Fullständig seger – Kommunfullmäktige i Mark beslutar om vårdnadsbidrag

Kommer precis från Kommunfullmäktiges möte som började igår, men slutade efter midnatt.

MarkAlliansen fick igenom alla de punkter som vi fick igenom i Kommunstyrelsen. Det blev votering i ett antal frågor och Markbygdspartiet valde sida: de stödde oss.

De stora debatterna handlade om vårdnadsbidraget, konkurrensutsättningen av fler kommunala verksamheter, samt möjligheten för Marks Bostad AB att sälja delar av fastighetsbeståndet.

S+v var upprörda, ja, kanske man kan säga förtvivlade, och tonläget från deras håll blev ömsom propagandistiskt, och omsöm löjeväckande.

En stor debatt blev det också om vänsterns förslag att föra in ett uppdrag till KS att ge alla kommunalt anställda rätt till heltid. Förslaget från KS som låg på bordet (och som vi i MarkAlliansen stödde) var att alla anställda skall ha rätt till anställningsavtal med inviduella lösningar. Vi är inte emot heltid, men ser att fokus skall vara på att lösningarna skall vara flexibla ur den anställdes perspektiv som hjälp att lösa ”livspusslet” i nutid och över tiden (yngre, föräldrageneration, äldre) med möjlighet att variera anställningstiden beroende på vilken fas i livet man finns.

Jag pläderade för att vi i KS under 2008 skulle arbeta med frågan om rätt till en fast anställning, rätt till heltid och deltid genom att bearbeta arbetsgivarpolicyn. Som förebild lyfte jag fram Markaryds kommun och dess kommunstyrelseordförande, Bengt Gerdmundsson, som införde en sådan arbetsgivarpolicy redan 1999, och som inte ökat heltiderna mer än 1-2%, men som gett de anställda mycket större trygghet och flexibilitet och gjort dem mer nöjda.

Det var extra roligt att jag gjorde detta eftersom Pelle Pellby strax därefter visade en webb-film från SKL:S hemsida, där Bengt Gerdmundsson berättade om deras lösning.

Detta blev också det kompromissförslag som vänstern till slut, efter ajournering och diskussioner mellan gruppledarna, lade. Detta kom som ett uppdrag till KS utanför MORP:en, och i MORP:en står det fortfarande att alla anställda skall ha rätt till anställningsavtal med individuella lösningar, så det är utgångspunkten.

Mer om debatten, framförallt om vårdnadsbidraget, i senare inlägg.Det måste vara bittert för vänsterpartierna att sitta i ledningen och för Pelle Pellby (s) som kommunalråd att vara med om detta totala nederlag.

Vårdnadsbidraget

I tisdags kväll på Kommunfullmäktige fick jag svar på min interpellation om vårdnadsbidraget i Marks kommun.

Bakgrunden är att vi den 28:e november 2006 när vi tog beslut om MORP:en (Mål- och Resultatplanen) för 2007-2010 hade en stor diskussion om vårnadsbidraget, valfrihet för föräldrarna att välja modell för vårdnad av sina barn och valfrihet över huvud taget. Jag hade nämligen yrkat att vi till Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) skulle lägga till ett uppdrag, med direktiv att ”stödja andra former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram” som en förberedelse för den dag då regeringen lägger propositionen om kommunalt vårdnadsbidrag.

Jag blev mycket förvånad när jag på SVT:s hemsida, vid deras redovisning av vilka kommuner som ämnade införa vårdnadsbidraget, läste att att Marks kommun inte ämnade göra det. Jag och BUN har uppfattat diskussionen och beslutet i KF som en förberedelse att införa vårdnadsbidraget. Jag tog reda på via SVT att det var Pelle Pellby som svarat.

Jag ställde därför en interpellationsfråga till Pelle Pellby:

1. Hur förklarar du ditt svar med hänsyn till KF:s beslut den 28:e november 2006 att ge BUN uppdraget enligt ovan?

2. Anser du att en kommunstyrelseordförande på frågor om kommunens avsikter får gå emot KF-beslut, efter eget gottfinnande?

3. Vilka övriga kommentarer lämnades i kommunens svar i enkäten?

Pelles svar var tunt. Han unviker frågan, och slingrar sig genom att svara:

1. Det finns idag inga nationella beslut som ger Marks kommun eller någon anna kommun ens formella möjligheter att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Det innebär också att KF i Mark överhuvudtaget inte behandlat frågan om kommunalt vårdnadsbidrag än mindre fattat beslut om det. Däremot har KF get BUN i uppdrag att ”nämnden skall stödja alternativa former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram”. Det uppdraget fullföljer nämnden bla genom att ge ekonomiskt stöd till barnomsorg som tex föräldrakooperativet Bybarna i Ubbhult, personalkooperativet Ur och Skur och till den förskola som Missionskyrkan i Kinna bedriver. Stödet ges självklart inom lagens ram.

På tredje frågan säger han: 3. Det lämnades inga andra kommentarer i enkäten.

Min motfråg i KF blev: Varför var det då så kontroversiellt det beslut vi tog i KF? Varför var ni så emot mitt yrkande som slutligen vann majoritet: att stödja alternativa former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram? Om vi redan gör det och gjort det i många år. Eller var det så att det var mot de fria förskolorna ni argumenterade? Då blir jag än mer bekymrad om var vi skall hamna i denna kommun som styrs av vänsterpartierna.

På detta fick jag inget svar. Han upprepade bara sitt svar att det inte finns något kommunalt vårdnadsbidrag enligt hans punkt 2 ovan.

Dessutom kunde jag upplysa fullmäktige att Pelle visst lämnat en kommentar i enkäten, han hade skrivit att vårdnadsbidraget är en omodern lösning av barnomsorgsfrågan. Detta speglar deras syn: vårdnaden och fostran av barnet skall skötas av utbildade barnpedagoger, och inte av föräldrarna.

Vi behöver kämpa mer om detta i Mark. Jag kommer att följa frågan här på bloggen, och skärskåda socialdemokraternas ideologi vad gäller vård och fostran av barn. Deras politik bygger nämligen på den socialpolitik som Alva Myrdal lanserade i böckerna Kris i befolkningsfrågan (1934) och Stadsbarna (1938). Det kom också en SOU (Statens Offentliga Utredningar) 1938 som jag kommer att redovisa.

Det blir ingen rolig läsning för våra politiska motståndare…

Som en början på denna skärskådning följer här några intressant länkar:

Elise Claesson, fd facklig jämställdhetsexpert, välkomnar Ulrika Messing till hemmafruklubben i Aftonbladet.

Sifo redovisar högt stöd för stöd till de som vill vara hemma och själv ta hand om sina barn.

Föreningen Barnens rätt till föräldrarnas tid kämpar för att få vårdnadsbidraget och redovisar för debatten och kampanj, bla föräldraupproret.

Föreningen Hemmaföräldrar är en nättidning för de föräldrar som är för valfrihet och som vill se ett brett utbud av barnomsorgsalternativ.

Föräldraupprorets hemsida hittar du här. Slutligen HARO, den kanske mest kända av de organisationer som kämpar för föräldrarnas rätt.

Som avslutning kan ni läsa NWT:s ledare, den är insiktsfull och pekar på hur det jäser ute i landet över att det inte händer någonting.