På en blogg säger ”Teas mamma” att det är skillnad på åsikt och handling.

T.ex Åsikt: Det är för lite disciplin i dagens barnuppfostran. Handling: Barnaga. eller Åsikt: Abort är mord. Handling: Kasta ägg på kvinnoklinik.

Och det stämmer. Man kan inte på grund av en åsikt utföra en handling som i sig som inte är relevant eller som inte lagen tillåter.

Men hon har också andra exempel, t.ex Åsikt: Det är äckligt med folk som röker. Handling: Skriva insändare, sätta upp lappar på jobbet, etc.

Men detta leder till en fråga: Är det inte att nyttja sin YTTRANDE-frihet att få uttrycka sin åsikt. Dvs vissa handlingar, som är att ge uttryck för sin åsikt, är tillåtna handlingar.

Vi har ju inte bara ÅSIKTS-frihet i Sverige.

Vi har faktiskt rätt att yttra vår åsikt också. Att skriva insändare, tala om det på jobbet, sätta upp lappar med budskap, hålla tal, är väl alla exempel på uttryck för YTTRANDE-friheten.

Men det är här många blandar samman korten. De tar exempel på när någon, med nyttjande av åsiktsfriheten, utför en handling som är otillåten enligt lagen och så drar de slutsatsen att det är förbjudet att uttrycka sin åsikt, som om det vore en _handling_, och att denna handling vore förbjuden enligt lagen.

Men nu är det faktiskt så att vi enligt lagen både har åsikts-frihet och yttrande-frihet.

Vi har inte bara rätt att ha åsikter. Vi har rätt att yttra dem offentligt också. Vi har rätt att ge skriftligt och muntligt uttryck för vår åsikt.

Det inbegriper att skriva på nätet, sätta upp lappar med budskap, skriva inständare, hålla tal, sätta upp affischer, ja, t.o.m predika ett budskap. (Själva predikan omfattas också av en annan frihet: religionsfriheten, rätten att ha och ge utryck för en religion.

Att ge uttryck för sin åsikt, att nyttja sin yttrandefrihet, är inte en förbjuden handling.

Idag blåser det kallt i samhälle och kyrka. Det är politiskt-korrekthetens kalla vind.