Valkampanjen

Årets valrörelse börjar ta fart, aktiviteterna ökar dag för dag.

I morgon affischerar vi i Mark, med text-affischer, och med Göran Hägglund. Nästa vecka sätter vi upp våra kandidaters affischer: Lars-Inge Andersson (2:a på regionlistan för Västra Götaland Södra), Elise Arnell (2:a på kommunlistan i Mark) samt mina (2:a på riksdagslistan för VG Södra).

Rollups är beställda och är klara. Broschyrer är beställda och under tryckning.

Vi har analyserat vilka områden i Mark som vi har haft bäst röstetal i historiskt sett, och vilka områden som har störst potential, och där kommer vi dela ut material både manuellt i brevlådor och även via medieföretag.

Jag driver en personkampanj i distriktet för val till riksdagen. Det gjorde jag även 2010, då jag fick nästa 9 % kryss. Tyvärr förlorade partiet sitt utjämningsmandat. I landet fick partiet 5.6%, och det hade krävts att vi fick ca 6.5% (som vi fick 2006).

I årets val tror jag att vi har goda chanser att nå dit. Mer och mer kommer värdefrågor, och värderingar, i fokus. Allt det onda som händer i världen gör att fler börja tala om vilka värden som skall ligga till grund för politiken. Här tror jag att Kristdemokraterna som tydligt säg att det finns värden såsom Gott, Sant och Rätt, kan få mer gehör framöver.

Jag kommer affischera i flera kommuner, utöver Mark, och dela ut min personvalsfolder också. Men det är ett tungt arbete om man gör det själv, eller med få medhjälpare.

Ladda gärna ner min personvalsbroschyr, skriv ut och dela ut i grannskapet, och ge till vänner och bekanta. Du kan skriva ut den på en färglaserskrivare.

Kränkning som konstnärlig metod

Elisabeth Ohlsson Wallin ställer ut på Rydahls Museum.

EOW är känd som konstnär och provokatör.

Gör man en djupare analys av hennes bilder visar det sig att det snarare är provokation i form av kränkning det handlar om. Hon har valt kränkning som konstnärlig metod.

EOW lever av reaktionerna som hennes bilder skapar, det är alla upprörda, sårade känslor som är hennes livsluft.

Konsten har en viktig plats i samhället, i debatten, både offentligt och i det privata. Man kan ifrågasätta EOW:s metod på rent konstkritiska grunder. Måste konst vara provokativ för att vara konst. Uppenbarligen inte: den största delen konst genom tiderna har inte varit provokativ.

Konstens uppgift är väl flerfaldig: både att ge njutning för sinnena, men också att beröra, utmana oss, göra oss intresserade av något utanför oss själva; Ja, till och med uppröra oss när vi ser något som är orättfärdigt.  (Gå och se Les Miserables!)

Och visst kan konsten också vara profetisk, verkligt provokativ i dess ursprungliga betydelse, dvs vända sig mot de som har makten: appellera, vädja och väcka dem till besinning över någon orättvisa i samhället.

Nu är det inte så EOW gör; hon ställer sig tvärtom på medieelitens och den politiska korrekthetens sida, och väljer att kränka marginaliserade grupper i samhället: troende kristna, judar och muslimer, eller kungahuset för att få upprördhetens och debattens vågor att svalla.

Vad driver henne: är det omsorgen om samhällets gemensamma bästa, eller?

I Marks kommun satsar vi mycket pengar och tid på att arbeta med vår attityd och förhållningssätt, och vår värdegrund, våra etiska värden och normer. Vi lovar att respektera alla människor och deras integritet, vi lovar att inte kränka någon.

Därför känns det märkligt att kommunen här, genom dess museum, gör motsatsen: vi medverkar till att medvetet kränka vissa grupper av våra medborgare.

Är EOW:s verk då konst?

I BT:s recension i helgen över EOW:s utställning säger Rolf Haglund: ”Som foton är de affekterat uppblåsta, som konst mest banaliteter” och hennes konst är utåtvänd  ”i en vrångbild av yttrandefrihet”.

Professorn i konstvetenskap i Göteborgs Universitet, Lena Johannesson gör i SvD (2012-12.28) en kritisk analys över den nutida konst-synen att konstnärer ”själv blivit den som väljer vad som ska utnämnas till konst”. Med andemeningen: allt är inte konst bara för att konstnären tror det själv!

Enligt min uppfattning är hennes verk som bäst ”kitsch art”; och då av ett slag som inte tilltalar mig.

Man kan fundera på hur reaktionerna i Mark kommer att vara, för min egen del framför jag nu denna konstkritiska analys, för övrigt vänder jag andra kinden till,

Per-Olof Hermansson

Gruppledare Kristdemokraterna

[Publicerad som insändare i Borås Tidning, 2013-03-19, och Markbladet, 2013-03-21]

IOGT-NTO bekräftar åsiktsförtryck

I ett uttalande i DN igår bekräftar Anna Carlstedt, IOGT-NTO:s vice ordförande, att Åke Green uteslöts på grund av sina åsikter.

Hon säger ”-Vi hade ett samtal med Green innan vi bestämde oss. Han gjorde då klart för oss att han kommer att fortsätta tycka som han tidigare gjort. Det är ingenting som vi kan stå bakom. Därför tvingades vi ta detta beslut. ”

Lägg märk till orden ”han kommer att fortsätta tycka som han tidigare gjort” och slutsatsen, ”Därför tvingades vi ta detta beslut”.

Helt oförblommerat kommer sanningen fram.

Annars brukar IOGT-NTO:s försvarare säga att han får ha den åsikten, men han får inte uttrycka den.

Hon säger också att IOGT-NTO ”håller yttrandefriheten högt”. Och lägger till:  ”Men att hela tiden kränka homosexuella och förse media med uttalanden blev för mycket för oss”.

”hela tiden”…? Stämmer det. Är det sanningen, att Åke Green, hela tiden, dvs ständigt, kränker homosexuella och förser media med uttalanden?

Min följdfråga är hur det kommer sig att det att han uteslöts först efter tre år. För inte är det väl så att Åke Green fortsatt att förse media med uttalanden de senaste åren? Inte vad jag hört och sett i alla fall.  Någon som vet kan väl upplysa mig med källhänvisning, Tack!

Följetången IOGT-NTO

IOGT-NTO:s uteslutning av Åke Green, och debatten kring detta beslut, har blivit en följetång.

Ca 1.000 personer har utträtt som medlemmar på  kort tid. Fler är på väg ut.

Distriktsordförande har kallats till möte, där förbundsstyrelsen vill förklara sitt beslut. Några distrikt kräver en extra-ordinarie kongress. Sten-Gunnar Hedin, kräver att beslutet tas tillbaka, eller att styrelsen avgår.

IOGT-NTO:s egen förbundsjurist motsatte sig styrelsens beslut, och sade att det inte finns någon saklig grund för beslutet.

Debatten förs intensivt på IOGT-NTO:s interna intranät: ”Jag önskar att vi slapp Åke Greenar i resten av samhället också”, skriver Elin Lundgren, socialdemokratisk politiker och ordförande för IOGT-NTO i Gävle. Vad menar hon?

Någon slags ”rensningsaktion” på gång?

IOGT-NTO tvingas återigen att förklara sitt beslut.  De går igenom sin värdegrund, och de grundsatser som deras ideologi står på, och det låter nästan som en kristdemokratisk proklamation.

MEN, inget av det de säger ger fog för ett beslut att utesluta en person för uttalanden som personen gjort i kraft av sin grundlagsfästa åsikts- och yttrandefrihet, och till råga på allt, uttalanden som gjordes för ett antal år sedan.

Det blir intressant att följa fortsättningen, och få höra förklaringen till den egentliga bakgrunden till beslutet.

Är det  bara ett sammanträffande att IOGT-NTO ungefär samtidigt går ut med sitt kongressbeslut att det är förbjudet att sjunga psalmer eller religiösa sånger på sina möten?

Jag vågar slå vad om ett det finns ett antal ”gravade hundar”. De kommer fram så småningom.

På tal om yttrandefriheten

Ytterligare belägg för att yttrandefriheten är en av våra grundläggande rättigheter, och att det inte är samma sak som åsiktsfriheten, är JO:s beslut i fallet med prästen i Kållered som avstängdes från skolan efter att ha skrivit under ett upprop mot kyrklig välsignelse av homosexuella par.

”I sitt beslut hänvisar JO till den yttrande- och åsiktsfrihet som finns fastlagd i grundlagen. Det skydd som grundlagen ger innebär enligt JO att myndigheter och skolor inte får ingripa mot en enskild för att denne har använt sin rätt att yttra sig eller uttrycka sina åsikter.”

”Grundlagen är överordnad annan lag och rektorns agerande är en kränkning av skolprästens yttrandefrihet, konstaterar JO. ” (ur KT:s artikel)

Hela artikeln hittar ni på Kyrkans tidning.

IOGT-NTO

IOGT-NTO har uteslutit Åke Green (Svd Dagen och Världen Idag). De förklarar sig med att han utesluts för att han ”återkommande och nedsättande uttalat sig om gruppen homosexuella”

Grunden, säger de, är att ”IOGT-NTO-rörelsen hävdar, att solidaritet och känsla av gemensamt medmänskligt ansvar hos den enskilde till fullo kan utvecklas endast i ett fritt samhälle, byggt på principen om alla människors lika rätt och värde

Det är märkligt att han utesluts när Högsta domstolen friade honom. Har han inte rätt till sin åsikt? (Att en homosexuell livstil är destruktivt för samhället). Alla som läst hans predikan vet att han aldrig sade det som brukar citeras ”homosexuella är en cancersvulst på samhällskroppen”. Att bli utesluten pga av vad folk tror att man sagt är inte värdigt en organisation som säger sig stå för ett ”fritt samhälle”.

PrästErik, Metanoia och Dag Sandahl är några som skrivit intressanta vinklingar om detta.

Jag har redan hört att många som idag är medlemmar i IOGT-NTO begärt eller tänker begära sitt utträde.

Det gör de rätt i.

[Dagen rapporterar om utträden.]

————

Tillägg 20080204

Senaste nytt:

Livets ord portar IOGT-NTO från deras konferenser. Livets ords pastor har skrivit ett brev till IOGT-NTO med anledning av deras beslut att utesluta Åke Green. Läs mer på Expressen.