Bra motioner på rikstinget som gick igenom

Det var många bra motioner på rikstinget. Några gick igenom.

Ett område som jag brinner för är friskolornas villkor. Vi har en genomgång just nu i Marks kommun av detta och därför var det särskilt intressant att finna denna motion:

Motion om Barn i behov av särskilt stöd som går i friskolor.

Många kommuner fördelar pengarna till några stora rektorsområden och har då i elevpengen ”bakat in” resurserna för elever med särskilda behov. — Problemet för den lilla friskolan blir då ofta att den sammanlagda delen av skolans elevpeng som skall täcka extra resurser för elever med särskilda behov inte räcker för de behov som finns. —

Vi yrkar att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag
att — att fram ett förslag som på ett rättvist sätt gör det möjligt också för mindre friskolor att välkomna barn i behov av särskilt stöd.

Denna motion gick igenom.

Några andra motioner som gick igenom (oftast med yrkande att partistyrelsen skall verka för eller ta fram förslag att…:

Beräknandet av dagsböter skall göras utifrån taxerad inkomst.

att Sverige skall följa andra EU-medlemsstaters exempel och ratifiera EU-direktivet mot åldersdiskriminering.

Någon forrm av energimärkning av produkter skall komma till stånd i Sverige och inom EU.

Verka för att Stand-by knappar på apparater skall tas bort

En översyn av regelverket för F-/FA-skatt skall göras i syfte att ge stundenter och andra möjlighet att ha F-skatt även om de har kortare uppdrag och bara en uppdragsgivare.

Möjlighet för barn under 18 år i företagarfamiljer att få lön för sina arbetsinsatser.

Rikstinget uttalade också ett tydligt ställningstagande för äktenskapet i dess nuvarande form – att det är en relation mellan man och kvinna, samt att vi skall förbättra ålderspensionärernas ekonomiska villkor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *