Artiklar om Kristdemokraterna i Mark #val2010

Det händer så mycket nu, valrörelsen är uppe i högst varv.

Igår var jag med på tre debatter och satt upp affischer i delar av Mark.

Flera intervjuer har också skett senaste veckan. Boråstidningen intevjuade mig i egenskap av förstanamn på kommunlistan. Artikeln hittar ni här.

Meningen om att det inte är omöjligt att ha som vision att bli största allianspartiet betyder alltså inte att vi skall bli det detta val,  som någon ville misstolka det, utan att vi kan bli det på sikt. Mark är en småföretagarbygd, med landsbygd och mycket jordbruk och skogsbruk, precis som kommunerna Gnosjö, Markaryd mfl kommuner där Kristdemokrater är kommunalstyrelsens ordförande. Vår politik gynnar företagande, och det skapar resurser för välfärden!

Hallands nyheter skrev en artikel om partiets valprogram 2010. Läs den här.

Boråstidningen skrev också en artikel om Alliansen i Mark och vad vi vill gör under den kommande mandatperioden, där jag citeras.

Företagarna har gjort en undersökning av vilka riksdagskandidater som är mest företagsvänliga. I distriktet VG Södra fick jag och två andra krisdemokrater högsta poäng (5) och kom högst upp på listan! (med en FP och en M).

Hela kandidatguiden hittar du här.

Mina svar hittar du om du klickar på mitt namn (och en förenklad variant här).

Media sedan nomineringsmötet

Jag har fått god media första veckan efter nomineringsmötet.

Dagen efter intervjuades jag och Else-Marie Lindgren av Radio 7Härad, intervjuer om tydliggjorde våra olika profiler: Else-Marie vänder sig till allmänborgerliga väljare och vill enligt sina egna ord stå för en pragmatisk kristdemokrati. Jag vänder mig till de väljare som vill ha en mer tydligt profilerad, kristdemokratisk politisk som är ideologiskt grundad.

Tidningen Kristdemokraten skrev redan på fredagen en liten blänkare om att lotten fällt avgörandet om vem som skulle stå på förstaplatsen till riksdagen för VG Södra.

Markbladet skrev i veckan en halvsida (sid 20) om nomineringen och att jag satsar på en personvalskampanj, och redogjorde också för några av de frågor jag vill driva:  att jag vill ha mindre stat och starkare  civilsamhälle,  där ‘marknaden’ bygger på andliga, moraliska och kulturella värden, och kontrolleras av människors inneboende kompass, inte bara på lagar. Och att jag vill föra fram mänskliga fri- och rättigheter, skol- och äldreomsorgsfrågor. Och inte minst att i ett starkare civilsamhället måste familjen få utökat utrymme att bestämma själva hur de vill leva.

Boråstidningen skrev i torsdags en halvsida om nomineringsmötet, och om min personvalskampanj. (finns inte på internet). Rubrik: Tar sikte på riksdagen. Jag fick bla säga: ”Många kristdemokrater är för snälla och antar rollen som samarbetsingenjör. Jag vågar sticka ut  hakan och även säga sådant som inte är politiskt korrekt”, och ”Den som lindar in sitt budskap av rädsla för att väcka anstöt, när inte ens de 20 procent som tycker likadant. ” Vidare lyfte artikeln fram att jag är emot kvotering av föräldraförsäkringen och homoäktenskap i kyrkan, samt att jag  kommer driva frågan om ett stärkt försvar, som avskräcker eventuella invasionsplaner från främmande makt.

Artikeln redogjorde också lite för hur jag tänker driva min kampanj: genom att bilda en stödjande kommitté, samla in pengar till trycksaker, delta i debatter, möten på torg och i olika föreningar.

Boråstidningens politiske redaktör, Katrina Larsson, skrev på ledarplats några notiser där hon lyfte den viktiga frågan om vem som kommer att vinna folkets röster för Kristdemokraterna i riksdagsvalet, och redogjorde kort för lottens roll, och konstaterade att sittande riksdagsmän brukar kunna räkna med  ett starkare stöd.

Vidare konstaterar hon att jag  stärkt av stödet kommer driva en personvalskampanj, att den orädde Hermansson inte dragit sig för att kritisera partiledningen för att driva partiet i en allmänborgerlig riktning och bl a gett tummen ner för partiets beslut att ge utländska kvinnor möjlighet att få abort i Sverige.

Och i veckan ringde Radio 7Härad och bjöd in mig till debatt nu i morgon då Måndagsklubben skall debattera kvotering av bolagsstyrelser mm.

En bra början på min personvalskampanj!

Nomineringsstämmodrama: lotten avgjorde förstaplatsen till riksdagen!

Igår var det nomineringsstämma för Västra Götaland södra, eller Älsvborgs södra som det hette förr.

Nomineringskommitténs förslag till riksdagslista var att nuvarande riksdagsman sedan 8 år, Else-Marie Lindgren skulle stå på första plats, och jag på andra plats. Nomineringskommitténs var inte enig, 5 av 6 ville ha Else-Marie L. som första namn, och en, Jörgen Olsson från Mark, ville ha mig som första namn.

Efter lite debatt fastställdes arbetsordningen. Talartiden ändrades från föreslagna 5 minuter till 3, man var rädd för att vi skulle sitta till midnatt. Det var en oberättigad farhåga, vi blev klara före 20.00, dvs hela stämman tog inte mer än en och en halv timme.

Fastställande av regionlistan var odramatisk. Inga andra yrkanden än nomineringskommitténs förslag.

Sedan blev det riksdagslistans tur.  Rune Imberg, från Mark, yrkade att jag skulle stå som första namn.  En annan pesron från Mark yrkade att Else-Marie L. skulle stå som första namn, samt pläderade för henne.

Därefter pläderade Jörgen Olsson för mig genom att tala om partiets nedgång från 12% 1998, till dagens noteringar strax över 4-5 %. Han lyfta fram behovet att en politisk förnyelse, och att jag varit en av de som under de senare åren talat för detta, samt att det nu börjat märkas tecken på en förändring från partiledningen. ”Det behövs nytt blod, nya krafter, nya kvastar behöver sopa banan”. Han lyfte fram min förmåga att få bra kontakt med journalister, vilket leder till att jag blir flitigt citerad, och kontaktad av både tidningar och radio 7härad i olika frågor. Han lyfte fram att jag haft en stor påverkan på politiken i Mark, inte minst som vice ordförande i Barn- och Ungdoms nämnden.

Därefter följde om vartannat tre olika personers pläderingar för Else-Marie L, och nya inlägg av Jörgen Olsson (eftersom tiden kortats till 3 minuter), samt ett av Rune Imberg.

Sammantaget kändes det som en tydlig trend för Else-Marie L. Enbart två personer från Mark pläderade för mig.

Eftersom jag inte tidigare talat med ombud och känt av vilket stöd jag eller Else-Marie L har så var jag oviss vad gäller utgången. Omröstningen blev sluten.

Sittande ordförande, Bennie Strandberg, gissade (hörde jag sen) på 30 för Else-Marie och 5 för mig (dvs enbart Mark-röster). Vår ombudsman, Bo Erlandsson, trodde på 25 – 10.

När resultatet kungjordes: 17 – 17, och en avstår, gick luften ur lokalen. Det blev ett vakuum!

Ingen har varit med om något liknande. Det rådde en viss villrådighet.  Sittande ordförande ringde något samtal, kollade i stadgarna: Lotten skall avgöra!

Och lotten avgjorde: Else-Marie Lindgren på första plats. Eftersom inga andra yrkanden lagts, låg nomineringskommitténs förslag fast: jag på andra plats.

Är jag besviken? Ja, lite, det hade varit skönt att få vara partiets officiella kandidat.

Men jag är inte besviken i betydelsen nedslagen! Tvärtom, det känns som en moralisk seger.

Jag kan frimodigt säga att jag har lika stort stöd som henne av partiets stämmoombud!

Förtroendet för mig är lika stort som för den sittande riksdagsledamoten.

Det känns bra inför mötet med väljarna! Och det är trots allt viktigast att få väljarnas stöd.

Jag vet att jag är duktig att få genomslag i media, jag vet att jag är en duktig kampanjarbetare, jag är ihärdig, uthållig, jobbar hårt. (Senast under EU-valrörelsen lade jag ned 15 heldagar, plus spridda timmar. Det tror jag är mer än någon annan i distriktet!).

Jag vet att i de valrörelser där jag deltagit tidigare så har resultatet för KD i de kommunerna (Knivsta, Mark) varit bättre än kringliggande kommuner, och vi har inte följt med den nedåtgående trenden lika mycket, och i något fall så gick vi framåt trots att valvinden var nedåt.

Jag är också helt övertygad om att Kristdemokraternas kärnväljare i Västra Götaland södra vill ha en ideologiskt medveten, tydlig politiker i riksdagen. Någon som vågar sticka ut hakan, säga det som många känner, men kanske inte vågar säga. Någon som vill driva kristdemokratiska frågor som inte är politiskt korrekta, som går emot media och majoriteten, men som är baserat på vårt principprogram, och våra grundläggande värderingar.

Nu kommer jag behöva all hjälp och stöd från er alla som vill och kan stötta mig.

Jag kommer sätta upp en hemsida, en facebook-sida, ett nyhetsbrev för att informera er och alla presumtiva väljare, så att ni kan följa min valkampanj fram till valet i september!

PS.

Tillägg: Radio 7härad upptäckte via Facebook vad som  hänt, och intervjuade mig och Else-Marie. Lyssna här.

Eftersom Else-Marie offentligt bedömt min politik vill jag replikera att jag inte driver en konfessionell politik, jag skiljer på tro och politik. Jag använder inte Bibeln och gamla texter som grund för politiska förslag, och tycker inte att svenska statsministrar skall avsluta sina tal med ”Gud välsigne Sverige!”.

Däremot är min kristna tro, och  mina värderingar drivkraften för mitt politiska engagemang. Värderingarna är de judeo-kristna värden som västerlandets kultur bygger på, och som det kristdemokratiska partiet baserar sitt principprogram på. Utifrån dessa värderingar analyserar partiet (och jag) samhällsproblemen, och försöker  hitta lösningar att applicera. Det är inte att föra en konfessionell politik. Jag kommer skriver mer om detta. Det är viktigt att klargöra både för folk inom partiet som blandar ihop saker och ting, och än mer för media och väljare som också kan ha svårt att förstå.

Jag avstår från att recensera Else-Maries politik, och kommer fortsättningsvis att fokusera på att presentera den politiska linje och de frågor som jag vill driva.