Kristdemokraterna och de mänskliga rättigheterna

Med anledning av en kommentar till inlägget om att rätten att uttrycka en åsikt, och inte bara ha en åsikt, fick jag anledning att läsa på vad kristdemokratiska riksdagsmän motionerat och sagt i Riksdagen och Justitieutskottet om våra mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna är ett av partiets fundamentala byggstenar.

Läser man motionen  ”En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009” då kan man inte annat var än stolt över sitt parti och den ideologi som vi har.

Den aktuella frågan som var under debatt i kommentarerna berörs i ett särskilt stycke som jag citerar i sin helhet:

”Kriminalisera deltagande i eller stöd till rasistiska organisationer

Det demokratiska samhället undergrävs av de rasistiska organisationerna och de brott som följer i dessa organisationers spår. Ökningen av hatbrott med rasistiska och naziinspirerade förtecken och ideologiskt motiverad organiserad brottslighet de senaste åren är varningsklockor.

Den svenska regeringen har av FN:s kommitté mot rasdiskriminering i snart 30 år kritiserats för sin underlåtenhet att effektivt lagstifta mot rasistisk propaganda i organiserad form. Från svenskt håll sägs att vår lagstiftning för att stävja hets mot folkgrupp skulle vara tillräcklig. Detta envisas man med trots att FN-kommittén gång på gång förklarar att det inte räcker.

Kristdemokraterna anser att enskilds stöd till eller deltagande i rasistisk organisation, terroristgrupp eller annan organiserad brottslighet skall ses som en kriminell handling. Kristdemokraterna anser att lagstiftarna måste ge tydliga signaler. Denna inskränkning av föreningsfriheten motiveras med att föreningens verksamhet då strider mot mänskliga rättigheter genom att den ägnar sig åt förföljelse av flyktingar eller människor på grund av deras nationella ursprung eller trosbekännelse.

Eftersom det inte finns specificerade bestämmelser om ideella föreningar, kan den förening som förbjuds idag återuppstå under annat namn imorgon. Därför är det mycket effektivare att kriminalisera det enskilda deltagandet i den typen av organiserad rasism, vilket Kristdemokraterna länge krävt och fortsätter kräva i olika sammanhang. Om detta finns skrivningar i en annan kristdemokratisk motion.”

 ——–

Eftersom jag sitter i lokal BRÅ i Mark blev jag också intresserad av en annan motion som jag ramlade över.

Läs och begrunda!

4 reaktion på “Kristdemokraterna och de mänskliga rättigheterna

 1. ”Kristdemokraterna anser att enskilds stöd till eller deltagande i rasistisk organisation, terroristgrupp eller annan organiserad brottslighet skall ses som en kriminell handling. […] Denna inskränkning av föreningsfriheten motiveras med att föreningens verksamhet då strider mot mänskliga rättigheter genom att den ägnar sig åt förföljelse av flyktingar eller människor på grund av deras nationella ursprung eller trosbekännelse.”

  OK, man kan naturligtvis diskutera denna avvägning om man nu är på det humöret. Men den springande frågan är ju följande: Anser KD att enskilds stöd till eller deltagande i HOMOFOBISK organisation skall ses som en kriminell handling. Eller anser KD att homofobi inte är särskilt allvarligt?

 2. Jag vill börja med att säga att du har rätt analogi. Det är inte alla som kommer så långt.

  Nästa del i svaret är dock detta: Vad är ‘homofobi’?

  Först därefter kan vi försöka definiera vad är en homofobisk organisation.

  Nästa fråga är Vem definierar vad ‘homofobi’ är?

  Går vi till Freuds definition, som väl får räknas som den ursprungliga, så är det en rädsla inom i princip varje människa, för de nedtryckta bisexuella läggningen som finns hos alla, enligt Freud. Det är i så fall en psykologisk störning.

  En sådan störning kan självklart yttra sig i beteenden som är allvarliga, kränkande och sårande för gruppen homosexuella.

  En störning i sig själv kan förstås inte förbjudas.

  Idag används begreppet ‘homofobi’ på ett annat sätt i debatten. PÅ HomO:s hemsida läggs en annan definition fram: ”Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och rättigheter.”

  Denna är väl på gränsen till vad jag tidigare kallat ”Nyspråk”. Man definierar om ett ord för att passa sina egna syften. I detta fall kan definitionen i sig komma på kollissionskurs med grundlagens skydd för varje människas åsikts- och yttrandefrihet. Det beror i sin tur på hur man definierar ”som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet”. Vad betyder starkt?

  Jag skulle nog kunna sträcka mig så långt att en organisation som metodiskt ägnar sig förföljelse av homosexuella på grund av deras homosexuella läggning kunde falla under kristdemokraternas resonemang som redovisats i inlägget ovan.

  Men vilka organisationer ägnar sig metodiskt åt förföljelse?

  Många debattanter (från homo-sidan) menar säkert att redan att uttala sig, att uttrycka sin åsikt om homosexuellas rätt at att adoptera osv. skulle räknas som förföljelse, eller skriva på en lista mot kyrklig välsignelseakt för homosexuella.

  Men Grundlagen går före all annan lag: att yttra sin åsikt är grundlagsbefäst rättighet, och räknas inte som en handling, även om yttrandet består i att man skriver på ett upprop, eller skriver insändare, debattartiklar el. dyl. Det visar JO:s beslut ang. prästen i Kållered. (Se annat inlägg)

 3. Och med samma resonemang tycker alltså KD att NSF är en helt okej organisation så länge de bara yttrar sitt hat för andra människor, oavsett om det är homosexuella, svarta eller judar, i olika tal och manifestationer. Om de däremot ägnar sig åt ”förföljelse” av svarta ska de däremot förbjudas. Men vad räknas som förföljelse då? Och vad är det i ”förföljelse” som inte redan är förjbudet om endast det mer fysiska ska räknas in? Att bara yttra sitt hat för en grupp är alltså okej. Om det leder till att denna redan utsatta grupp (t.ex. invandrare eller homosexuella) utsätts för mer diskriminering och kanske t.o,m. våld kan ju inte den som bara yttrar sin åsikt hjälpa…

  Därmed tar jag visserligen inte ställning själv, men ditt resonemang haltar betänkligt…

  Vad är för övrigt rasism? Rasism är liksom homofobi ett ord som måste diskuteras och utvärderas. Varför ska det vara okej att uttrycka sitt hat mot homosexuella, men inte mot svarta? Båda grupperna förföljs, diskrimineras och utsätts för missaktning på grund av en medfödd egenskap.

 4. Jag vet inte varifrån du får in NSF i resonemanget. Jag har inte talat om NSF.

  Jag har heller inte försvarat någons rätt att uttrycka sitt ”hat”.

  Att argumentera mot homosexuellas rätt att adoptera barn kan ju inte per se vara att uttrycka hat (om det görs med rationella argument). Eller menar du att alla remissinstanser som argumenterade emot detta förslag, uttryckte ett hat mot de homosexuella som grupp??

  Det skall inte vara tillåtet att förfölja någon, oavsett om det är på grund av personens ras eller sexuella läggning.

  Jag har aldrig försvarat någons rätt att förfölja en homosexuell, eller de homosexuella som grupp.

  Det är något som du projicerar på mig utifrån dina egna förutfattade meningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *