Yttrandefrihet: att uttrycka sin åsikt – en rättighet

Med anledning av IOGT-NTO:s uteslutning av Åke Green och de många utträdena förs det många diskussioner på bloggar och forum på nätet.

På en blogg säger ”Teas mamma” att det är skillnad på åsikt och handling.

T.ex Åsikt: Det är för lite disciplin i dagens barnuppfostran. Handling: Barnaga. eller Åsikt: Abort är mord. Handling: Kasta ägg på kvinnoklinik.

Och det stämmer. Man kan inte på grund av en åsikt utföra en handling som i sig som inte är relevant eller som inte lagen tillåter.

Men hon har också andra exempel, t.ex Åsikt: Det är äckligt med folk som röker. Handling: Skriva insändare, sätta upp lappar på jobbet, etc.

Men detta leder till en fråga: Är det inte att nyttja sin YTTRANDE-frihet att få uttrycka sin åsikt. Dvs vissa handlingar, som är att ge uttryck för sin åsikt, är tillåtna handlingar.

Vi har ju inte bara ÅSIKTS-frihet i Sverige.

Vi har faktiskt rätt att yttra vår åsikt också. Att skriva insändare, tala om det på jobbet, sätta upp lappar med budskap, hålla tal, är väl alla exempel på uttryck för YTTRANDE-friheten.

Men det är här många blandar samman korten. De tar exempel på när någon, med nyttjande av åsiktsfriheten, utför en handling som är otillåten enligt lagen och så drar de slutsatsen att det är förbjudet att uttrycka sin åsikt, som om det vore en _handling_, och att denna handling vore förbjuden enligt lagen.

Men nu är det faktiskt så att vi enligt lagen både har åsikts-frihet och yttrande-frihet.

Vi har inte bara rätt att ha åsikter. Vi har rätt att yttra dem offentligt också. Vi har rätt att ge skriftligt och muntligt uttryck för vår åsikt.

Det inbegriper att skriva på nätet, sätta upp lappar med budskap, skriva inständare, hålla tal, sätta upp affischer, ja, t.o.m predika ett budskap. (Själva predikan omfattas också av en annan frihet: religionsfriheten, rätten att ha och ge utryck för en religion.

Att ge uttryck för sin åsikt, att nyttja sin yttrandefrihet, är inte en förbjuden handling.

Idag blåser det kallt i samhälle och kyrka. Det är politiskt-korrekthetens kalla vind.

12 reaktion på “Yttrandefrihet: att uttrycka sin åsikt – en rättighet

 1. Du beklagarar att nykterhetsförbundet IOGT-NTO uteslutit pingstpastorn Åke Green med hänvisning till Greens hatiska uttalanden mot homosexuella. Givetvis kan man diskutera gränsen för vad en person ska säga och göra för att bli utesluten från en förening. Till sist är det dock föreningen själv som avgör när någon av deras medlemmar inte följer föreningens stadgar. De som försvarat Green har ofta varit kristdemokrater.

  Det som annars är förvånande med vissa kristdemokrater är att de i sitt partis namn säger sig värna yttrandefriheten. Sanningen är att kd är det parti som mest konsekvent är för inskränkningar av yttrandefriheten förutom när det gäller pastorers rätt att göra homofientliga uttalanden. Ett exempel är att kd som ensamt parti i riksdagen vill förbjuda ”rasistiska organisationer”. Så här skrev partiets ledamot i justititeutskottet 2006

  ”Utvecklingen under senare år visar att nya åtgärder behöver vidtas för att framgångsrikt kunna bekämpa rasistiska organisationer….En åtgärd som jag anser skall vidtas är att kriminalisera deltagande i eller stöd till sådana organisationer.”

  Antingen vill kd ha en bred definition av rasism och förbjuda nationaldemokraterna och kanske även sverigedemokraterna. Eller så vill partiet ha en smal definition och syftar främst på partier som nationalsocialistisk front men då ger kd å andra sidan partier som sd och nd legitimitet genom att de av domstolar får ”bevis” att de inte är rasistiska eftersom de förblir tillåtna. Båda alternativen är principiellt fel.

  Kd vill dessutom behålla lagen om hets mot folkgrupp och har aldrig uttalat sig om de många personer som blivit dömda för hets mot invandrare. Kd hade nog aldrig försvarat imamers rätt att kalla judendomen för en ”cancersvulst” och säga att judar oftare än andra har sex med djur och barn.

  Vissa kristdemokrater talar i sin insändare om ”den homosexuella livsstilen”. Vilken livsstil är det homosexuella har som är annorlunda än heterosexuellas livsstil? Sanningen är ju att många homosexuella vill ha stabila monogama relationer. Men kd har som bekant sagt nej till en sambolag för homopar 1988, sagt nej till partnerskapslagen 1994 och säger idag nej till en könsneutral äktenskapslag. Dessbättre är i alliansen fp, c och m för en liberal familjepolitik.

  Anders

 2. Jag kommenterar sakfrågan: yttrandefriheten. Som du vet finns det redan idag inskränkningar i den, men gränsen går INTE där Teas Mamma (och kanske du??) tror att den går.

  Vad gäller ditt citat så tror jag inte du citerade hela stycket. Jag citerar från motionen ”Motion med anledning av skr. 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009”:

  ”Kristdemokraterna anser att enskilds stöd till eller deltagande i rasistisk organisation, terroristgrupp eller annan organiserad brottslighet skall ses som en kriminell handling.”

  Dessutom har Miljöpartiet (T.ex Kia Andreasson och Yvonne RuwaidaGustav Fridolin, Helena Hillar Rosenqvist,
  har skrivit liknande motioner med krav på förbud mot rasistiska organisationer.

  Det du heller inte nämner är det finns en FN-konvention som bland annat kräver ett förbud mot rasistiska organisationer. Denna har Sverige inte ratificerat.

  Detta är i sig intressant. Sverige väljer att ratificera sådana FN-konventioner som passar oss, utifrån vår politiska hållning. I andra fall brukar man lyfta fram FN:s konventioner som något som nästa har status av en allmänmänsklig lag!

  Men vi Kristdemokrater menar, tillsammans med en majoritet av världens länder att rasistiska organisationer inte skall tillåtas att fritt verka i anti-demokratisk anda i de syften de har att frånta andra människors människovärde.

  Du vet väl att nazismen definierar svarta, gula och färgade raser som ”lägre stående raser”, och att den judiska rasen inte ens definitionsmässigt tillhör männskosläktet enligt den nazistiska ideologin.

  Att tillåta nazistiska organisationer att uttrycka sig om om andra männsiskors människovärde å ena sidan och att tillåta andra människor och grupper att uttrycka sin åsikt om homosexualitet å andra sidan, är inte riktigt på samma nivå. (Det är inte riktigt proportionellt).

  Jag tror inte någon som har åsikter om den homosexuella livsstilen hyser någon annan uppfattning än att de homosexuella är fullvärdiga medlemmar av människosläktet, med allt vad därtill hör.

  Slutsats: Ditt försök att beslå kristdemokrater med inkonsekvens för att å ena sidan försvara Åke Greens rätt att yttra sin åsikt, och å andra sidan vilja kriminalisera och förbjuda rasistiska, terrorgrupper och brottsliga organisationer är ett misslyckat.

 3. Pingback: Kristdemokraterna och de mänskliga rättigheterna « Kristdemokrat i Mark

 4. Perherman

  Intressant.

  Så du försvarar alltså kd:s politik som både försvarar att döma den som gör främlingsfientliga uttalanden för hets, de domarna har ju aldrig någon kristdemokrat kritiserat, och dessutom förbjuda själva organisationerna oavsett vad de uttalar offentligt? Snacka om att inskränka yttrandefriheten.

  Men när det gäller homosexuella ska folk ha en rätt att inte bara hetsa mot homosexuella utan dessutom kunna vara med i vilken förening som helst. Utan att det blir konsekvenser.

  Och du har fel dessutom när du säger att Sverige inte skrivit på FN:s raskonvention. Det gjorde man redan på 1970-talet. Men hänvisar till att Sverige har en hetslag och därför inte behöver förbjuda rasistföreningar.

  Anders

 5. Dessutom

  ”Miljöpartiet (T.ex Kia Andreasson och Yvonne RuwaidaGustav Fridolin, Helena Hillar Rosenqvist,
  har skrivit liknande motioner med krav på förbud mot rasistiska organisationer.”

  Det är en enskild motion. Mp som parti reserverade sig inte för den i justitieutskottet. Kd var ensamt om att vilja förbjuda rasistiska föreningar.

