Vad är en konflikt

I lördags omvaldes jag till ordförande för Kristdemokraterna i Mark efter mitt första år som ordförande.

Vi fastställde också kommunlistan. Här är listan på våra kommunfullmäktigekandidater.

I verksamhetsplanen säger vi att vi behöver prioritera att skapa en gruppidentitet så att vi blir en arbetsgrupp som präglas av arbetsglädje.

Arbetsglädje skapas av en arbetsgemenskap som präglas av omtanke, uppskattning, skoj och humor, och där man jobbar mot resultat och där man når framgång.

Arbetsglädje hindras av kritik, kränkningar, problemfokusering och motgångar.

Före årsmötet och nomineringsstämman höll jag ett föredrag om hur man undanröjer det största hindret på väg mot arbetsglädje: Konflikter.

Föredraget är baserat mina erfarenheter som företagare, förtroendevald inom kyrka och kommun, samt en utbildning jag gick 1989 på Graduate School of Psychology, vid Fuller Seminary, Pasaden, California, USA. Professor H. Newton Malony hette kursledaren, och kursen hette ”Conflict – Reduce it and live with it”.

Vad är en konflikt?
Hur uppstår en konflikt? Hur kommer man ur en konflikt?

En konflikt leder till fokus på problem, kritik och motgångar. En konflikt skapar ofta en miljö med kränkningar.

En konflikt uppkommer när någon persons självskänsla hotas så allvarligt att denne måste ta till drastiska åtgärder för att skydda eller återställa sin självskänsla.

En konflikt är en känsla eller sinnesstämning inombords hos den som är hotad. Det är inte något objektivt problem mellan olika parter, även om ett sådant problem oftast är upphovet till det upplevda hotet. En konflikt är en subjektiv upplevelse hos den part som befinner sig i konflikt. Av de inblandade kan en, två eller flera vara i konflikt, men inte nödvändigtvis. Det händer att bara en part som är inblandad är i konflikt (har sin självkänsla hotad).

Självkänsla
För att gå vidare i förståelse måste vi veta mer om vad självkänsla är. Det är något vi förvärvar oss. Vi föds inte med det.

Det är kort och gott det vi tror om oss själva, oftast grundat i vad andra tycker och tror om oss.

Självkänslan grundar sig i vår identitet. Identiteten grundar sig i dels våra roller, vilka vi är, och dels vår status – vårt rykte och ”namn”. Roller är dels förvärvade – vi har uppnått dem genom arbete eller förtjänst, t.ex yrke, titel, jobb, examina, maktposition, hedersuppdrag. Och dels är det ärvda roller, som vi fått i egenskap att vi är något: t.ex pappa, bror, barn, make.

Alla vill ha en god självkänsla. Alla vill ha en tydlig identitet, och en roll att spela. Alla vill ha hög status och ett gott rykte.

Alla vill försvara sin självkänsla. Om något hotar vår självkänsla går vi i försvar – på ett eller annat sätt.

Problem
Problem finns där det finns människor. Problem är Ok, det är att ha olika åsikter, att ha olika personligheter, att man villl olika saker, har olika smak. Problem är inte fel. Det är när problemen (som man skall försöka lösa) blir ett hot mot någons självskänsla som en konflikt uppstår – hos en eller flera. Kommer man i konflikt så upphör man att försöka lösa problemet, då fokuserar man på att återupprätta sin självkänsla.

Därför blir ofta arbetsplatser med konflikt(-er) paralyserade, inget händer, det finns ingen energi att lösa problem och skapa resultat.

Det betyder också att om man löser problemet så är därmed inte heller konflikten löst. Den försvinner inte om problemet försvinner. Konflikten är något för sig själv och behöver reduceras i sig själv.

Problem finns, och det är Ok, men konflikter är inte Ok, och är inte något ”normalt”, dvs inte något som vi skall acceptera eller lärs oss leva med – vi skall i stället lära oss bete oss så att det inte uppkommer konflikter, och när de upp kommer skall vi lära oss reducera konflikten.

Hur reducerar men en konflikt?
Det får bli nästa inlägg i denna blogg…


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *