Dagen efter – och Centerns reaktion

I tisdags, dagen efter träffen mellan MarkAlliansen och Markbygdspartiet exploderade media med nyheten.

Tyvärr enligt min bedömning med alltför starka rubriker och för tvärsäkra slutsatser.

Det vi sagt var att vi var överens om att vår avsikt vara att bilda en utökad MarkAllians, inkluderande MbP.

Tidningar och Radio Sjuhärad skrev om detta som att det redan var ett faktum, och att maktskifte nu var bestämt.

Jag blev besviken.

Men lika besviken blev jag när jag hörde och läste om Centerns reaktion. Någon eller delar av styrelsen skickade idag ett presmeddande där de mycket kraftigt markerade tveksamhet till samarbete med MbP.

Jag beklagar att detta gjorts till en medie-sak. Jag hade hellre sett att vi fört diskussionen internt.

Dessutom har den som formulerade pressmeddelandet ett grovt fel på en punkt. Det står: ”Kommunallagen ger inga möjligheter för nya majoriteter att med våld flytta undan en sittande ledning.” Detta är fel. I kommunallagen 4 Kap §10a står det tydligt att ”Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd, 1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige”

Det är solklart. Det som inte är solklart är om detta kan appliceras på vår situation i Mark. Vi har ju inte majoritet, utan en minoritet som styr.

Om denna sak finns mer att säga, men jag tar inte upp det i detta inlägg. Eventuellt återkommer jag om det åter blir aktuellt att fundera på vad lagen säger. I dagsläget när allt gått i stå är det inte relevant.

Centerns pressmeddelande i sin helhet:

Den turbulenta situationen som råder i Markpolitiken för närvarande är förödande. Naturligtvis skulle det vara bra om vi kunde få en ny och klar majoritet i ledningen, men samtidigt är det uppenbart att ny ledning i Mark bygger på en överenskommelse med Markbygdspartiet, ett parti som vi inte har de bästa erfarenheter av. Dessutom skakas ju partiet av inre stridigheter och avhopp. Att i ett sådant läge välkomna ett samarbete med Markbygdspartiet är mycket tveksamt.

Den hittills framförda informationen i media har gett en alldeles felaktig bild av hur de formella turerna kan hanteras. Socialdemokraterna och vänsterpartiet, som i nuläget styr kommunen i minoritet, äger i princip frågan om, och i så fall när de vill avgå. Kommunallagen ger inga möjligheter för nya majoriteter att med våld flytta undan en sittande ledning.

Däremot finns det naturligtvis anledning att reflektera över hur länge vänsterblocket är beredda att styra Marks Kommun i minoritet, med de svårigheter som det medför.

För oss i Centerpartiet är det viktigare att alliansgruppen i nuläget arbetar med att vara beredda på ett övertagande om och när den nuvarande ledningen stiger åt sidan, och inte som nu sker basunera ut att det är bara är formaliteter som återstår för ett maktskifte.

Marks Kommun mår inte bra av turbulens. Att i stället lugnt och sansat och i dialog med övriga partier, finna lösningar som både på kort och lång sikt ger en stabilitet åt kommunen är Centerpartiets strävan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *