Viktigt i politiken; Mänskliga rättigheter: religionsfrihet 1

Ett exempel på de mänskliga rättigheter som vi har är religionsfriheten. Men den naggas ofta i kanten, eller rättare sagt försök görs att nagga den i kanten.

De senaste dagarna har det i många tidningar skrivits om att en majoritet läkare och landsting vägrar utföra omskärelse på små  pojkar vars föräldrar vill att de skall omskäras av religiösa skäl.

Om detta har DN:s chefredaktör skrivit på ett klargörande sätt, Expressens ledare,  likaså SVD i två artiklar. (och här). Även Dagen har skrivit om detta (och här). Det framgår klart att det medicinskt är  försvarbart att omskära pojkar.

För mig är det förvånande att läkare vägrar göra detta ingrepp, när de utan större betänkligheter kan tänka sig att genomföra en abort. Vilket ingrepp är etiskt diskutabelt?

Problemet är nog detta att moderna svenskar påverkas av två saker: Dels motståndet mot kvinnlig omskärelse, och dels en allmänt negativ syn på religiösa företeelser som de inte förstår.

Men kvinnlig omskärelse är aldrig religiöst motiverad, utan är betingat av kulturella traditioner. Därmed är det inte jämförbart.

Logiskt kan jag tänka mig att man kunde kräva att omskärelser inte skulle subventioneras av den samhälleliga sjukvården.  Men att vägra utföra själva handlingen, och hellre låta pojkarna utsättas för betydliga risker vid privata omskärelser det luktar inskränkning av religionsfriheten.

En reaktion på “Viktigt i politiken; Mänskliga rättigheter: religionsfrihet 1

  1. Ursäkta dröjsmålet! Jag har missat din kommentar.

    Religionsfriheten definieras genom de internationella konventionerna (EU, FN mm) inte genom vad du eller någon annan "förstått".

    Läser man i konventionerna, t.ex. EU:s konvention om de mänskliga rättigheterna (http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster… så ser man detta tydligt. Det är aldrig fråga om att religionsfrihetens syfte är att det skall gälla frihet från religion, även om det kommer med på köpet, så att säga.

    Gör man en historisk analys så ser man också att religionsfriheten har sprungit fram ur den kamp som olika relgiösa grupper haft i Europa att utöva sin tro. Många grupper flyttade därför till USA där de fick frihet att utöva sin tro, och där religionsfriheten har mycket starkt stöd i grundlagen, vilket också gör USA till ett mycket religiöst präglat land, dvs religionsfriheten är ett skydd för religionernas utövande.

    Läs också här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Religionsfrihet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *