Hur reducerar man konflikt

När uppkommer konflikt

Konflikter uppstår när problem som vi försöker lösa blir så allvarliga att stress övergår i ”distress”. Vi övergår från stress (som är något positivt och naturligt) till distress när vår självkänsla hotas (se tidigare inlägg).

Man kan vara mer eller mindre i konflikt. Det är olika vid olika tidpunkter i livet – ibland är man mer utsatt och kommer lättare i konflikt, t.ex när själkänslan samtidigt är hotad på fler sätt, både hemma, på jobbet och i politiken. Olika människor har olika lätt/svårt för att komma i konflikt.

När vi hamnar i distress och konflikt så upphör vi att lösa problem, och övergår till att försvara sin självskänsla.

Konflikt kan uppkomma när vi är fysiskt hotade – vår primitiva reflexbaserade hjärnbark tar över och förnuftet har inte längre något inflytade över våra reaktioner och beslut.

Det kan också ske när vår egen förmåga inte räcker till. Vi misslyckas och bryter ihop. Vi har hamnat i konflikt – kanske utan att någon annan människa varit involverad i händelseförloppet. Ett exempel är när man koncentrerar sig på något svårt, och man misslyckas. Då är det lätt at låta sina känslor gå ut över andra – som inte har med saken att göra.

Men ofta kommer konflikten utifrån andra människors handlingar eller ord, även om de andra människorna inte haft någon negativ avsikt, utan det är vår egen reaktion som skapat konflikten inom oss.

Sätt att reducera en konflikt
Det finns tre metoder/sätt att reducera en konflikt.

  • Kombat – strid
  • Konventionell – psykologisk
  • Kristen – andlig

Metod
1. Kombat

Vad är problemet/vad har hänt
Förkastelse

Lösning/Vad gör man
Försvar – Självförsvar återställer självskänslan, Lita inte på någon

Metod
2. Konventionell

Vad är problemet/vad har hänt
Missförstånd

Lösning/Vad gör man
Rättvisa – samsförstånd

Metod
2. Kristen

Vad är problemet/vad har hänt
Glömska – Vi har glömt vår rätta indentitet och var vårt värde och trygghet finns

Lösning/Vad gör man
Komma ihåg var vårt värde finns – acceptera den vi är


Vad kännetecknar de tre metoderna?

Kombat: Jag är Ok, Du är inte Ok, och jag kommer försvara mina rättigheter. Lita inte på någon. Låt ingen trampa på dig. Var redo!

Konventionell: Jag är Ok, Du är Ok, och vi tillsammans kommer vi få detta att fungera. Kan vi träffas för att prata igenom situationen? Rättvisa och hederlighet! Var lugn och lita på processen.

Kristen: Jag är inte Ok, Du är inte Ok, men det är Ok. Varför glömmer jag bort vem jag verkligen är. Kom ihåg: Jag är värdefull. Var glad: det finns någon som övervunnit ondskan/världen!

Är alla metoder bra? Fungerar de?

Ja, alla fungerar, konflikten inombords reduceras – åtminstone en tid.

Men alla sätt är inte alltid bra.

Alla sätt leder inte till att man kan lösa problemen som man ursprungligen behövde jobba med.

När konflikten är reducerad kan man börja arbeta igen. (Hur man bäst gör att det blir arbetsglädje och resultat i en arbetsgrupp är något som motiverar ett eget inlägg senare).

Kombatmetoden ökar risken att man då återigen hamnar i konflikt när man tar sig an det ursprungliga problemet.

Fortsättning följer …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *