Skall ateisten Reinfeldt göra våld på kyrkan?

Reinfeldt hävdade i radio att kyrkklockorna kommer ringa till midsommar (dvs för vigsel av homosexuella).

Hur kan en statsminister var så okunnig?

Formellt är kyrkorna och samfunden fria från staten. Talar vi om Svenska kyrkan har den en kyrkoordning – en kyrkans egen interna lag, som reglerar vad som inom kyrkan får göras och hur. 

Skall kyrkan praktisera vigsel av homosexuella så måste först kyrkomötet besluta om den gudstjänstritual som skall brukas. I dagens vigselritual är det helt och hållet en gudstjänst där en man och en kvinna vigs till makar.

Kyrkan kommer inte hinna ta beslut om någon ritual för vigsel av homosexuella förrän tidigast sent på hösten. Kyrkomötet sammanträder bara två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Menar Reinfeldt att staten skall tvinga Kyrkan att viga homosexuella redan till midsommar?

Troligen är det så att han  helt enkelt inte är medveten om hur Svenska kyrkan (eller de andra samfunden) fungerar. Han är helt enkelt okunnig.

Det i sig är intressant. Reinfeldt kör över en samstämmig opinion från kyrkor och samfund som vill bevara begreppet äktenskap för relationen mellan en man och kvinna. Men han gör det som okunnig och icke insatt.

I vilka andra frågor driver Reinfeldt igenom sin övertygelse utan att vara insatt och kunnig?

Jag har tappat allt förtroende för honom.

Läs även debattartikeln av  de moderata riksdagsmän som går emot Reinfeldt i frågan. (i Dagen)

Mer om äktenskapet: Dagen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *