Artiklar om Kristdemokraterna i Mark #val2010

Det händer så mycket nu, valrörelsen är uppe i högst varv.

Igår var jag med på tre debatter och satt upp affischer i delar av Mark.

Flera intervjuer har också skett senaste veckan. Boråstidningen intevjuade mig i egenskap av förstanamn på kommunlistan. Artikeln hittar ni här.

Meningen om att det inte är omöjligt att ha som vision att bli största allianspartiet betyder alltså inte att vi skall bli det detta val,  som någon ville misstolka det, utan att vi kan bli det på sikt. Mark är en småföretagarbygd, med landsbygd och mycket jordbruk och skogsbruk, precis som kommunerna Gnosjö, Markaryd mfl kommuner där Kristdemokrater är kommunalstyrelsens ordförande. Vår politik gynnar företagande, och det skapar resurser för välfärden!

Hallands nyheter skrev en artikel om partiets valprogram 2010. Läs den här.

Boråstidningen skrev också en artikel om Alliansen i Mark och vad vi vill gör under den kommande mandatperioden, där jag citeras.

Företagarna har gjort en undersökning av vilka riksdagskandidater som är mest företagsvänliga. I distriktet VG Södra fick jag och två andra krisdemokrater högsta poäng (5) och kom högst upp på listan! (med en FP och en M).

Hela kandidatguiden hittar du här.

Mina svar hittar du om du klickar på mitt namn (och en förenklad variant här).

Avknoppning av kommunala skolor

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) konstaterar i en utredning att det inte finns några lagliga hinder för att knoppa av en kommunal skola och göra det till en friskola.

Däremot sägs att en kommun bör lägga fast riktlinjer eller en policy för hur det skall gå till, om man är intresserad av att tillåta detta.

I den förestående omstruktureringsutredning  som vi kommer göra i Marks kommun bör ett resonemang om detta tas upp, som underlag för ett eventuellt beslut om policy i Kommunfullmäktige.

Hela utredning kan du hämta här.