Äktenskapet

Det var ett tag sedan jag skrev. Det har varit jul och nyårshelger, men för egen del även influensa och magsjuka, som kommit i vägen. Nu tar vi nya tag i politiken i Mark, och i Sverige.

I dagarna har tiden gått ut för inlämning av remissvar på äktenskapsutredningen.

Jag ämnar kommentera frågan framöver. Det är en viktig fråga, inte bara för de homosexuella och deras lobbyingorganisationer, utan även för oss som räknar oss som kristdemokrater, eller de som räknar sig som till de socialkonservativa eller värdekonservativa.

Jag är glad att Kristdemokraterna ställt upp tydligt i frågan i de TV och radio-intervjuer som vari i frågan. Lyssna till Alf Svenssson på SVT.

Äktenskapet är en gammal och utbredd institution. Vad äktenskapet är låter sig inte bestämmas i en lagändring. Ordet äktenskap står för den juridiskt bindande relationen mellan en man och en kvinna, för att garantera familjens och släktens fortbestånd socialt, ekonomiskt, kulturellt, andligt mm.

Att ändra ordet äktenskap till att betyda även relationer mellan par av samma kön är att omdefiniera ordet. Det är ett slags nyspråk, man ändrar innebörden i ett ord.

Etymologiskt kommer ‘äktenskap’ från fornsvenskan och urgermaniskan (aektaskap, aektenskap, ml-tyskan: echteshap) där det hör i hop med begreppet ‘äkta’ i betydelsen ‘laglig’, ‘legitim’. Vad som åsyftades var att relationen var en legitim relation, med tanke på de barn som föddes ur relationen. Var det inte en legitim relation sades barnen vara ”oäkta”.

Se Etymologisk ordbok

Äktenskapet var alltifrån forntiden en överenskommelse, ett kontrakt, mellan man och kvinna och deras släkten specifikt med syfte att släkten skulle överleva och fortbestå. Barnperspektivet var ett av de viktiga perspektiven.

Idag vill alltfler göra gällande att det är staten som bestämmer innehållet, eller definitionen av vad äktenskap är. Jag tycker att det är lika barockt som när Nazisterna definierade att den ariska rasen var förnämast, de andra raserna var underlägsna, men den judiska var inte per definition del av människorasen. Där har vi politiskt korrekthetens metod att definiera något som inte låter sig definieras av något eller någon, utan som i sig själv är! Vi är människor, vi definieras inte vara människor eller inte. Samma med äktenskapet. Det är, det definieras inte av någon eller något.

Det är också märkligt att de homosexuella nu längtar efter ‘äktenskapet’ när de ju har ‘partnerskapet’ som ju är samma sak rent juridiskt. De har samma rättigheter och skyldigheter där.

Och intressant nog är det efter 10 år med partnerskapslagen bara några tusen (drygt 2 tusen när jag kollade förra året) som registrerat sig som partners.

Att ändra begreppet äktenskap för dessa några tusen personers skull, och bortse från barnperspektivet, är minst sagt anmärkningsvärt.

Barnperspektivet är nu inte intressant. I andra sammanhang så är det väldigt viktigt. Var finns logiken i detta?

Det är också märkligt att man vill omdefiniera en av parametrarna i ‘äktenskapet’ som det är definierat i svensk lag (och i de flesta andra länder och kulturer nu och i historien). De vill ta bort könet som en parameter.

Men de andra parametrarna då? Åldern (man måste vara 18 år), släktskap (man får inte vara syskon, halvsyskon, släkt i uppåt eller nedgående led), antalet parter (man får bara var två).

Varför bara lyfta ut en parameter? Varför får man inte gifta sig med sin syster om det är äkta kärlek (jag argumenterar med motståndarens argument)? Varför får man inte vara gift med flera andra på en gång, 3 kvinnor och 2 män?

Varför är det acceptabelt att nu förändra just könet som en parameter: Jo, det är poltiskt korrekt.

Det andra är (ännu??) inte politiskt korrekt.

Detta är för mig ett av de starkaste argumenten mot ett könsneutralt äktenskap: Man vill förändra en uråldrig instituation bara för att något är politiskt korrekt, men väljer att inte ändra andra parametrar för de är inte politiskt korrekta.

Att något är politiskt korrekt betyder inte att det kommer att bli bestående. Attityder ändras med tidens gång. Tänk så mycket som varit politiskt korrekt i olika samhällen tidigare århundranden, men som vi idag ser på med förundran och bestörtning. Det kan gäller allt från behandlingen av psykiskt utvecklingsstörda (tex. steriliseringarna i Sverige), det kan gäller synen på främlingar och människor av andra raser t.ex under romartiden, eller i nazi-tyskland, det kan gälla synen på oliktänkande i Sovjetryssland.

Om något är ‘politiskt korrekt’ så bör man se upp och tänka igenom sakfrågan utan hänsyn till hur vinden blåser. Risken är stor att det politiskt korrekt inte är lika accepterat i kommande generationer.

Det är något att tänka på även vad gäller synen på äktenskapet idag.

5 reaktion på “Äktenskapet

 1. Du säger att äktenskap är till för att skaffa ”äkta” barn. Jag och min man hade två barn var när vi träffades, vi tänker inte skaffa några gemensamma barn. Tycker du att det är fel att vi gifte oss?

 2. Pingback: Kverulant.se » Blog Archive » KD har både rätt och fel

 3. Anders: Det är du som har fel, ang. begreppet "oäkta barn". Begreppet kommer från fornsvenska "oäkta" i betydelsen "oäkta barn", och i sin tur härstammar det från Tyskan som jag skriver ovan. Efter 1420-25 (i Heliga Birgittas uppenbarelser) förekommer oftast utskrivet: "oäkta barn". Se Svensk Ordbok, Sv. Akademin, Stockholm 2009, s 2266.

  Ordet "äkta" finns både som verb och adjektiv. Adjektivet kommer från fornsvenska "'äkta" och betyder "av äkta, legitim börd" och kommer från lågtyskans "echte", "född inom äktenskapet; laglig". Se Svensk Ordbok, s 3.676

  Verbet har samma härstamning som ovan, och betyder "att göra legitim, gifta sig med". Om man äktade kvinnan så gjorde man relationen laglig, legitim. (Sid. 3.676).

  Om ett barn fötts utom äktenskapet så kunde man "äkta" barnet, genom att gifta sig med moderna, dvs göra relationen, och de ev. barnen legitima.

  Enligt historiker så kom begreppet "äkta barn" och äktenskap in i Sverige i samband med kristendomens införande. Se populär historia: " Det var faktiskt införandet av kristen tro i Norden som medförde bruket av begreppet ”oäkta barn”" Se Populär Historia, nr 2 1993, Sven Rosborn, Anna Larsdotter

  Läs också WIkipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Frillobarn och http://sv.wikipedia.org/wiki/O%C3%A4kta_barn. Man bör dock ta Wikipedia med en viss skepsis, eftersom vem som helst kan redigera där.

  Kan ett argument vara omoraliskt??

  Äktenskapets ändamål eller syfte är till för att bl a. (!) skydda barn och efterkommande. Om en institutions ändamål/syfte inte nås, så är därmed inte institutionen i sig förfelad. Den är fortfarande vad den är, med ett syfte som är ouppnått. Te.x är syftet för en Bil att man skall kunna åka från en punkt till en annan, men om motorn havererat så är det fortfarande en bil. Eller Syftet med ett politiskt parti är att uppnå vissa förändringar i samhället. Men om partiet aldrig blir invalt och syftet inte nått så är det fortfarande ett parti.

  DItt resonemang bygger på en logisk begreppsförvirring. Äktenskapets två kön är en s.k. "nödvändig betingelse", på latin conditio sine qua non. Men det är inte en s.k. "tillräcklig betingelse" (på latin causa causans), utan det krävs också att parterna är friska, unga och fertila.

  "Om en viss händelse eller faktor är både nödvändig och tillräcklig brukar den anses vara en orsak i rättsliga sammanhang. Problem uppstår när detta inte är fallet. Ofta menar doktrinen att fokus då bör vara på nödvändiga villkor, s k sine qua non-kausalitet. Kallas ibland felaktigt för ”logiskt kausalitet”. Se http://www.juridicum.su.se/user/masc/Seminarium2….

  Finns både nödvändiga och tillräckliga betingelser i äktenskapet kan det fastslås att äktenskapet orsakat barnets födelse.

  Med din resonemangslogik (sätt att resonera) skulle man kunna frånta en funktionsförhindrad människa sitt människovärde, vilket ju faktiskt också är vad totalitära stater brukar hamna i.

  Ett ändamål/syfte definieras av den nödvändiga betingelsen, t.ex att en bil har 4 hjul och motor, även om det inte är tillräckligt. Människovärdet bygger på den nödvändiga betingelsen att personen är en människa. Att du kräver av mig att resonera SOM OM det dessutom behövs vissa sk tillräckliga betingelser för ett ändamål är att göra ett katastrofalt tankefel. Det krävs inte av en person att de är friska, har två armar och två ben, har intellekt och tankeförmåga över en viss nivå för att de skall var människa, och ha fullt värde. Det som krävs är det nödvändiga: att de är en människa.

  På samma sätt krävs det inte av ett äktenskap att det är två friska, unga, fertila, däremot krävs det att de är två olika kön: den nödvändiga betingelsen måste vara uppfylld.

 4. Pingback: fortsättning… Om äktenskapet | Kristdemokrat i Mark

 5. Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt, dvs. de som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män.

  Så var det med det.

  I övrigt lyfter jag fram en utmärkt artikel i Sveriges Kyrkohistoria som visar vad som händer när kyrkan gör motstånd mot den värdsliga maktens beslut – med förödande resultat för framförallt barnen. Låt oss bedja och hoppas att man tar lärdom av historien.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *