Valrörelsen igång

Nu är valrörelsen i full gång. Vi Kristdemokrater har fått med väldigt mycket av våra förslag från vårt Garantibevis i Alliansens valmanifest. Läs mer om detta på lokalavdelningens hemsida.

Några av de förslag som finns med i Alliansen vill vi driva mer radikalt.

Vi vill att vårdnadsbidraget skall kunna erhållas av föräldrar ända upp till skolåldern.

Vi vill helt lägga ned AMS, och överlämna uppdraget att förmedla jobb till andra aktörer, privata bolag, ideella föreningar, fackföreningarna m.m. Detta kan de göra mot betalning, och jag kan garantera att om ett privat bolag skulle få förmedla jobb mot betalning så blir det fart på förmedlingarna!

Vi har dessutom ett antal krav som vi fortsätter att driva, även om vi inte fick med Alliansen på dessa.

Vi vill tillsätta en värdekommission, och en hederlighetskommission, som led i arbetetet för att skapa ett hederligare Sverige.

Vi vill att enprocentsmålet skall fortsatt upprätthållas i det internationella biståndet.

Vi vill höja garantipensionen, och sänka inkomstskatten för pensionärer.

Kommunerna skall få ökad möjlighet att besluta om strandskyddet, vilket ger plats för fler bostäder, särskilt på landsbygden.

I skolan vill vi införa ett ansvarskontrakt mellan elev, lärare och föräldrar, och en färdighetsgaranti som talar om vi lovar att eleven skall kunna läsa, skriva och räkna när det gått ut grundskolan.

På en punkt utmärker vi oss speciellt. Vi hävdar att äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, skall bevaras i nuvarande form, och gälla mellan man och kvinna.

Här är de andra i Alliansen politiskt korrekta, trots att majoriteten av deras väljare står för en traditionell syn på äktenskapet.

Vi vet att vi har en majoritet av svenska folket med oss i denna fråga.

Det går inte att med ett penndrag definiera om betydelsen av ett ord. Ordet äktenskap har betydelsen ”legalt fasttälld samlevnad mellan man och kvinna”. Om en man och en kvinna bor ihop utan att stadfästa detta legalt på tingsrätten eller i kyrkan, så är det inget äktenskap, hur mycket de än lovara varandra trohet och livslång kärlek. (Det är bra att de gör det, men det ändrar inte betydelsen av ordet ”äktenskap”.) Samma med om men man och man eller kvinna och kvinna bor ihop, eller om de stadfäster sin relation på tingsrätten så blir det inget äktenskap.

Denna betydelse har ordet äktenskap i alla kulturer och språk.

Om Sverige fortsätter på spåret att i politiskt korrekthetens namn omdefiniera innebörden av olika ord så hamnar en värld som liknar George Orwells ”1984”, där orden i ”Nyspråk” omdefinierades för att styra människors tankar och förmåga att själva reflektera och tycka vad de ville.

”En spade är en spade, hur mycket man än kallar det en hacka”

För dig som är intresserad att läsa mer om teknik att manipulera människors tankar med ”Nyspråk”, klicka här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *