Sverigedemokraterna – en analys

Utifrån mitt tidigare inlägg, har Sverigedemokraterna skrivit några kommentarer. Mitt inlägg blev en insändare i Markbladet, och de svarade med ungefär samma innehåll som i deras kommentar. Här följer mitt svar.

Jag noterar att Maconi och Bengtström (Sverigedemokraterna) inte förstått eller velat förstå min artikels huvudpoäng, och därmed inte svarat på denna, utan istället kommit med en mängd sidospår. Min huvudpoäng var att Sverigedemokraterna i sitt flygblad presenterat en rad krav som i princip alla håller med om, men mitt upp i dessa lyfter de fram sitt egentliga (enda?) syfte: stoppa massinvandringen och det mångkulturella experimentet.

De försöker ”klä upp sig” och visa upp en ”anständig” sida, för att vinna röster för att genomföra sin egentliga agenda.

Det är detta jag kallar förrädiskt.

Eftersom de inte kommer med några argument mot ”massinvandringen” och det ”mångkulturella experimentet” eller mot det jag hävdade, att om man skall förbjuda invandring så måste man också förbjuda utvandring, så vänder jag mig istället till deras principprogram, och till deras invandrarpolitiska program. De går att ladda ner från internet.

Jag noterar att principprogrammet är på 5 sidor, det invandrarpolitiska är på hela 6 sidor. De flesta andra handlingsprogrammen är på 2-3 sidor. Vi förstår var fokus ligger. Läser man i de sverigedemokratiska forumen på internet ser man samma fokus: det handlar mest om invandrarfrågor.

Tittar man på principprogrammet så genomsyras det helt av vissa teman. Man märker tendensen redan i första stycket: ”Sverigedemokraterna bildades … som ett intresseparti för svenskar”.

Av 47 stycken talar 32 stycken (dvs ca 70%) positivt om följande teman: nationen, nationalstaten, den nationalistiska principen, folket, svenskarna, folkhemmet, hembygden, fäderneslandet, gemensam eller homogen kultur, gemensam identitet, assimilering. Och det talas negativt om kulturell mångfald, blandning av kulturer, integration, invandring, överstatlighet, imperialism.

Vi känner igen terminologin.

För att citera några meningar, så att ni också får termerna i ett sammanhang.”Den viktigaste faktorn i ett … samhälle är den gemensamma identiteten, vilket i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för sverigedemokraternas politik. — I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent.

”Låt alla folk vara herrar i eget hus”

”Nationen utgörs av folket”

”Svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk”

”ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning”

”Sverige är svenskarnas land.”

”Låt Sverige förbli Sverige.”

”Sveriges framsteg och välstånd är det svenska folkets verk.”

”Vi [kan] känna solidaritet med dem vi kan identifiera oss med.”

Jag som växt upp i södra Afrika känner väl igen dessa tongångar. I Sydafrika kallades denna politik Apartheid, åtskillnad. Man skall låta varje folkslag leva för sig själv och utvecklas åtskilda. Man skall inte blanda folk.

Nu blir det tydligare: Sverigedemokraterna är förklädda rasister.

Ännu så länge har jag inte citerat från det invandringspolitiska programmet. Det kan vi ta nästa gång, om Sverigedemokraterna vill fortsätta debatten. Då kan jag också komma med lite citat från Sverigedemokrater på internet och vissa forum.

Läs fortsättningen: SD – Forsatt analys

En reaktion på “Sverigedemokraterna – en analys

  1. Ja du Hermansson apropå förståelse så kommer vi väl inte så mkt längre och det är ju uppenbarligen ej heller din avsikt. Någon ”analys” av sverigedemokraterna (sd)är det knappast tal om trots den storvulna rubriken. Det känns tämligen menlöst att bemöta den form av politisk pajkastning du ägnar dig åt, förövrigt värdig en Mugabes presstalesman eller varför inte salig Ivor Benson.
    Men låt mig ändå konstatera att sd framöver i takt med ökat väljarstöd och därmed ökade resurser kommer att både bredda och fördjupa handlings och principprogram samt ägna bl.a. de i flygbladet framlyfta ämnesområdena berättigad uppmärksamhet.
    Profilfrågan invandringen och dess konsekvenser kvarstår förstås och framstår för många väljare som mycket viktig eller rentav en ödesfråga. Sd kräver inget förbud eller totalstopp av invandringen men en kraftig begränsning vore välkommen.Jag trodde att assimilering var oförenligt med rasismen.Det tar för mycket utrymme att här kommentera alla selektiva citat du rabblar upp men jag återkommer gärna i ett annat sammanhang kring intressanta frågeställningar om överstatlighet kontra nationalstat,integration eller assimilering m.m. Nationalismen och rasismen är ej synonyma begrepp. Till sist undrar jag nog om inte mina egna erfarenheter från våra nordiska grannländer är mer relevanta för dagens situation i Sverige än din vistelse i Zimbabwe som ju tydligen har fördunklat ditt omdöme å de grövsta. Med dessa avslutningsord avslutar jag för min del debatten för denna gång men önskar dig trots allt en god fortsättning.

    Mvh Krister Maconi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *