Pedofili i ett nötskal

Citat från http://www.pedofil.se/:

”Barn är fyllda av en idealistisk tilltro till livet och de är redo att älska utan gränser och förbehåll, de ser världen utan alla de normativa filter som vi vuxna har och de är fyllda med inneboende nyfikenhet på livet. Deras kroppar speglar deras sinnen, barns estetiska skönhet utstrålar femininnitet, deras hy är utan motsvarighet; deras figur är slank och saknar de reproduktionsformer som vuxna kvinnor har. De innehar en estetisk renhet vilken kan jämföras med vår bild av änglar, barn är estetiskt sett de närmaste gudomliga varelser som vi har. Ängellika till utseendet men hedonistiska i sin natur, barn ser njutning som ett ändamål i sig själv och om de vore fria så skulle de uttrycka sin sexualitet på det sättet som naturen ämnade.”

”Det är naturligt för barn och vuxna att röra varandra, kramas, pussas och att smeka varandra, det stärker bandet mellan dem och tar relationen till en helt ny nivå. Sexuell njutning, mental tillfredställelse, orgasm, vänskap och kärlek är komponenter vilka alla bidrar till meningsfulla relationer mellan barn och vuxna. Det finns inget fel i att två älskande personer möts och njuter av varandras sinnen och kroppas, det finns inget fel i att två individer smeker varandra och viskar ömma ord, det finns inget fel i att ett barn och en vuxen utforskar de lustar som vi alla är fyllda med.”

”Så länge som samhället insisterar på att förtrycka sexuella minoriteter måste man som pedofil följa sin egen etik och moral och se bortom de intvingande normer som håller oss tillbaka från lusten och den poetiska kärleken”

Den sist paragrafen, i kombination med det jag citerat i tidigare inlägget, uppfattar jag som en uppmaning eller anstiftan till brottsliga handlingar. Men jag är inte jurist. Jag skall be någon jurist kolla det.

Övriga kommentarer överflödiga…

Skriv på lista mot pedofili-site

Gå till denna sida och skriv på mot en svensk pedofili-site. Tack Mikael Åhman för tipset om detta.

Du kan läsa om Tabitha som skapat sidan för namninsamling på http://www.fridfulltbarn.blogspot.com/

Besök också sidan. http://www.pedofil.se/, och öppna ögonen.

Vad betyder följande:

”Det finns inte längre en anledning att betrakta varken lagar eller normer som moraliskt auktoritära.”

”Hemsidan uppmanar inte till brott i någon form och rekomenderar att lagarna följs. Även om lagarna inte längre har någon moralisk auktoritet så har de en stark våldsmakt bakom sig.”

Det betyder att de menar att lagen inte definierar att något i sig är fel, men man riskerar att få stå för konsekvenserna om rättsapparaten upptäcker en. Dvs för det egna samvetet är det inte fel att göra det de förespråkar. Det blir bara fel i offentlig, straffrättslig mening, i och med att de upptäcks och får ett straff.

Man ”rekommenderar” att lagarna följs…

Tänk om vi byggde ett samhälle på den rättssynen!*

* Denna rättsyn kallas för rättspositivism som menar att lagen i sig inte bygger på någon universell moral (rätt/fel). Den form av rättspositivism som Axel Hägerström (Uppsalaprofessor) stod för och som påverkat många i Sverige, kallas rättsrealism, och bygger i sin tur på värdenihilism, dvs det finns inga sanna värden, inget rätt eller fel, t.ex är människovärdet bara en konstruktion som vi bestämt oss för för att vi tycker att det är bra.

Rättspositivismens motsats är naturrätten, som har sin grund i romersk rätt, och är en grundläggande del av kristdemokratiska ideologin, personalismen. Naturrätten menar att rätt existerar naturligt och är objektivt sann, samt att rätten gäller allmänt. Naturrätten är idéhistoriskt grunden för vår syn på demokrati.

Sexualitet utan normer

I dagens sexualiserade samhälle har sexuliteten kopplats bort från normer och värderingar.

Sex är något fritt – att ha när man vill, och med vem man vill.

Detta är något nytt i människans historia – och farligt.

En sexualitet utan normer innebär att människovärdet degraderas – människan blir ett objekt. ”Sex är till för mig, jag använder vem jag vill”.

I ett sådant samhälle lär sig människor – oftast män – att det är Ok att ta för sig. Det leder till att spärrarna släpper och gör det lättare att i en viss situation kränka genom våldtäkt eller utnyttjande.

Det måste finnas gränser – det gäller i alla områden i livet. Det måste finnas normer som talar om var gränserna går.

Ett samhälle utan normer och värderingar, som enbart grundar sig på vad majoriteten, eller vad media, eller makten vill, leder till ett samhälle där människovärdet degraderas och kränks.

Ett sådan samhälle vill inte jag ha.