  Kul att du är så extrem i din iver att inskränka yttrandefriheten. Med din politik hade det kanske blivit förbud både mot nd och sd. Snacka om att förbjuda allt som inte är ”politiskt korrekt” för att använda dina egna ord.

  Nykterhesföreningen förbjuder inte Green, de utesluter honom vilket är en mycket mildare behandlling än det du vill göra mot rasister.

  Anders

 6. När det gäller FN:s konvention mot rasdiskriminering så gick jag på det Mp skrev i sin motion.

  Det övriga du säger talar för sig själv.

  Jag går på JO:s linje: ”Grundlagen är överordnad annan lag”

  Fallet i Kållered (se nytt inlägg) visar tydligt att det är lätt att kränka en persons yttrandefrihet. Och det är det IOGT-NTO gjort.

 7. Pingback: IOGT-NTO:s ökenvandring, eller konsten att bränna kulturellt kapital på kortast tid möjligt « Akademin för klassisk kulturkritik

 8. Per-Herman

  ”När det gäller FN:s konvention mot rasdiskriminering så gick jag på det Mp skrev i sin motion.”

  Du måste lära dig att de flesta motioner i riksdagen inte är partimotioner. Det är först när motionerna blir behandlade i utskotten som partierna måste bekänna färg om vad de officiellt tycker om enskilda riksdagsledamöters motioner. Om det nu inte är officiella partimotioner, som oftast har partiordföranden som förstanamn.

  ”Det övriga du säger talar för sig själv.”

  Ja, du har svårt att göra några invändningar eftersom det jag skriver är sant om kd:s förslag i riksdagen.

  Kristdemokrater hycklar om yttrandefriheten när man fördömer IOGT-NTO för deras uteslutning av Green men själv tillhör det parti som är mest positivt till inskränkningar av yttrandefriheten.

  ”Jag går på JO:s linje: “Grundlagen är överordnad annan lag”

  Ja, och? Det vet väl alla politiskt intresserade. Men grundlagen säger inte att en förening aldrig får utesluta en medlem. Green har för övrigt blivit frikänd medan däremot många blivit dömda för hets mot invandrare och om de senare säger du inget eller håller några försvarstal för yttrandefriheten.

  Däremot så vill du och kd förbjuda

  1. rasistiska föreningar, hur du nu ska definiera vad det är. Inte bara hetsuttalande ska vara kriminellt utan det räcker att vara med i dem för att kd vill man ska kunna döma dem till böter och fängelse.
  2. stöd till rasistiska föreningar, det räcker alltså att en person tex skänker pengar till nationaldemokraterna så vill du och kd att vederbörande ska kunna dömas till böter och kanske fängelse

  Hur var det med de kalla politiskt korrekta kalla vindarna?

  Anders

 9. Det som är mest konstigt är ju att att så många verkar tycka att det är fel att ideella organisationer har sina egna stadgar och följer dessa. Om föreningar ska vara tvingade att följa statliga beslut då kan vi börja prata om en inskränkning av en männsklig rättighet, nämligen föreningsfriheten.

 10. Det är väl ingen som tycker det är fel att ideella organisationer har egna stadgar, och följer dessa? Var har du läst det?

  Det konstiga är i stället att IOGT-NTO utesluter någon som inte brutit mot stadgarna. Det är IOGT-NTO som inte följer sina stadgar.

  T.o.m. Håkan Kjellsson (IOGT-NTO:s förbundsjurist) motsatte sig styrelsens beslut att utesluta Åke Green. Han sade att det inte finns någon saklig grund (t.ex i stadgarna) att utesluta Green.

  Det kommer visa sig. Om inte jag har fel kommer IOGT-NTO-styrelsen att djupt ångra sitt beslut.

 11. ”Det konstiga är i stället att IOGT-NTO utesluter någon som inte brutit mot stadgarna. Det är IOGT-NTO som inte följer sina stadgar.”

  De avgör väl själv hur de ska tolka stadgarna. Precis som religiösa samfund tolkar sina stadgar utan att du eller någon annan ska överpröva det.

  Anders

 12. IOGT-NTO:s förbundsjurist säger att det inte finns någon saklig grund att utesluta Green. Han om någon vet väl hur man skall tolka stadgarna.

  Att styrelsens majoritet väljer att tolka stadgarna på annat sätt talar sitt tydliga språk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *