SD – Fortsatt analys

Herrarna Maconi och Bengström har missuppfattat mina debattinlägg. Jag skrev en artikel om att SD storsatsar i Mark och gjorde en analys. SD-debattörerna behagade inte svara på min tes: att SD förskönar sig med en mängd politiska förslag som alla kan ställa upp på, men att deras egentliga syfte är att stoppa invandringen.

Sedan gjorde jag en analys av SD:s principprogram, som till största delen visar sig vara en program för etnisk homogenitet och mot mångkultur. Som reaktion får jag från Maconi och  Bengtström ett utfall mot Kristdemokraterna som parti. Det är ju inte det som är under diskussion.

Det jag vill föra fram till Markborna, de som är presumtiva väljare, är att de skall vara vaksamma och genomskåda Sverigedemokraternas agenda.

De för fram att Sverige haft en misslyckad invandringspolitik. Jag kan hålla med om att delar av vår invandringspolitik inte fungerat. Invandrare har inte fått en rätt chans att integreras i samhället. Men den debatten tar jag hellre med Socialdemokraterna, de som haft huvudansvaret för invandringspolitiken under lång tid.

De säger också att de alls inte vill förbjuda invandringen. Men läser man alla deras handlingsprogram så framträder en annan bild: De vill stoppa mass-invandringen, dvs tillåta viss invandring. Främst från nordiska länder, i andra hand från EU-länder, men absolut inte från länder utanför EU. De är emot integration.

I stället förordar de assimilation. Assimilation betyder att ”bli lika”.  Ju mer färg på människorna desto mindre skall de tillåtas invandra. Det är logiskt eftersom de aldrig kan bli riktigt lika en ”riktig svensk”. Sd säger ju i sitt invandrarpolitiska program: ”Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk”. Följden blir att en afrikan eller asiat, eller en från Kosovo eller Chile inte kan assimileras, de kommer ju aldrig av andra svenskar att uppfattas som svensk.  ”invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum”, som det heter i det invandrarpolitiska programmet.

Därför blir det också logiskt (enligt SD-logik) att säga ”Det nuvarande statliga adoptionsstödet skall slopas vid utländska adoptioner” (Familjepolitiska programmet). Undersförstått säger man att även om ett barn från t.ex Afrika växer upp i en svensk familj, får svenska värderingar och känner sig som en svensk, så kommer barnet inte riktigt att uppfattas som svensk av andra svenskar, och är därför ingen svensk. Det barnet kan inte assimileras, och bör därför inte komma hit.

De säger att jag utelämnat 30 sidor av handlingsprogrammet. Jag har läst alla deras handlingsprogram. Det finns många bra förslag, men allt är genomsyrat av en viss inställning vad gäller nation, folk, svenskhet mm, kort sakt man är negativ till invandrare. T.ex säger de i arbetsmarknadspolitiska programmet: ”svenska jobb skall i första hand gå till svensk arbetskraft.” ”Sverige är svenskarnas land” står det i Demokratiprogrammet.

I sitt Kriminalpolitiska program säger de att de vill införa ”Straffarbete”, och den skall kunna utdömas med ”hård regim”. Vilka skall sättas i dessa läger? De använder inte det ordet, och beskriver inte platsen för straffarbetet alls, men det går kalla kårar …

SD vurmar för etnisk renhet, de har en nationalromantisk syn på samhället, och vill helst ha tillbaka ett samhälle som vi hade på 1950-talet. Det är det jag läser i deras handlingsprogram.

Maconi och Bengström avslutar med att lyfta fram några länder som haft en restrektiv invandringspolitik, och som är rika och framgångsrika. Det går lika lätt att lyfta fram motsatsen: Schweitz, Tyskland, England, Israel har alla haft stor invandring, och de är rika och framgångsrika. Inget land har haft en sådan stor invandring som Israel, tre miljoner sedan 1948 med en befolkning idag på 7 miljoner. De är duktiga på att integrera nya invandrare: de får språkutbildning och jobb-praktik och integrerat boende direkt efter ankomsten.

Min slutsats om Sverigedemokraterna efter att ha läst principprogram och alla handlingsprogram är att partiet vill göra sig salongsfähiga genom att putsa sitt anseende och ha ett brett program med många acceptabla politiska förslag, men man har en grundsyn som inte är acceptabel. Man har på sig färgade glasögon, och ser på all frågor utifrån sin syn på invandrare och mångkultur, utifrån sin nationalistiska grundsyn.

Därigenom är de väsensskilda från Kristdemokraterna, trots likheter i enskilda förslag. Vi bygger vår politik på en annan grund, den judeo-kristna värdegrunden: ”Allt vad ni vill att människor skall gör emot er, det skall ni göra emot dem”.

Sverigedemokraterna delar inte den grunden.

En reaktion på “SD – Fortsatt analys

  1. Pingback: Sverigedemokraterna - en analys « Kristdemokrat i Mark

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *